Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Ecosystem ecology and land use)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Βιολογία διατήρησης και εγκληματολογία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 108 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και ΜΜΕ & επικοινωνία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 5% 15% £11400 116 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διοίκηση επιχειρήσεων και βιολογία διατήρησης BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
80% 0% 1% £11400 107 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία και Ιστορία της Διατήρησης BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
95% 5% 5% £11400 109 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και φιλοσοφία & ηθική (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
83% 0% 5% £11400 106 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και χορός (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 15% £11400 145 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και ΜΜΕ & επικοινωνία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 5% 15% £11400 116 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία της διατήρησης και πολιτική BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
76% 0% 5% £11400 102 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και μάρκετινγκ BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
90% 0% 5% £11400 109 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και θρησκευτικές σπουδές (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
87% 10% 15% £11400 125 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και εκπαίδευση BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
91% 5% 8% £11400 118 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 108 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και τουρισμός (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 0% £11400 115 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και τουρισμός BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 0% £11400 115 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και μάρκετινγκ (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
90% 0% 5% £11400 109 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διοίκηση επιχειρήσεων και βιολογία διατήρησης (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
80% 0% 1% £11400 107 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιστορία της τέχνης και του σχεδιασμού και βιολογία της συντήρησης BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 10% £11400 112 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και γεωγραφία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
95% 0% 5% £11400 101 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και εγκληματολογία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 108 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και χορός BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 15% £11400 145 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία και Ιστορία της Διατήρησης (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
95% 5% 5% £11400 109 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και φιλοσοφία & ηθική BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
83% 0% 5% £11400 106 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία και οικολογία της διατήρησης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Exeter
(University of Exeter)
71% 0% 0% £25000 181 Έξετερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
73% 5% 8% £11400 108 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και εκπαίδευση (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
91% 5% 8% £11400 118 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και υγεία & ευεξία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
86% 15% 15% £11400 125 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία της διατήρησης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Edinburgh Napier
(Edinburgh Napier University)
92% 5% 0% £16425 144 Εδιμβούργο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Sheffield
(The University of Sheffield)
80% 0% 5% £24450 £25670 145 Σέφιλντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης με έτος πρακτικής άσκησης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Sheffield
(The University of Sheffield)
80% 0% 5% £24450 £25670 145 Σέφιλντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και οικολογία με επαγγελματική πρακτική άσκηση BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Exeter
(University of Exeter)
71% 0% 0% £25000 181 Έξετερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και αθλητισμός & αμπελοκαλλιέργεια- Επιστήμη της άσκησης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 10% £11400 114 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και οικολογία με σπουδές στο εξωτερικό BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Exeter
(University of Exeter)
71% 0% 0% £25000 181 Έξετερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και αγγλική λογοτεχνία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
85% 0% 5% £11400 104 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και υγεία & ευημερία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
86% 15% 15% £11400 125 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Παιδική ηλικία & παιδική ηλικία; Βιολογία της νεολαίας και της συντήρησης (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
78% 5% 15% £11400 108 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και θρησκευτικές σπουδές BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
87% 10% 15% £11400 125 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και θεατρική αγωγή (Conservation Biology and Drama) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
97% 5% 10% £11400 116 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Παιδική ηλικία και παιδική υγεία- Βιολογία της νεολαίας και της συντήρησης BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
78% 5% 15% £11400 108 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και γεωγραφία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
95% 0% 5% £11400 101 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και αγγλική λογοτεχνία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
85% 0% 5% £11400 104 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και σύγχρονες επιδόσεις (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 15% £11400 145 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και σύγχρονες επιδόσεις BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 15% £11400 145 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και πολιτική (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
76% 0% 5% £11400 102 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και μουσική παραγωγή BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
76% 5% 15% £11400 120 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και θεατρική τέχνη (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
97% 5% 10% £11400 116 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Λογιστική & Χρηματοοικονομικά και Βιολογία Διατήρησης (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
71% 5% 10% £11400 103 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και παραγωγή μουσικής (με έτος ίδρυσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
76% 5% 15% £11400 120 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και Επιστήμη του αθλητισμού και της άσκησης (με έτος θεμελίωσης) BSc Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 10% - 114 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία (Βιολογία Διατήρησης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Bath Spa
(Bath Spa University)
65% 0% 10% - 111 Μπαθ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και ψυχολογία (με έτος θεμελίωσης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
66% 0% 4% - 118 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Leeds
(University of Leeds)
69% 0% 0% - 138 Λιντς Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και ανθρώπινη βιολογία (με έτος θεμελίωσης) BSc Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 10% - 107 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Χρηματοοικονομικά και Βιολογία Διατήρησης BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
71% 5% 10% - 103 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία Διατήρησης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Aberdeen
(University of Aberdeen)
81% 0% 0% - 174 Αμπερντίν Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και ψυχολογία BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
66% 0% 4% - 118 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και ανθρώπινη βιολογία BSc Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 10% - 107 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και κοινωνική πολιτική BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
100% 0% 10% - 106 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και κοινωνική φροντίδα BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
72% 0% 0% - 128 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και κοινωνική πολιτική (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
100% 0% 10% - 106 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Plymouth
(Plymouth University)
93% 5% 5% - 126 Πλύμουθ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης και κοινωνική φροντίδα (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
72% 0% 0% - 128 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη και ευημερία των ζώων (Βιολογία διατήρησης ζωολογικών κήπων) FdSc Myerscough College
(Myerscough College)
- - - £12700 - Πρέστον, Λανκασάιρ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Αειφόρος παραγωγή τροφίμων και χρήση γης BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Rural College της Σκωτίας
(Scotland's Rural College University)
- - - £15000 - Εδιμβούργο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης MSc Πανεπιστήμιο του Derby
(University of Derby)
- - - - - Ντέρμπι Oncampus μερική απασχόληση
Βιολογία Διατήρησης MSc Πανεπιστήμιο του Kent
(University of Kent)
- - - - - Καντέρμπερι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης MSc Πανεπιστήμιο Manchester Metropolitan
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Μάντσεστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης ζωολογικών κήπων MSc Πανεπιστήμιο του Plymouth
(Plymouth University)
- - - - - Πλύμουθ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία διατήρησης ζωολογικών κήπων MSc Πανεπιστήμιο Manchester Metropolitan
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Μάντσεστερ Oncampus μερική απασχόληση
Βιολογία διατήρησης MRes Πανεπιστήμιο του Sussex
(University of Sussex)
- - - - - Μπράιτον Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικολογική διαχείριση και βιολογία διατήρησης MSc Πανεπιστήμιο Queen's του Μπέλφαστ
(Queen's University of Belfast)
- - - - - Μπέλφαστ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Study UQ's Master of Conservation Biology
  1/4
 • Conservation Biology
  2/4
 • WHAT IS CONSERVATION BIOLOGY? | Alex
  3/4
 • Ecosystem Ecology
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20037 £19075 £23442
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17519 - £23000 £14408 - £23761 £18123 - £29056

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19845 £19069 £22841
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17520 - £24125 £13873 - £22168 £18215 - £27816

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη

 • Κρατικές και ομοσπονδιακές κυβερνήσεις
 • Υπηρεσίες φυσικών πόρων

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη από Anglia Ruskin University

20% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Επαγγελματίες φυσικών και κοινωνικών επιστημών
10% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
10% Επαγγελματίες στον τομέα της διατήρησης και του περιβάλλοντος
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
10% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
10% Επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διδασκαλία και την παιδική φροντίδα

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη


Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςΟικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη, εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη ήταν £20037 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £19075 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £234425 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Master of Science - MSc
 • Master of Research - MRes

Το πρόγραμμα σπουδών: Βιολογία διατήρησης και κοινωνική πολιτική - BA (Hons) στο Πανεπιστήμιο Liverpool Hope έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών 2022 με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 15 ερωτηθέντες.