Φαρμακευτική Χημεία Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Pharmaceutical chemistry)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Ulster University - - - - - Coleraine Online μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - - - - London Online πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester - - - £27500 - Manchester Online πλήρους απασχόλησης
Σχετικά θέματα - online προγράμματα σπουδών:
  • Student Experience, School of Chemistry at the University of Leicester
    1/1

Εξειδικεύσεις εντός: Φαρμακευτική Χημεία

  • Ιατρική Χημεία
  • Φαρμακολογία
  • Τοξικολογία

Συχνές ερωτήσεις

  • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Φαρμακευτική Χημεία:
  • Postgraduate Diploma - PgDip
  • Master of Science - MSc