Πολιτική Ασφαλείας Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Security policy)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS
Διπλωματία MA - Online Πανεπιστήμιο του Reading
(University of Reading)
- - - £17100 - Online πλήρους απασχόλησης
Διπλωματία και Διεθνείς Σχέσεις (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) MA - Online Πανεπιστήμιο Lancaster
(Lancaster University)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
Διπλωματία και Διεθνές Δίκαιο (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) MA - Online Πανεπιστήμιο Lancaster
(Lancaster University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Τρομοκρατία και πολιτική βία MLitt - Online Πανεπιστήμιο του St Andrews
(University of St Andrews)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διπλωματία και Διεθνές Δίκαιο (εξ αποστάσεως) LLM - Online Πανεπιστήμιο Lancaster
(Lancaster University)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
Σπουδές Πληροφοριών και Ασφάλειας MA - Online Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
Αντιτρομοκρατία MSc - Online Πανεπιστήμιο του Central Lancashire
(University of Central Lancashire)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνής Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων MSc - Online Πανεπιστήμιο του South Wales
(University of South Wales)
- - - - - Online μερική απασχόληση
 • Security compliance careers: Certs, skills and other trends | Cyber Work Podcast
  1/2
 • Why do we need Security Policy Studies?
  2/2

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Πολιτική Ασφαλείας:
 • Master of Arts - MA
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Laws - LLM
 • Master of Science - MSc

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.