Οδοντιατρική Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Dentistry)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Portsmouth 73% 0% 10% £16200 112 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 10% £36000 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 90% 0% 3% £38790 £40730 170 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 90% 0% 3% £13000 170 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 90% 0% 3% £21950 170 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 90% 0% 3% £24600 170 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 90% 0% 3% £47000 170 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 90% 0% 3% £47000 170 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 90% 0% 3% £47000 170 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 90% 0% 3% £45000 170 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 90% 0% 3% £19380 170 Colchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 90% 0% 3% £47000 170 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 90% 0% 3% £15440 170 Colchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 90% 0% 3% £45000 170 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 90% 0% 3% £42000 170 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 69% 0% 0% £23450 131 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 83% 0% 0% £30400 223 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 48% 0% 5% £25400 157 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 82% 0% 10% £13000 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 70% 1% 10% £23450 168 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 77% 0% 0% £18300 151 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 68% 0% 1% £24700 159 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 90% 5% 3% £24450 172 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 68% 0% 0% £24700 145 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 69% 0% 0% £23450 170 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 68% 0% 1% £38000 164 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 91% 0% 0% £32800 170 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 1% £210850 223 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - - £8850 - Luton Oncampus μερική απασχόληση
University of Bedfordshire - - - £8850 - Luton Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire - - - - - Preston Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University - - - - - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 95% 0% 0% - 174 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 95% 0% 0% - 174 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 73% 0% 10% - 112 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 73% 0% 10% - 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 83% 0% 4% - 164 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 83% 0% 4% - 164 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 4% - 164 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 5% 2% - 152 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 95% 5% 3% - 175 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 90% 0% 3% - 170 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 90% 0% 3% - 170 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 90% 0% 3% - 170 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 90% 0% 3% - 170 Dundee Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 90% 0% 3% - 170 Dundee Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales 90% 0% 3% - 170 Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 90% 0% 3% - 170 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 90% 0% 3% - 170 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 90% 0% 3% - 170 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth 90% 0% 3% - 170 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth 90% 0% 3% - 170 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University 90% 0% 3% - 170 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 90% 0% 3% - 170 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 90% 0% 3% - 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 90% 0% 3% - 170 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 90% 0% 3% - 170 Preston Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 90% 0% 3% - 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 90% 0% 3% - 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 90% 0% 3% - 170 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 90% 0% 3% - 170 Leeds Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 90% 0% 3% - 170 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 90% 0% 3% - 170 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 90% 0% 3% - 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 90% 0% 3% - 170 Chester Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 90% 0% 3% - 170 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 90% 0% 3% - 170 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 90% 0% 3% - 170 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 90% 0% 3% - 170 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 90% 0% 3% - 170 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 90% 0% 3% - 170 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 90% 0% 3% - 170 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 90% 0% 3% - 170 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 90% 0% 3% - 170 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 90% 0% 3% - 170 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 90% 0% 3% - 170 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 90% 0% 3% - 170 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 90% 0% 3% - 170 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 90% 0% 3% - 170 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 90% 0% 3% - 170 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Sheffield College - - 10% - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 10% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester - - 10% £13100 - Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester - - 10% £47000 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - 10% - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - 10% - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - 10% - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University - - 10% - - Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 69% 0% 0% - 131 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 69% 0% 0% - 131 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 69% 0% 0% - 131 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 69% 0% 0% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 69% 0% 0% - 131 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 69% 0% 0% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 69% 0% 0% - 131 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 69% 0% 0% - 131 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 69% 0% 0% - 131 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 69% 0% 0% - 131 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 69% 0% 0% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 69% 0% 0% - 131 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 69% 0% 0% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 69% 0% 0% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 69% 0% 0% - 131 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 76% 0% 0% £13000 £14000 - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 76% 0% 0% £37350 - Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 82% 0% 10% - 144 Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool 95% 0% 1% - 160 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 100% 0% 0% - 156 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 72% 0% 0% - 173 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 64% 0% 7% - 145 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 95% 0% 5% - 145 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 100% 0% 0% - 156 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 100% 0% 3% - 164 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 82% 0% 0% - 168 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 65% 0% 1% - 182 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 100% 0% 3% - 164 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 86% 0% 0% - 151 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 95% - 10% - 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 92% - 5% £13620 - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 87% 0% 2% - 193 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 64% 0% 0% - 172 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 68% 0% 1% - 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 68% 0% 1% - 181 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 72% 0% 0% - 176 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 72% 0% 0% - 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 64% 0% 0% - 172 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 100% 0% 4% - 175 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 72% 0% 0% - 177 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 65% 0% 0% - 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 100% 0% 0% - 156 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
9 Online Οδοντιατρική Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
19 Οδοντιατρική Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Medicine vs Dentistry: Which Should I Study Or Choose As A Career
  1/6
 • Which is better, Medicine or Dentistry?
  2/6
 • What is Dentistry?
  3/6
 • Bachelor of Oral Health: Student experience | Melbourne Dental School
  4/6
 • What I Wish I Knew Before Starting Dental School
  5/6
 • Days in the Life of a 2nd Yr Dental Student, London | SIM LAB/CLINIC | Drilling + Filling | Vlog #4
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
81 /100
Απάντησαν 549 φοιτητές Οδοντιατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Οδοντιατρική (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £38000 £31509 £32318
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £32000 - £48000 £21554 - £42152 £13445 - £46427

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Οδοντιατρική

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Οδοντιατρική που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Οδοντιατρική

 • Οδοντιατρικές πρακτικές
 • Εθνικές Υπηρεσίες Υγείας
 • Ιδιωτικά νοσοκομεία
 • Διδασκαλία και Εκπαίδευση
 • Οι Ένοπλες Δυνάμεις
 • Πανεπιστήμια και οργανισμοί κλινικής έρευνας

Εξειδικεύσεις εντός: Οδοντιατρική

 • Οδοντιατρική Αναισθησιολογία
 • Οδοντιατρική Δημόσια Υγεία
 • Ενδοδοντιατρική
 • Στοματική και Γναθοπροσωπική Παθολογία
 • Οδοντιατρική
 • Προσωπικός Πόνος
 • Στοματική και Γναθοπροσωπική Ακτινολογία
 • Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
 • Ορθοδοντική και Οδοντοπροσωπική Ορθοπεδική
 • Παιδοδοντιατρική
 • Περιοδοντική και Προσθετική

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Οδοντιατρική που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Οδοντιατρική (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Οδοντιατρική από King's College London

85% Άλλοι επαγγελματίες υγείας
10% Ιατροί

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Οδοντιατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Οδοντιατρική

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Οδοντιατρική.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Οδοντιατρική:
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Dental Surgery - BDS
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Science (Clinical) - MSc (Clin)
 • Master of Dental Science - MDSc
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Arts - MA
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Master of Dental Surgery - MChD
 • Doctor of Dental Surgery - DDS
 • Master of Dental Public Health - MDPH
 • Postgraduate Credits - PG
 • No award - No award
 • Master of Science in Dentistry - MScD
 • Master of Medical Sciences - MMedSci
 • Master of Clinical Dentistry - MClinDent
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Dental Science - DDSc
 • Doctor of Clinical Dentistry - DClinDent
 • Bachelor of Science - BSc

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Οδοντιατρική ήταν £38000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £31509 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £323185 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Οδοντιατρική θεραπεία στο University of Central Lancashire έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 18 ερωτηθέντες.