Δασοκομία και Δενδροκομία Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Forestry and arboriculture)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS
Αγροδασοκομία και επισιτιστική ασφάλεια μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης MSc - Online Πανεπιστήμιο Bangor
(Bangor University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δασοκομία MSc - Online Πανεπιστήμιο Bangor
(Bangor University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Τροπική Δασοκομία MSc - Online Πανεπιστήμιο Bangor
(Bangor University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Τροπική δασοκομία (με διεθνή υποτροφία της Κοινοπολιτείας) MSc - Online Πανεπιστήμιο Bangor
(Bangor University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Ενδιαφέρεσαι να σπουδάσεις στο campus;
9 On-Campus Δασοκομία και Δενδροκομία Bachelors και Masters στο Λονδίνο.
On-Campus Bachelors και Masters στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Forest Management Degree Program at Hocking College
    1/1

Συχνές ερωτήσεις

  • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Δασοκομία και Δενδροκομία:
  • Master of Science - MSc
  • Postgraduate Diploma - PgDip
  • Postgraduate Certificate - PgCert

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.