Περιβαλλοντική Μηχανική Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Environmental engineering)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Kingston University 93% 15% 5% £15400 102 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 93% 15% 5% £19855 102 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - - £9925 - Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 93% 15% 5% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 93% 15% 5% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για προγράμματα σπουδών εκτός Λονδίνου;
0 Περιβαλλοντική Μηχανική Προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σχετικά Θέματα:
 • How to get a job in Renewable Energy sector
  1/2
 • WHAT ENVIRONMENTAL ENGINEERS DO
  2/2

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Περιβαλλοντική Μηχανική

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Περιβαλλοντική Μηχανική που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Εξειδικεύσεις εντός: Περιβαλλοντική Μηχανική

 • Ελέγχου της ρύπανσης της ατμόσφαιρας
 • Βιομηχανική Υγιεινή
 • Ακτινοπροστασία
 • Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
 • Έλεγχος τοξικών υλικών
 • Ανακύκλωση
 • Προμήθεια νερού
 • Διαχείριση λυμάτων
 • Διαχείριση ομβρίων υδάτων
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων
 • Δημόσια Υγεία
 • Διαχείριση γης

Δεξιότητες που οι απόφοιτοι θεωρούν χρήσιμες για την εργασία τους σε Περιβαλλοντική Μηχανική

 • Imagination
 • Διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Δεξιότητες ανάγνωσης
 • δεξιότητες γραφής
 • δεξιότητες ακρόασης
 • Γνώση της φύσης
 • Ικανότητα ανάλυσης και κατανόησης περιβαλλοντικών ζητημάτων.
 • Τεχνολογικές γνώσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Περιβαλλοντική Μηχανική που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Περιβαλλοντική Μηχανική (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Περιβαλλοντική Μηχανική από Brunel University

75% Επαγγελματίες μηχανικοί
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
5% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
5% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
5% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Περιβαλλοντική Μηχανική στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Περιβαλλοντική Μηχανική

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Περιβαλλοντική Μηχανική.

Συχνές ερωτήσεις

Το πρόγραμμα σπουδών: Πολιτικοί και Περιβαλλοντικοί Μηχανικοί (με έτος θεμελίωσης) στο University of West London έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 93 στα 100. Συμμετείχαν 37 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Περιβαλλοντική Μηχανική ήταν £28021 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £29638 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £346445 χρόνια μετά την αποφοίτηση.