Νευροεπιστήμη Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Neuroscience)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Exeter 66% 0% 5% £25000 154 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 59% 0% 5% £28500 183 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 60% 2% 1% £23450 159 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 77% 2% 0% £23450 157 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 78% 3% 2% £17000 118 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 71% 5% 0% £14000 103 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 53% 0% 5% £23700 126 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 81% 0% 0% £84080 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 76% 3% 0% £17900 114 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 88% 2% 5% £19700 145 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 59% 5% 5% £25000 170 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 85% 0% 0% £26500 141 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 73% 10% 0% £30400 182 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 66% 0% 5% £25000 154 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 85% 0% 0% £26500 156 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 87% 2% 7% £19080 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 73% 0% 3% £14400 101 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 78% 3% 2% £17900 115 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 88% 10% 5% £23650 195 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 77% 2% 1% £23450 159 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 83% 0% 10% £21900 130 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 78% 3% 0% £17000 113 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 83% 5% 0% £22760 158 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 78% 3% 20% £17000 117 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 66% 2% 6% £25500 157 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 76% 3% 0% £14700 114 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 78% 3% 2% £17000 113 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 87% 2% 7% £19080 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 64% 0% 0% £17900 129 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 87% 2% 7% £19080 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 78% 3% 2% £17000 115 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 93% 0% 10% - 122 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 73% 5% 3% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 75% 0% 3% - 153 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 67% 4% 3% - 185 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 73% 5% 0% - 121 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 67% 4% 3% - 185 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 87% 2% 7% - 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 59% 10% 3% - 136 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 75% 0% 3% - 153 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 73% 5% 3% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 67% 4% 3% - 185 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 50% 2% 0% - 164 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 33% 0% 0% - 112 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 75% 0% 3% - 162 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 77% 0% 0% - 174 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 79% 0% 10% - 165 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 77% 0% 0% - 158 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 44% 5% 5% - 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 87% 2% 6% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 79% 1% 2% - 178 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 62% 0% 0% - 139 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 69% 10% 0% - 150 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 79% 1% 2% - 167 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 71% 0% 5% - 133 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 2% 6% - 169 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 66% 2% 6% - 157 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 70% 1% 0% - 150 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 70% 1% 0% £27500 150 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 70% 1% 0% £16400 150 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 70% 1% 0% £24240 150 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 70% 1% 0% £17320 150 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 70% 1% 0% £24600 150 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire - - - £14500 - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £16380 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading - - - £22850 - Reading Oncampus μερική απασχόληση
University of Reading - - - £24460 - Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex - - - £22500 - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex - - - £22500 - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - - £24700 - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York - - - £11125 - York Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester - - - £27000 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York - - - £23300 - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex - - - £22500 - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York - - - £23300 - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £16000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - - £14750 - Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - £37350 - Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - - £19080 - Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - £46600 - Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester - - - £21000 - Leicester Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University - - - £19855 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - - £22900 - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University - - - £18600 - Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - - £18800 - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - - £18800 - Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University - - - £15070 - Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - - £24700 - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £8745 - London Oncampus μερική απασχόληση
Bournemouth University - - - £14750 - Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - - £19080 - Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - - £19080 - Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - - - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol - - - - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire - - - - - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - - - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 66% 2% 6% - 157 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 66% 2% 6% - 157 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 66% 2% 6% - 157 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 66% 2% 6% - 157 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 66% 2% 6% - 157 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 66% 2% 6% - 157 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 66% 2% 6% - 157 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 66% 2% 6% - 157 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 66% 2% 6% - 157 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 66% 2% 6% - 157 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 66% 2% 6% - 157 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University - - - - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester - - - - - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University - - - - - Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - - - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 81% 0% 0% - 229 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 81% 0% 0% - 229 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth University - - - - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
18 Νευροεπιστήμη Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Careers in neuroscience (and beyond!)
  1/6
 • NEUROSCIENCE or PSYCHOLOGY degree?? which to study at uni?
  2/6
 • Day in the life of a Neuroscience & Psychology student at UoM | Come with me to a Brain Dissection!
  3/6
 • MY UNIVERSITY EXPERIENCE!!! Studying Neuroscience at University of Calgary!
  4/6
 • My Major: Neuroscience
  5/6
 • The TRUTH about NEUROSCIENCE degrees
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Νευροεπιστήμη (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24010 £27000 £35000
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20530 - £26990 £20500 - £34500 £27500 - £44500

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £25214 £27417 £34856
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £21539 - £28973 £20284 - £32719 £26302 - £42529

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Νευροεπιστήμη

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Νευροεπιστήμη που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Νευροεπιστήμη

 • Πανεπιστήμια
 • Κυβερνητικές υπηρεσίες
 • Ερευνητικοί οργανισμοί με σύμβαση
 • Εθνικές υπηρεσίες υγείας
 • Φαρμακευτική βιομηχανία
 • Βιομηχανίες τροφίμων

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Νευροεπιστήμη (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Νευροεπιστήμη από Anglia Ruskin University

25% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
25% Επαγγελματίες φυσικών και κοινωνικών επιστημών
20% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
10% Άλλοι επαγγελματίες υγείας
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
5% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατανομή χρόνου μελέτηςΑπαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Νευροεπιστήμη

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Νευροεπιστήμη.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Νευροεπιστήμη ήταν £24010 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £27000 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £350005 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Νευροεπιστήμη:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Neuroscience - MNeurosc
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Research - MRes
 • Master of Biological Sciences - MBiolSci
 • Master of Biosciences - MBio
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Doctor of Medicine - MD
 • Masters in Research - MRes
 • Master of Arts - MA
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Psychology - MPsych

Το πρόγραμμα σπουδών: Ψυχολογία με Νευροψυχολογία - BSc (Hons) στο Bangor University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 93 στα 100. Συμμετείχαν 105 ερωτηθέντες.