Φαρμακευτική Χημεία Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Pharmaceutical chemistry)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
The University of Manchester - - - £27500 - Manchester Online πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Online μερική απασχόληση
Ulster University - - - - - Coleraine Online μερική απασχόληση
Σχετικά θέματα - online προγράμματα σπουδών:
  • Student Experience, School of Chemistry at the University of Leicester
    1/1

Εξειδικεύσεις εντός: Φαρμακευτική Χημεία

  • Ιατρική Χημεία
  • Φαρμακολογία
  • Τοξικολογία

Συχνές ερωτήσεις

  • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Φαρμακευτική Χημεία:
  • Master of Science - MSc
  • Postgraduate Diploma - PgDip

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.