Σπουδές Εκπαίδευσης Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Education studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS
Επαγγελματική πρακτική στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την αναπηρία BA (Hons) - Online Πανεπιστήμιο Bishop Grosseteste
(Bishop Grosseteste University)
- 1% 10% - 133 Online πλήρους απασχόλησης
Σπουδές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (επιταχυνόμενη συνδυασμένη μάθηση) BSc (Hons) - Online Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin
(Anglia Ruskin University)
67% 5% 5% - 116 Online πλήρους απασχόλησης
Εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) PgCert - Online Πανεπιστήμιο του Portsmouth
(University of Portsmouth)
- - - £2970 - Online μερική απασχόληση
Εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) PgDip - Online Πανεπιστήμιο του Portsmouth
(University of Portsmouth)
- - - £2970 - Online μερική απασχόληση
Εκπαιδευτικές σπουδές: Πρόσθετες μαθησιακές ανάγκες και ένταξη BA (Hons) - Online Πανεπιστήμιο Wales
(University of Wales)
- - - £13500 - Online μερική απασχόληση
Σπουδές εκπαίδευσης BA (Hons) - Online Πανεπιστήμιο Wales
(University of Wales)
- - - £13500 - Online μερική απασχόληση
Εκπαιδευτικές σπουδές: Δημοτικού BA (Hons) - Online Πανεπιστήμιο Wales
(University of Wales)
- - - £13500 - Online μερική απασχόληση
Παιδική ηλικία, πρόνοια και εκπαίδευση (Top-Up) BA (Hons) - Online Πανεπιστήμιο Wrexham Glyndwr
(Wrexham Glyndwr University)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
Εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) MSc - Online Πανεπιστήμιο του Portsmouth
(University of Portsmouth)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Εκπαιδευτική ηγεσία (μερική απασχόληση) MEd MEd - Online Πανεπιστήμιο του Dundee
(University of Dundee)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Εκπαίδευση (Εθνικό βραβείο συντονισμού ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών) PgCert - Online Πανεπιστήμιο του Bedfordshire
(University of Bedfordshire)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Κοινοτική εκπαίδευση (εγκεκριμένη από το Συμβούλιο Προτύπων CLD) MSc MSc - Online Πανεπιστήμιο του Dundee
(University of Dundee)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνής Εκπαίδευση (μερική απασχόληση) MEd MEd - Online Πανεπιστήμιο του Dundee
(University of Dundee)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην κοινοτική εκπαίδευση (CPD) MSc - Online Πανεπιστήμιο του Dundee
(University of Dundee)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Εκπαίδευση (Νηπιαγωγός/Πρώιμη Εκπαίδευση) (μερική απασχόληση) MEd MEd - Online Πανεπιστήμιο του Dundee
(University of Dundee)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Εκπαίδευση Κωφών (Εκπαιδευτικός Κωφών) PgDip - Online Πανεπιστήμιο του Leeds
(University of Leeds)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Εκπαίδευση Κωφών (προσόντα εκπαιδευτικού κωφών) MA - Online Πανεπιστήμιο του Leeds
(University of Leeds)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Ένταξη (Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) MA - Online Πανεπιστήμιο του Birmingham
(University of Birmingham)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη (διπλωματική εργασία και μαθήματα) PhD - Online Πανεπιστήμιο Lancaster
(Lancaster University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Εκπαίδευση, διδασκαλία και μάθηση MA - Online Πανεπιστήμιο του Sheffield
(The University of Sheffield)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Πιστοποιητικό μεταπτυχιακών σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (PGCHE) PgCert - Online Πανεπιστήμιο Falmouth
(Falmouth University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Ψηφιακή διδασκαλία και μάθηση (online) MA MA - Online Πανεπιστήμιο του Nottingham
(The University of Nottingham)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Ψηφιακή εκπαίδευση (διαδικτυακή μάθηση) MSc - Online Πανεπιστήμιο του Edinburgh
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνές Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στην Εκπαίδευση (iPGCE) PGCE - Online Πανεπιστήμιο του Sheffield
(The University of Sheffield)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Κλινική εκπαίδευση (διαδικτυακή μάθηση) PgCert - Online Πανεπιστήμιο του Edinburgh
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Εκπαίδευση (online) MA - Online Πανεπιστήμιο του Exeter
(University of Exeter)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη (εξ αποστάσεως) MA - Online Πανεπιστήμιο Lancaster
(Lancaster University)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
Εκπαιδευτική έρευνα MSc - Online Πανεπιστήμιο του Exeter
(University of Exeter)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης (Διεθνές) (PGCEi) PGCE - Online Πανεπιστήμιο του Nottingham
(The University of Nottingham)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση (εξ αποστάσεως) MA - Online Πανεπιστήμιο του Nottingham
(The University of Nottingham)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Εκπαιδευτική ηγεσία στην πράξη MA - Online Πανεπιστήμιο του Manchester
(The University of Manchester)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση MBA - Online Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin
(Anglia Ruskin University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Ιατρική εκπαίδευση (e-learning) PgCert - Online Πανεπιστήμιο του Cardiff
(Cardiff University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) (Πτυχίο μαθητείας) MSc - Online Πανεπιστήμιο του Portsmouth
(University of Portsmouth)
- - - - - Online μερική απασχόληση
 • What is an Education Studies Degree? (2nd Year Bath Spa Student)
  1/3
 • Education Studies BA: a student's view | UCL Institute of Education
  2/3
 • Education BA graduates give their top study tips | Brunel University London
  3/3

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Σπουδές Εκπαίδευσης (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22820 £18460 £20799
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17528 - £26934 £13130 - £23882 £14555 - £27277

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21947 £17855 £20362
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18065 - £25704 £13356 - £22534 £15222 - £26193

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Σπουδές Εκπαίδευσης

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Σπουδές Εκπαίδευσης που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εξειδικεύσεις εντός: Σπουδές Εκπαίδευσης

 • Δημοτική Εκπαίδευση
 • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων
 • Προγράμματα σπουδών και διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς
 • Διδακτικός σχεδιασμός και τεχνολογία
 • Ηγεσία Εκπαιδευτικών Οργανισμών

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςΣπουδές Εκπαίδευσης, εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Σπουδές Εκπαίδευσης:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science - MSc
 • Master of Education - MEd
 • Master of Arts - MA
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Professional Development Diploma - PDD
 • Master of Business Administration - MBA

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.