Σύνθετα υλικά Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Composite materials)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Wrexham Glyndwr University - - - £12500 - Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University - - - - - Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - - - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - - £24600 - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Our jobs #01 Laura composite technician - English subtitles
  1/3
 • Composite materials: separation anxiety and memory
  2/3
 • I’m a Composite Material
  3/3

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Σύνθετα υλικά:
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Science (Engineering) - MSc (Eng)
 • Doctor of Engineering - EngD