Φαρμακευτική Χημεία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Medicinal chemistry)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Keele 84% 4% 3% £17000 112 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 5% 7% £17900 105 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 89% 4% 3% £17900 109 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 4% 3% £17000 107 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 73% 0% 0% £21400 167 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 10% 0% £94590 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 87% 10% 0% £36200 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 87% 10% 15% £36200 202 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 10% 0% £94590 219 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 4% 3% £14000 106 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 79% 5% 5% £20118 £21124 99 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 4% 3% £17000 106 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 4% 3% £14700 106 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 85% 2% 3% £24450 £25670 153 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 81% 3% 4% £25000 160 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 81% 3% 4% £25000 160 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 4% 3% £17900 105 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 4% 15% £17000 104 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 4% 3% £17000 106 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 0% 9% £17900 109 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 86% 0% 5% £17900 106 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 81% 3% 4% £25000 160 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 4% 3% £17000 106 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 84% 1% 2% £24000 174 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 0% £84080 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 0% 10% £17000 104 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 4% 3% £17900 116 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - - - - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 84% 4% 3% - 107 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 100% 0% 10% - 161 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 91% 5% 5% - 174 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 89% - 11% - 85 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 0% - 169 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 78% 1% 7% - 159 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 70% 6% 10% - 118 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 79% 6% 0% - 133 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 89% 5% 0% - 146 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 89% 5% 0% - 146 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 78% 1% 7% - 159 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 84% 4% 3% - 106 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 89% - 11% - 85 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 78% 1% 15% - 146 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 90% 0% 15% - 126 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 69% - 0% £13000 82 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 79% 0% 5% - 130 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 90% 0% 15% - 126 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 87% 1% 10% - 141 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 87% 1% 10% - 141 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 86% 1% 0% - 134 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 79% 0% 5% - 130 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 69% - 0% £13000 82 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 97% 5% 11% - 110 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 92% 5% 10% - 143 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
4 Φαρμακευτική Χημεία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Tobias Thaler, Lab Head in medicinal chemistry at Bayer
  1/5
 • Chemistry Career Profile - Medicinal Chemist (GSK)
  2/5
 • MChem Biological and Medicinal Chemistry | Student Vlog
  3/5
 • Medicinal Chemistry Tips and Tricks How to study Medicinal Chemistry
  4/5
 • BSc (Hons) Medicinal Chemistry
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
90 /100
Απάντησαν 14861 φοιτητές Φαρμακευτική Χημεία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Φαρμακευτική Χημεία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24070 £24173 £28962
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £21000 - £28106 £19533 - £30815 £23248 - £36121

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24984 £24663 £29785
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £21468 - £28442 £20068 - £29831 £24340 - £36548

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Φαρμακευτική Χημεία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Φαρμακευτική Χημεία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Φαρμακευτική Χημεία

 • Βιοτεχνολογικές και φαρμακευτικές εταιρείες
 • Υπηρεσίες Ιατροδικαστικής Επιστήμης
 • Κυβερνητικές υπηρεσίες
 • Εθνικές Υπηρεσίες Υγείας
 • Ερευνητικά Ινστιτούτα
 • Πανεπιστήμια

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Φαρμακευτική Χημεία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Φαρμακευτική Χημεία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Φαρμακευτική Χημεία από University of Brighton

40% Επαγγελματίες φυσικών και κοινωνικών επιστημών
30% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
10% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Φαρμακευτική Χημεία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Φαρμακευτική Χημεία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Φαρμακευτική Χημεία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Φαρμακευτική Χημεία:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Chemistry - MChem
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science - MSc
 • Master of Chemistry (Honours) - MChem (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc

Το πρόγραμμα σπουδών: Φαρμακευτική Χημεία στο Cardiff University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Φαρμακευτική Χημεία ήταν £24070 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £24173 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £289625 χρόνια μετά την αποφοίτηση.