Φαρμακολογία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Pharmacology)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Staffordshire University 100% 5% 5% £14000 86 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 88% 0% 3% £19800 131 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 88% 0% 3% £24000 131 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 100% 5% 5% £14000 86 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 97% 5% 5% £15360 139 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 91% 5% 5% £21150 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 92% 0% 5% £27000 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 92% 0% 5% £20885 168 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 69% 0% 5% £21400 148 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 71% 5% 20% £16000 125 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 98% 0% 4% £15900 99 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 1% 0% £21150 217 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 100% 4% 10% £25700 152 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 44% 0% 15% £23700 103 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 71% 5% 5% £16000 141 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 44% 0% 15% £23700 103 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 44% 0% 15% £23700 103 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 63% 0% 10% £23650 212 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 91% 10% 10% £21150 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 63% 0% 10% £23650 212 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 92% 5% 10% £14250 143 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 77% 5% 2% £24600 163 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 77% 5% 2% £5000 163 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Bradford 77% 5% 2% £20885 163 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 77% 5% 2% £14250 163 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 78% 0% 0% £14500 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 78% 0% 0% £13275 111 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 78% 0% 0% £14500 111 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Bradford 78% 0% 0% £20885 111 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 78% 0% 0% £19800 111 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 78% 0% 0% £14250 111 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 78% 0% 0% £13750 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 78% 0% 0% £1805 111 London Oncampus μερική απασχόληση
Hull York Medical School 78% 0% 0% £23300 111 Heslington Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 78% 0% 0% £16000 111 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 100% 0% 5% £12600 108 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 95% 5% 0% £24700 162 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 91% 5% 10% £21150 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 92% 0% 5% £13200 166 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 92% 0% 5% £15900 166 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 91% 0% 5% £25000 132 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 97% 2% 3% £20885 157 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 90% 0% 13% £15300 118 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 84% 0% 5% £12250 171 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 77% 1% 15% £14500 86 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 55% 1% 7% £13200 120 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 82% 1% 5% £13250 144 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 55% 1% 7% £13200 120 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 75% 2% 27% £23700 118 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 69% 0% 5% £21400 148 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 64% 9% 25% £13000 70 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 75% 2% 27% £23700 118 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 100% 0% 5% £12600 108 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 77% 0% 8% £11000 130 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 80% 0% 10% £3894 51 London Oncampus μερική απασχόληση
University of East Anglia 79% 0% 15% £21700 £22800 92 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 75% 10% 25% £13740 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 91% 0% 2% £25000 151 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 85% 0% 5% £18300 98 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 96% 10% 5% £14400 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 94% 5% 0% £24700 156 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 81% 0% 10% £16000 143 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 77% 0% 8% £16100 130 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 82% 1% 5% £13250 144 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 93% 5% 5% £21150 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 68% 5% 5% £28500 185 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 100% 0% 10% £16000 119 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 5% £84080 £95800 216 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 74% 0% 10% £15576 51 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 0% 0% £30400 202 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 55% 1% 7% £13200 120 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 74% 0% 10% £15576 51 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 71% 10% 14% £14750 92 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 64% 9% 25% £13000 70 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 1% 4% £26500 143 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 75% 10% 25% £13740 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 82% 1% 5% £13250 144 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 75% 2% 27% £23700 118 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 55% 1% 7% £13200 120 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 55% 1% 7% £13200 120 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 90% 0% 0% £21580 144 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
St George's, University of London 62% 0% 5% £19250 119 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 96% 10% 5% £14400 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 82% 1% 5% £13250 144 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 85% 0% 5% £23450 159 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 55% 1% 7% £13200 120 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 79% 0% 0% £23650 205 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 67% 0% 16% £15900 120 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 69% 0% 5% £21400 158 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £16000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln - - - £15900 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University - - 30% £14000 - Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University - - 30% - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester - - 30% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - 30% - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 10% - 163 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 88% 0% 0% - 128 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 10% - 163 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 92% 0% 5% - 166 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College 80% - 20% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College 80% - 20% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 92% 0% 5% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 92% 0% 5% - 168 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
Loughborough University of Technology 69% 0% 5% - 148 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 100% 0% 10% - 161 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 91% 5% 5% - 174 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 10% - 163 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 89% 0% 2% - 114 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 97% 0% 0% - 157 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 89% 5% 0% - 146 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 89% 0% 2% - 114 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 89% 5% 0% - 146 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 89% 0% 0% - 124 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 97% 2% 3% - 157 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 80% - - £14000 84 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 83% 5% 0% - 135 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 83% 5% 0% - 135 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 84% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 83% 5% 10% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 92% 5% 10% - 143 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 92% 5% 10% - 143 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 92% 5% 10% - 143 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 92% 5% 10% - 143 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 92% 5% 10% - 143 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 77% 5% 2% - 163 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 77% 5% 2% - 163 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 77% 5% 2% - 163 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 77% 5% 2% - 163 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 10% - 163 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 93% 0% 10% - 163 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 78% 0% 0% - 111 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 78% 0% 0% - 111 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 78% 0% 0% - 111 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 78% 0% 0% - 111 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 78% 0% 0% - 111 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 78% 0% 0% - 111 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 78% 0% 0% - 111 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 78% 0% 0% - 111 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 78% 0% 0% - 111 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 78% 0% 0% - 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 78% 0% 0% - 111 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 78% 0% 0% - 111 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 78% 0% 0% - 111 Wolverhampton Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 78% 0% 0% - 111 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 78% 0% 0% - 111 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 10% - 163 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 10% - 156 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 92% 0% 5% - 166 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 97% 2% 3% - 157 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 97% 2% 3% - 157 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham Trent University 97% 2% 3% - 157 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham Trent University 97% 2% 3% - 157 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 90% 0% 13% - 118 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 90% 0% 13% - 118 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 100% 0% 0% - 144 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 97% 10% 13% - 89 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 82% 0% 0% - 103 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 82% 0% 0% - 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 70% 5% 5% - 127 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 75% 0% 10% - 165 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 82% 1% 0% - 111 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 38% 5% 15% - 138 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 97% 10% 13% - 89 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 38% 5% 5% - 113 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 92% 0% 5% - 165 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 97% 10% 0% - 115 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 85% - 0% - 138 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 97% 10% 13% - 89 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 10% - 193 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 70% 5% 10% - 98 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 38% 5% 5% - 113 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 77% 0% 0% - 145 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 84% 0% 5% - 171 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College - - 10% - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 92% 0% 0% - 142 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 15% - 146 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 70% 5% 5% - 127 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 38% 5% 15% - 138 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 95% 5% 5% - 96 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 69% 0% 9% - 124 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 60% 1% 0% - 102 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 69% 0% 9% - 124 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 86% 5% 20% - 95 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 91% - 25% £13740 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 92% 0% 0% - 142 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 91% - 25% £13740 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 89% - 11% - 85 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 79% 0% 15% - 92 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 92% 0% 5% - 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 97% 0% 10% - 152 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 69% - 0% £13000 82 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 79% 5% 0% - 165 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 89% - 11% - 85 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 96% 10% 0% - 121 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 38% 5% 5% - 117 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 86% 5% 0% - 153 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 92% 0% 5% - 165 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 69% - 0% £13000 82 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 82% 1% 0% - 111 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 38% 5% 5% - 117 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 85% - 0% - 138 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
32 Φαρμακολογία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Pharmacist vs Pharmacologist (Pharmacy and Pharmacology)
  1/5
 • MD Pharmacology | Career Guidance| Dr. Gobind Rai Garg
  2/5
 • STUDYING PHARMACY: A SHORT OVERVIEW|COURSE, REQUIREMENTS, JOBS
  3/5
 • A DAY IN THE LIFE OF A PHARMACY STUDENT PY2
  4/5
 • What makes Biomedical Sciences at Leeds so special? | Undergraduate Degrees at University of Leeds
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
83 /100
Απάντησαν 1034 φοιτητές Φαρμακολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Φαρμακολογία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23937 £23781 £28693
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20451 - £27704 £17715 - £30522 £21553 - £38117

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23167 £23929 £27154
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18083 - £27083 £16429 - £27786 £16654 - £32346

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Φαρμακολογία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Φαρμακολογία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Φαρμακολογία

 • Πολιτική Υπηρεσία
 • Τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
 • Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Εθνική Υπηρεσία Υγείας
 • Φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες
 • Πανεπιστήμια

Εξειδικεύσεις εντός: Φαρμακολογία

 • Σπουδές για τον εθισμό
 • Καρδιαγγειακές Επιστήμες
 • Μυοσκελετικές Επιστήμες
 • Νευροεπιστήμες
 • Επιστήμες ανάνηψης
 • Τοξικολογία
 • Γυναικεία Υγεία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Φαρμακολογία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Φαρμακολογία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Φαρμακολογία από Kingston University

20% Διδάσκοντες επαγγελματίες
15% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
5% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
5% Επαγγελματίες φυσικών και κοινωνικών επιστημών
5% Επαγγελματίες που ασχολούνται με την ποιότητα και τις κανονιστικές ρυθμίσεις
5% Χειριστές διεργασιών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων
5% Επαγγέλματα σχεδιασμού
5% Επαγγέλματα αθλητισμού και γυμναστικής

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Φαρμακολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Φαρμακολογία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Φαρμακολογία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Φαρμακολογία:
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Research - MRes
 • Master of Chemistry (Honours) - MChem (Hons)
 • Master of Chemistry - MChem
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Doctor of Medicine - MD
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Biological Sciences - MBiolSci
 • Foundation Degree - FD
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Masters in Research - MRes
 • Master of Pharmacology - MPharmacol
 • Master of Pharmaceutical Sciences - MPharmSci
 • Foundation Degree in Science - FdSc

Το πρόγραμμα σπουδών: Βιολογικές επιστήμες (προαιρετικές κατευθύνσεις: Οικολογία και περιβαλλοντική διαχείριση/Γενομική/Φαρμακολογία/Προ-ιατρική) στο Staffordshire University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 7 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Φαρμακολογία ήταν £23937 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £23781 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £286935 χρόνια μετά την αποφοίτηση.