Οικολογία οικοσυστημάτων και χρήση γης Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Ecosystem ecology and land use)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Liverpool Hope University 65% 5% 11% £11400 95 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 5% 11% £11400 95 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 90 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 90 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 88 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 57% 0% 10% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 57% 0% 10% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 15% £11400 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 5% 15% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 5% 15% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 85% 5% 5% £25000 156 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 84% 10% 0% £16425 159 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 84% 1% 10% £24450 £25670 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 84% 1% 10% £24450 £25670 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 85% 5% 5% £25000 156 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 85% 5% 5% £25000 156 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 0% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 0% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 15% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 15% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 0% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 0% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Scotland's Rural College University 71% 0% 0% £15000 125 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast - - - - - Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% - 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% - 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% - 88 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% - 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 5% - 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 5% - 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 82% 5% 25% - 112 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 82% 5% 25% - 112 Derby Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 82% 5% 25% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 82% 5% 25% - 112 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 82% 5% 25% - 112 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 80% 10% 8% - 143 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Myerscough College 88% - 15% £12700 - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 73% 1% 0% - 165 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 78% 0% 20% - 86 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 85% 2% 0% - 174 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 88% 0% 0% - 110 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 15% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 15% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Study UQ's Master of Conservation Biology
  1/4
 • Ecosystem Ecology
  2/4
 • Conservation Biology
  3/4
 • WHAT IS CONSERVATION BIOLOGY? | Alex
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
83 /100
Απάντησαν 1945 φοιτητές Οικολογία οικοσυστημάτων και χρήση γης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Οικολογία οικοσυστημάτων και χρήση γης (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19000 £17914 £21820
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £16500 - £23000 £13226 - £22914 £16763 - £27214

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20650 £18193 £23089
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17237 - £23000 £14494 - £22040 £17568 - £28021

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Οικολογία οικοσυστημάτων και χρήση γης

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Οικολογία οικοσυστημάτων και χρήση γης που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Οικολογία οικοσυστημάτων και χρήση γης

 • Κρατικές και ομοσπονδιακές κυβερνήσεις
 • Υπηρεσίες φυσικών πόρων

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Οικολογία οικοσυστημάτων και χρήση γης που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Οικολογία οικοσυστημάτων και χρήση γης (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Οικολογία οικοσυστημάτων και χρήση γης από Bournemouth University

15% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
15% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
10% Επαγγελματίες στον τομέα της διατήρησης και του περιβάλλοντος
10% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
10% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Οικολογία οικοσυστημάτων και χρήση γης στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Οικολογία οικοσυστημάτων και χρήση γης

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Οικολογία οικοσυστημάτων και χρήση γης.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Οικολογία οικοσυστημάτων και χρήση γης:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Research - MRes
 • Foundation Degree in Science - FdSc

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Οικολογία οικοσυστημάτων και χρήση γης ήταν £19000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £17914 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £218205 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Βιολογία διατήρησης και κοινωνική πολιτική (με έτος θεμελίωσης) στο Liverpool Hope University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 5 ερωτηθέντες.