Επιστήμη υλικών Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Materials science)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Imperial College of Science 76% 5% 0% £35100 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 77% 1% 7% £14415 115 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 77% 1% 7% £14415 115 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 81% 4% 5% £26000 145 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 0% 1% £23300 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 10% 0% £109600 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 79% 5% 0% £20885 103 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 79% 5% 0% £20118 £21124 103 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 10% 0% £87680 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 92% 10% 0% £26500 201 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 92% 10% 0% £12750 201 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 75% 2% 8% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 2% 8% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 61% 6% 5% £16000 164 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 95% 5% 0% £21850 176 Glasgow Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 92% 0% 13% £24300 136 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 68% 5% 10% £28000 126 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 68% 5% 10% £28000 126 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 0% 0% £26000 155 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 78% 0% 0% £10650 155 Swansea Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 93% 5% 5% £26000 125 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 75% 0% 3% £21300 171 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 87% 5% 15% £7750 169 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 87% 5% 15% £14895 169 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 87% 5% 15% £14895 169 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
Wrexham Glyndwr University 87% 5% 15% £12500 169 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 95% 5% 5% £25700 154 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 75% 0% 3% £24450 £25670 171 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 82% 5% 0% £35100 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 95% 5% 5% £25700 154 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 95% 5% 0% £25700 176 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 95% 5% 0% £25700 176 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 95% 5% 5% £25700 154 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 95% 5% 5% £25700 154 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 76% 5% 0% £35100 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 86% 0% 3% £24450 £25670 149 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 76% 5% 0% £35100 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 95% 5% 5% £20750 154 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 93% - 15% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 93% - 15% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 77% 1% 7% - 115 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 81% 4% 5% - 145 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 81% 4% 5% - 145 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 77% 0% 1% - 170 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 0% 1% - 170 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 79% 5% 0% - 103 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 92% 10% 0% - 201 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 92% 10% 0% - 201 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 92% 10% 0% - 201 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 61% 0% 18% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 75% 2% 8% - 173 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 75% 2% 8% - 173 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 75% 2% 8% - 173 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 75% 2% 8% - 173 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 75% 2% 8% - 173 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 61% 6% 5% - 164 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 61% 6% 5% - 164 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 61% 6% 5% - 164 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 61% 6% 5% - 164 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 61% 6% 5% - 164 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 100% 4% 0% - 201 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 100% 4% 0% - 201 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 100% 4% 0% - 201 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 100% 4% 0% - 201 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 100% 4% 0% - 201 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 100% 4% 0% - 201 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 75% 0% 3% - 171 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 75% 0% 3% - 171 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 81% 3% 0% - 168 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 92% 0% 13% - 136 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 68% 5% 10% - 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 68% 5% 10% - 126 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 75% 0% 3% - 171 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 75% 0% 3% - 171 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 75% 0% 3% - 171 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 87% 5% 15% - 169 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 87% 5% 15% - 169 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 87% 5% 15% - 169 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 87% 5% 15% - 169 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 87% 5% 15% - 169 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 87% 5% 15% - 169 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 87% 5% 15% - 169 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 71% 0% 2% - 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 5% 3% - 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 5% 3% - 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 5% 3% - 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 87% 0% 13% - 136 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 92% 0% 13% - 136 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 5% 3% - 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 68% 5% 10% - 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 68% 5% 10% - 126 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 100% 4% 0% - 201 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 5% 5% - 125 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 76% 5% 0% - 162 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 76% 5% 0% - 162 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 63% 10% 5% - 155 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 90% 3% 4% - 151 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 5% 20% - 130 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 68% 5% 10% - 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 5% 20% - 130 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 63% 10% 5% - 155 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 95% 5% 5% - 154 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 5% 20% - 130 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 68% 5% 10% - 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
14 Επιστήμη υλικών Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Careers in Materials Science and Engineering
  1/5
 • Is a Materials Engineering Degree Worth It?
  2/5
 • What is MATERIALS SCIENCE? What does MATERIALS SCIENCE mean? MATERIALS SCIENCE meaning & explanation
  3/5
 • Q&A with an Oxford Materials Science Student at St Edmund Hall
  4/5
 • A week in the life of a Materials Science and Engineering student
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
78 /100
Απάντησαν 294 φοιτητές Επιστήμη υλικών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Επιστήμη υλικών (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £29000 £30500 £37500
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £27000 - £33500 £21500 - £40500 £28500 - £46000

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Επιστήμη υλικών

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Επιστήμη υλικών που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Επιστήμη υλικών

 • Aerospace
 • Ένοπλες δυνάμεις και άμυνα
 • Αυτοκινησία
 • Μεταποίηση
 • Πυρηνική βιομηχανία
 • Πετρέλαιο και φυσικό αέριο
 • Φαρμακευτική
 • Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
 • Αθλητικός εξοπλισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Μεταφορές
 • Εξυπηρετήσεις

Εξειδικεύσεις εντός: Επιστήμη υλικών

 • Προηγμένος σχεδιασμός και επεξεργασία υλικών
 • Βιοϋλικά
 • Ηλεκτρονικά και φωτονικά υλικά
 • Νανοκλίμακα υλικών και νανοτεχνολογία
 • Μαλακά υλικά και πολυμερή

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Επιστήμη υλικών που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Επιστήμη υλικών (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Επιστήμη υλικών από The University of Manchester

15% Επαγγελματίες μηχανικοί
10% Επαγγελματίες έρευνας και ανάπτυξης (RandD) και άλλοι επαγγελματίες έρευνας
10% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγελματίες πληροφορικής
5% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Επιστήμη υλικών

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Επιστήμη υλικών.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Επιστήμη υλικών:
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Science - MSc
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Chemistry - MChem
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Research - MRes
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Engineering - MEng
 • Master of Philosophy (Research) - MPhil (Res)
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • Master of Science (Engineering) - MSc (Eng)
 • Masters in Research - MRes
 • Bachelor of Science - BSc

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Επιστήμη υλικών ήταν £29000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £30500 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £375005 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Νανο- και λειτουργικά υλικά στο The University of Manchester έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 7 ερωτηθέντες.