Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Human resource management)

 • Day In The Life Of A Human Resources Specialist
  1/5
 • What it's REALLY like working in HR!
  2/5
 • Life as an HR Coordinator | What I wish I knew then!
  3/5
 • 11 HR Trends to take into account for 2021
  4/5
 • What is International Human Resource Management all about?
  5/5

Εξειδικεύσεις εντός: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM)

 • Διεθνές Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Κατάρτιση και Ανάπτυξη
 • Οργανωτική Ηγεσία
 • Οικονομική Διαχείριση
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Κοινωνιολογία της εργασίας
 • Δίκαιο

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM):
 • Master of Arts - MA
 • Master of Science - MSc
 • Postgraduate Diploma - PgDip

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.