Δημόσια Πολιτική Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Public policy)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS
Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση MA - Online Πανεπιστήμιο του York
(The University of York)
- - - £18240 - Online μερική απασχόληση
Κοινωνική και δημόσια πολιτική MA - Online Πανεπιστήμιο του York
(The University of York)
- - - £18240 - Online μερική απασχόληση
Αξιολόγηση και ανάλυση πολιτικής MSc - Online Πανεπιστήμιο Manchester Metropolitan
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
 • Career Advice on becoming a Public Affairs Manager by Mark B (Full Version)
  1/4
 • Career Girls: Secret to Public Speaking- VP Public Affairs Myra Jolivet
  2/4
 • Public Affairs Explained - What is Public Affairs
  3/4
 • What is Public Affairs?
  4/4

Εξειδικεύσεις εντός: Δημόσια Πολιτική

 • Περιβαλλοντική πολιτική
 • Πολιτική Υγείας
 • Πολεοδομική πολιτική
 • Οικονομική πολιτική
 • Εκπαιδευτική πολιτική
 • Πολιτική πρόνοιας

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Δημόσια Πολιτική:
 • Master of Arts - MA
 • Master of Science - MSc

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.