Θαλάσσιες Επιστήμες Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Marine sciences)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Portsmouth 69% 5% 10% £18300 87 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 4% 1% £9130 102 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 81% 10% 0% £21800 £22800 153 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 81% 10% 0% £21800 £22800 153 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 94% 5% 10% £25000 144 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 100% 0% 0% £13620 100 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 100% 0% 0% £15360 100 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 94% 5% 10% £25000 144 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 94% 5% 10% £25000 144 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 81% 10% 0% £21800 £22800 153 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 81% 10% 0% £21800 £22800 153 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews - - - £24240 - St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter - - - - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University - - - - - Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 98% 0% 5% - 103 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 98% 0% 5% - 103 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 98% 0% 5% - 103 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 75% 4% 1% - 102 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 75% 4% 1% - 102 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 81% 10% 0% - 153 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 81% 10% 0% - 153 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 81% 10% 0% - 153 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 81% 10% 0% - 153 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σχετικά Θέματα:
 • Careers in marine science
  1/4
 • A Week In My Life in the Boston University Marine Semester!!
  2/4
 • Discover JCU's Bachelor of Marine Science
  3/4
 • UMaine Marine Sciences
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
82 /100
Απάντησαν 5151 φοιτητές Θαλάσσιες Επιστήμες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Θαλάσσιες Επιστήμες (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22593 £22910 £26699
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19101 - £26635 £17239 - £29571 £20463 - £33631

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22267 £24414 £28299
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18977 - £25935 £18600 - £29791 £21771 - £34096

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Θαλάσσιες Επιστήμες

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Θαλάσσιες Επιστήμες που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Θαλάσσιες Επιστήμες

 • Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εταιρείες Μηχανικών
 • Οργανώσεις αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • Συμβουλευτικές εταιρείες για το θαλάσσιο περιβάλλον
 • Εταιρείες ελέγχου ρύπανσης και υδάτων
 • Δημόσιοι φορείς
 • Εργαστήρια θαλάσσιων ερευνών
 • Μουσεία και ενυδρεία

Εξειδικεύσεις εντός: Θαλάσσιες Επιστήμες

 • Φυκολογία
 • Ιχθυολογία
 • Ζωολογία ασπόνδυλων
 • Θαλάσσια θηλαστική
 • Αλιευτική Βιολογία
 • Θαλάσσια Βιοτεχνολογία
 • Μικροβιολογία της θάλασσας
 • Θαλάσσια Οικολογία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Θαλάσσιες Επιστήμες που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Θαλάσσιες Επιστήμες (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Θαλάσσιες Επιστήμες από Imperial College of Science

25% Επαγγελματίες φυσικών και κοινωνικών επιστημών
20% Επαγγελματίες πληροφορικής
20% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
20% Επαγγελματίες μηχανικοί
5% Επαγγελματίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πολυμέσων
5% Επαγγελματίες έρευνας και ανάπτυξης (RandD) και άλλοι επαγγελματίες έρευνας
5% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Θαλάσσιες Επιστήμες

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Θαλάσσιες Επιστήμες.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Θαλάσσιες Επιστήμες:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Science - BSc
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Master of Research - MRes
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD

Το πρόγραμμα σπουδών: Θαλάσσιες επιστήμες με προαιρετικό έτος πρακτικής άσκησης στο Ulster University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 16 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Θαλάσσιες Επιστήμες ήταν £22593 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £22910 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £266995 χρόνια μετά την αποφοίτηση.