Διατροφή Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Nutrition)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Liverpool Hope University 65% 5% 15% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 65% 5% 15% £13275 103 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 15% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 15% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 15% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 15% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 15% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 15% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 15% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 15% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 15% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 15% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 15% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 15% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 15% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 15% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 15% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 15% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 15% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 57% 3% 15% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 57% 3% 15% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 57% 3% 15% £26500 108 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 57% 3% 15% £22100 108 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 78% 3% 5% £15000 141 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 78% 3% 5% £14000 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 78% 3% 5% £15000 141 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Chichester 78% 3% 5% £14300 £15300 141 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 81% 0% 10% £12250 106 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 74% 0% 12% £17550 145 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 78% 0% 5% £13000 108 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 78% 0% 5% £13000 108 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 81% 0% 10% £12250 106 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 74% 0% 12% £17550 145 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 75% 1% 16% £12000 116 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 67% 5% 15% £12000 100 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 83% 0% 25% £14045 124 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 83% 0% 25% £14045 124 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 61% 5% 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 96% 0% 10% £14000 171 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 75% 1% 6% £14415 143 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 15% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 5% 15% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 91% 3% 0% £84080 207 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 71% 0% 15% £13000 140 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 69% 2% 5% £13800 118 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 70% 0% 10% £84080 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 15% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 15% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 74% 0% 15% £1805 112 London Oncampus μερική απασχόληση
Leeds Trinity University 67% 5% 20% £12000 78 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 69% 3% 0% £28500 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 15% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 15% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 15% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 87% 0% 0% £14750 148 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 62% 5% 0% £17900 163 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 62% 5% 0% £16225 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 91% 0% 0% £21400 148 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 91% 0% 0% £21400 148 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 80% 0% 3% £25000 148 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 96% 0% 0% £25000 143 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 96% 0% 0% £13500 143 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 96% 0% 0% £16300 143 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 71% 0% 0% £25000 144 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 62% 5% 0% £15500 163 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 38% 0% 0% £14000 £14420 163 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 85% 10% 19% £12500 62 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 85% 10% 19% £19500 62 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 80% 5% 5% £12500 101 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Reading 84% 0% 10% £23700 150 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 75% 3% 12% £16100 145 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 51% 7% 10% £14000 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 96% 0% 10% £14000 171 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 84% 0% 10% £23700 150 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 72% 1% 7% £25000 168 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 91% 0% 15% £3894 98 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Roehampton 67% 10% 5% £13145 121 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 84% 0% 10% £23700 151 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 84% 0% 13% £12500 109 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Brighton 76% 0% 3% £13842 130 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 92% 0% 10% £14000 129 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 83% 0% 0% £13000 130 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 84% 0% 10% £23700 151 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 81% 0% 5% £13000 116 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 96% 0% 0% £15576 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 86% 5% 0% £25000 136 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College of Osteopathy 77% 0% 10% £11250 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 57% 0% 15% £15040 140 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 10% £13200 107 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 75% 1% 5% £12250 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 96% 0% 5% £25000 131 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 77% 0% 15% £23700 133 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 53% 5% 10% £7000 159 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 53% 5% 10% £15000 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 58% 0% 0% £14598 150 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 81% 0% 5% £13000 116 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 76% 20% 20% £14400 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 71% 0% 9% £15360 109 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 78% 3% 5% £15000 140 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 70% 2% 5% £14500 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 75% 3% 12% £11000 145 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 83% 0% 9% £15360 123 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 91% 0% 15% £3894 98 London Oncampus μερική απασχόληση
Leeds Beckett University 79% 5% 10% £10500 106 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 100% 0% 15% £23700 160 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 76% 20% 20% £14400 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 94% 0% 10% £14500 147 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 83% 0% 30% £13000 130 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 83% 0% 30% £14500 130 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 51% 7% 10% £14000 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 82% 0% 5% £1937 151 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 70% 2% 5% £14500 114 London Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool John Moores University 75% 5% 15% £11000 136 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 81% 0% 10% £12250 106 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 63% 0% 15% £14598 150 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 75% 5% 15% £16100 136 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 94% 10% 10% £16500 119 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harper Adams University 86% 0% 10% £11250 119 Newport Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 82% 1% 6% £15900 127 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 91% 0% 15% £15576 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 75% 1% 6% £14415 142 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 81% 0% 10% £12250 106 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 80% 5% 5% £12500 101 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 67% 10% 5% £13145 121 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 57% 3% 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 15% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 15% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 57% 3% 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 57% 3% 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University - - - £14895 - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University - - - - - Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 93% 1% 5% - 144 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 93% 1% 5% - 144 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 5% 15% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 15% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 70% 0% 5% - 155 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 15% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 15% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands - 0% 0% £12360 187 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 64% 0% 0% - 146 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 57% 3% 15% - 108 London Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University 57% 3% 15% - 108 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 57% 3% 15% - 108 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hugh Baird College - - 20% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 79% 5% 10% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - 25% £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 77% 5% 15% - 99 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 73% 0% 10% - 128 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 90% 5% 5% - 128 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 63% - 8% £15360 154 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 67% 5% 15% - 100 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 75% 1% 16% - 116 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 90% 5% 5% - 128 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 77% - 15% £13500 142 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 77% - 15% - 142 Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% - 15% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% - 15% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 75% 1% 6% - 143 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 75% 1% 6% - 143 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 15% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 5% 15% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University - - - £16300 - Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 71% 0% 15% - 111 Preston Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 60% 0% 5% - 110 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 60% 0% 5% - 110 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 67% 1% 15% - 131 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 67% 1% 15% - 131 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 15% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 15% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Westminster Kingsway College 42% 5% 5% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Truro and Penwith College 93% - 15% £6223 - Truro Oncampus μερική απασχόληση
Bournemouth University 93% - 15% - - Poole Oncampus μερική απασχόληση
Bournemouth University 93% - 15% £14500 - Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College 63% 0% 20% - - Beverley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 63% 0% 20% - - Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 15% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 84% 0% 15% - 112 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 84% 0% 15% - 112 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 84% 0% 15% - 112 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 84% 0% 15% - 112 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 84% 0% 15% - 112 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 84% 0% 15% - 112 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 84% 0% 15% - 112 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 84% 0% 15% - 112 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 84% 0% 15% - 112 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 87% 0% 0% - 148 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 87% 0% 0% - 148 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 87% 0% 0% - 148 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 87% 0% 0% - 148 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 87% 0% 0% - 148 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 87% 0% 0% - 148 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 87% 0% 0% - 148 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University 87% 0% 0% - 148 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 87% 0% 0% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 87% 0% 0% - 148 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 87% 0% 0% - 148 Chester Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 62% 5% 0% - 163 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 62% 5% 0% - 163 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 62% 5% 0% - 163 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 62% 5% 0% - 163 Guildford Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth University 62% 5% 0% - 163 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 62% 5% 0% - 163 Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 62% 5% 0% - 163 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 96% 0% 0% - 143 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 96% 0% 0% - 143 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 96% 0% 0% - 143 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth University 81% 0% 5% - 155 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 64% 0% 5% - 146 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 15% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University - - 15% £15500 111 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - 25% £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 91% 0% 5% - 145 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 60% 0% 5% - 110 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 43% 5% 0% - 131 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 68% 5% 5% - 106 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 82% 5% 15% - 92 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 73% 5% 15% - 92 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 0% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 43% 5% 0% - 131 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 67% 0% 0% - 146 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 100% 0% 7% - 114 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 85% 0% 5% - 138 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 82% 7% 7% - 105 Leicester Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 76% 0% 5% - 119 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 84% 0% 5% - 134 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 86% 0% 10% - 112 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 95% 0% 0% - 109 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 79% 5% 20% - 121 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 78% - 15% £13000 103 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 68% 5% 5% - 106 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 70% 0% 0% - 94 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 55% 5% 15% - 101 Bath Oncampus μερική απασχόληση
Bath Spa University 55% 5% 15% - 101 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - 25% £13200 - Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 96% 0% 0% - 123 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 100% 0% 7% - 114 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 85% 0% 5% - 138 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 74% - 14% - 144 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 85% 0% 6% - 125 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 90% 0% 20% - 103 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 91% 0% 5% - 145 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 85% - 5% - 119 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 86% 0% 10% - 112 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 82% 5% 15% - 92 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 73% 0% 10% - 128 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 78% - 15% £13000 103 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 94% 0% 10% - 147 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 67% 0% 0% - 146 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 86% 0% 10% - 112 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 80% 0% 15% - 142 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 94% 10% 10% - 119 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 75% 1% 6% - 142 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 69% 5% 5% - 161 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 85% - 5% £14100 119 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 85% - 5% - 119 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 100% 0% 0% - 157 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 15% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 83% 0% 3% - 136 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 100% 0% 0% - 157 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 57% 3% 15% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
29 Διατροφή Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Dietitian vs Nutritionist- WHICH IS RIGHT FOR ME?
  1/7
 • Registered Dietitian vs. Nutritionist: The Difference Is Evidence-Based Practice
  2/7
 • Nutritionist VS Dietitian | What's the Difference?
  3/7
 • what it's really like to be a nutrition student
  4/7
 • DAY IN THE LIFE of a NUTRITION STUDENT | vlog
  5/7
 • My nutrition career advice (WHY I ALMOST QUIT!!) + How I became a dietitian & nutritionist
  6/7
 • WHAT I EAT IN A DAY AS A NUTRITION STUDENT
  7/7

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
78 /100
Απάντησαν 1548 φοιτητές Διατροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Διατροφή (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24000 £21487 £23472
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £21000 - £26000 £15379 - £25213 £17415 - £27642

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24132 £20007 £23064
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £21963 - £26644 £16788 - £24946 £18546 - £27926

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Διατροφή

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Διατροφή που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Διατροφή

 • Κυβερνητικοί ή μη κυβερνητικοί οργανισμοί βοήθειας
 • Διεθνείς φιλανθρωπικές οργανώσεις
 • Τοπικές αρχές
 • Εθνικές υπηρεσίες υγείας
 • Πολυεθνικοί κατασκευαστές τροφίμων
 • Εταιρείες αθλητισμού και αναψυχής
 • Πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα
 • Εθελοντικές οργανώσεις

Εξειδικεύσεις εντός: Διατροφή

 • Αθλητικός διατροφολόγος
 • Πιστοποιεί Ειδικός Διατροφής
 • Διατροφολόγος Δημόσιας Υγείας
 • Ελεγκτής Ασφάλειας Τροφίμων
 • Διατροφολόγος Ογκολογίας
 • Διατροφολόγος
 • Προσωπικός διατροφολόγος
 • Σύμβουλος Ευεξίας Επιχειρήσεων

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Διατροφή που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Διατροφή (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Διατροφή από Bath Spa University

15% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Επαγγελματίες της θεραπείας
10% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
10% Επαγγελματίες μηχανικοί
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες υγείας
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
5% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Διατροφή

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Διατροφή.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Διατροφή:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Nutrition - MNutr
 • Master of Dietetics - MDiet
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Bachelor of Science - BSc
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Master of Research - MRes
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Masters in Research - MRes
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master in Science (Honours) - MSci (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Certificate of Higher Education - CertHE

Το πρόγραμμα σπουδών: Διατροφή και κοινωνική πολιτική (με έτος θεμελίωσης) στο Liverpool Hope University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 5 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Διατροφή ήταν £24000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £21487 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £234725 χρόνια μετά την αποφοίτηση.