Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Ecosystem ecology and land use)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Χρηματοοικονομικά και Βιολογία Διατήρησης BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 5% £12500 112 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Λογιστική & Χρηματοοικονομικά και Βιολογία Διατήρησης (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 5% £12500 112 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιστορία της τέχνης και του σχεδιασμού και βιολογία της συντήρησης BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 15% £12500 122 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διοίκηση επιχειρήσεων και βιολογία διατήρησης BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 5% 4% £12500 104 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διοίκηση επιχειρήσεων και βιολογία διατήρησης (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 5% 4% £12500 104 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Παιδική ηλικία και παιδική υγεία- Βιολογία της νεολαίας και της συντήρησης BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 10% 5% £12500 119 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Παιδική ηλικία & παιδική ηλικία; Βιολογία της νεολαίας και της συντήρησης (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 10% 5% £12500 119 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία Διατήρησης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Aberdeen
(University of Aberdeen)
81% 10% 0% £26100 £24800 188 Αμπερντίν Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία της Διατήρησης και Εγκληματολογία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 7% £12500 113 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και εγκληματολογία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 7% £12500 113 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και χορός BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
86% 0% 10% £12500 112 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και χορός (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 5% £12500 131 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και θεατρική αγωγή (Conservation Biology and Drama) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 5% 5% £12500 119 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και θεατρική τέχνη (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 5% 5% £12500 119 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία και Οικολογία της Διατήρησης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Exeter
(University of Exeter)
71% 5% 0% £29700 150 Έξετερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία και Οικολογία της Διατήρησης Msci (Hons) Πανεπιστήμιο του Exeter
(University of Exeter)
83% 5% 0% £29700 201 Έξετερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία της Διατήρησης και Εκπαίδευση BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 3% 9% £12500 119 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία και Εκπαίδευση για τη Διατήρηση (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 3% 9% £12500 119 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και αγγλική λογοτεχνία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 15% £12500 120 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και αγγλική λογοτεχνία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 15% £12500 120 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και γεωγραφία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 10% £12500 113 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και γεωγραφία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 10% £12500 113 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και υγεία & ευημερία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
97% 5% 5% £12500 119 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και υγεία & ευεξία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 10% £12500 105 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία και Ιστορία της Διατήρησης BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
80% 15% 9% £12500 123 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία και Ιστορία της Διατήρησης (με Θεμελιώδες Έτος) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 10% 10% £12500 108 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και ανθρώπινη βιολογία BSc Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 15% £12500 123 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και ανθρώπινη βιολογία (με έτος θεμελίωσης) BSc Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 15% £12500 123 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και μάρκετινγκ BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 5% 15% £12500 108 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και μάρκετινγκ (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
90% 5% 15% £12500 113 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και ΜΜΕ & επικοινωνία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 5% £12500 115 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και ΜΜΕ & επικοινωνία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
87% 5% 10% £12500 120 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και μουσική παραγωγή BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
82% 0% 0% £12500 99 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και παραγωγή μουσικής (με έτος ίδρυσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
82% 15% 10% £12500 125 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία της Διατήρησης και Φιλοσοφία & Ηθική BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
76% 0% 0% £12500 112 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και φιλοσοφία και ηθική (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
73% 0% 7% £12500 113 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Conservation Biology and Politics BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 0% £12500 99 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και πολιτική (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 0% £12500 99 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία και Ψυχολογία της Διατήρησης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 5% 8% £12500 122 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και ψυχολογία (με έτος ίδρυσης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 5% 8% £12500 122 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και θρησκευτικές σπουδές BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
38% 10% 6% £12500 112 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και θρησκευτικές σπουδές (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 5% 10% £12500 125 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και κοινωνική φροντίδα BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 5% £12500 141 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και κοινωνική φροντίδα (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 5% £12500 141 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και κοινωνική πολιτική BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 10% £12500 112 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και κοινωνική πολιτική (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 10% £12500 112 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία Διατήρησης και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 7% £12500 113 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 7% £12500 113 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία της Διατήρησης και Επιστήμη του Αθλητισμού και της Άσκησης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 20% £12500 124 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και επιστήμη του αθλητισμού και της άσκησης (με έτος θεμελίωσης) BSc Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 20% £12500 124 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και τουρισμός BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 5% 5% £12500 131 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και τουρισμός (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 5% 5% £12500 131 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία Διατήρησης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Plymouth
(Plymouth University)
93% 5% 5% - 125 Πλύμουθ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Leeds
(University of Leeds)
69% 10% 0% - 176 Λιντς Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης MBiol (Hons) Πανεπιστήμιο του Leeds
(University of Leeds)
65% 10% 0% - 176 Λιντς Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης MSc Πανεπιστήμιο του Derby
(University of Derby)
- - - £14900 - Ντέρμπι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και οικολογία με επαγγελματική πρακτική άσκηση BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Exeter
(University of Exeter)
- - - £29700 - Έξετερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία και οικολογία της διατήρησης με σπουδές στο εξωτερικό BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Exeter
(University of Exeter)
- - - £29700 - Έξετερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Sheffield
(The University of Sheffield)
- - - £26950 - Σέφιλντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης MBiolSci Πανεπιστήμιο του Sheffield
(The University of Sheffield)
- - - £26950 - Σέφιλντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης με έτος πρακτικής άσκησης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Sheffield
(The University of Sheffield)
- - - £26950 - Σέφιλντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης με έτος πρακτικής άσκησης MBiolSci Πανεπιστήμιο του Sheffield
(The University of Sheffield)
- - - £26950 - Σέφιλντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία Διατήρησης MSc Πανεπιστήμιο του Kent
(University of Kent)
- - - - - Καντέρμπερι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης MSc Πανεπιστήμιο Manchester Metropolitan
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Μάντσεστερ Oncampus μερική απασχόληση
Οικολογική Διαχείριση και Βιολογία Διατήρησης MSc Πανεπιστήμιο Queen's του Μπέλφαστ
(Queen's University of Belfast)
- - - - - Μπέλφαστ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης ζωολογικών κήπων και ενυδρείων MSc Πανεπιστήμιο του Plymouth
(Plymouth University)
- - - - - Πλύμουθ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης ζωολογικών κήπων MSc Πανεπιστήμιο Manchester Metropolitan
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Μάντσεστερ Oncampus μερική απασχόληση
 • Study UQ's Master of Conservation Biology
  1/4
 • Ecosystem Ecology: Links in the Chain - Crash Course Ecology #7
  2/4
 • What's It Like Studying Conservation Biology at Penryn Campus | University of Exeter
  3/4
 • A Day in the Life: Cambridge Land Economy Student
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
79 /100
2212 Σύνολο ερωτηθέντων

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21866 £19075 £23442
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18953 - £24799 £14408 - £23761 £18123 - £29056

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21248 £19131 £22806
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18700 - £25128 £14077 - £22415 £18047 - £27746

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη

 • Κρατικές και ομοσπονδιακές κυβερνήσεις
 • Υπηρεσίες φυσικών πόρων

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη από Anglia Ruskin University

20% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Επαγγελματίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πολυμέσων
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Επαγγελματίες πληροφορικής
5% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Επαγγελματίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πολυμέσων
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη

Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςΟικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη, εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη ήταν £21866 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £19075 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £234425 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Biology (Honours) - MBiol (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Biological Sciences - MBiolSci