Φυσικές Επιστήμες Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Natural sciences)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
The Open University 92% - 0% - - Milton Keynes Online μερική απασχόληση
The Open University 92% - 0% - - Milton Keynes Online μερική απασχόληση
The Open University 92% - 0% - - Milton Keynes Online μερική απασχόληση
The Open University 92% - 0% - - Milton Keynes Online μερική απασχόληση
The Open University 92% - 0% - - Milton Keynes Online μερική απασχόληση
The Open University - 10% 0% - - Milton Keynes Online μερική απασχόληση
The Open University - 10% 0% - - Milton Keynes Online μερική απασχόληση
The Open University 92% - 0% - - Milton Keynes Online μερική απασχόληση
The Open University 92% - 0% - - Milton Keynes Online μερική απασχόληση
Σχετικά Θέματα:
 • Why I Decided To Study Natural Sciences Through The Open University
  1/3
 • Natural Sciences at Cambridge
  2/3
 • The Career of an Alumni - Natural Sciences
  3/3

Εξειδικεύσεις εντός: Φυσικές Επιστήμες

 • Astronomy
 • Βιολογία
 • Χημεία
 • Επιστήμη της Γης
 • Φυσική

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Φυσικές Επιστήμες

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Φυσικές Επιστήμες.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Φυσικές Επιστήμες:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Certificate of Higher Education - CertHE

Το πρόγραμμα σπουδών: Φυσικές επιστήμες (Βιολογία) (Q64-BIO) στο The Open University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 92 στα 100. Συμμετείχαν 318 ερωτηθέντες.