Επιστήμη των ζώων Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Animal science)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Writtle University College 77% 5% 0% £12699 115 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Reaseheath College 77% 5% 0% £12000 115 Nantwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College 76% 5% 1% £12699 128 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College 76% 5% 1% £12699 128 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College 76% 5% 1% £12699 128 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 76% 5% 1% £10500 128 Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College 76% 5% 1% £12699 128 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harper Adams University 88% 0% 10% £11250 112 Newport Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 87% 0% 5% £25000 151 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 87% 0% 5% £12250 151 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 87% 0% 5% £15850 151 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 85% 0% 5% £16300 129 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College 76% 5% 1% £12699 128 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harper Adams University 80% 0% 12% £11250 141 Newport Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College 91% 10% 0% £12699 127 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harper Adams University 80% 0% 12% £11250 141 Newport Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 50% 0% 10% £14500 119 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 86% 1% 10% £13000 119 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 86% 2% 5% £23700 140 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 85% 0% 5% £16300 127 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 86% 1% 10% £13000 119 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 50% 0% 10% £14500 119 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College 76% 5% 1% £12699 128 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College 76% 5% 1% £12699 128 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Scotland's Rural College University 67% 0% 4% £15000 119 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 86% 2% 5% £23700 140 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 63% 0% 25% £13000 107 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 85% 0% 5% £16300 129 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College 76% 5% 1% £12699 128 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 85% 0% 5% £16300 127 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College 76% 5% 1% £12699 128 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 63% 0% 25% £13000 107 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College 91% 10% 0% £12699 127 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 86% 2% 5% £23700 140 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harper Adams University 80% 0% 12% £11250 141 Newport Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre at Salford City College - - - - - Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chichester College 42% - 0% - - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Craven College 42% - 0% - - Skipton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - 15% - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Reaseheath College 79% 5% 14% £12000 - Nantwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hopwood Hall College 79% 5% 14% - - Rochdale Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College - - 15% - - Rotherham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Dudley College of Technology - - 25% - - Dudley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College - - - - - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Sheffield College - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wiltshire College and University Centre - - - - - Chippenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wiltshire College and University Centre - - - £11500 - Chippenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College - - - - - Beverley Oncampus μερική απασχόληση
Craven College - - - - - Skipton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lincoln College - - - £9500 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Halesowen College - - - - - Halesowen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre at Salford City College - - - - - Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Reaseheath College 76% 5% 10% £11800 - Nantwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk - - 20% £12996 - Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College 55% - 20% - - Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Askham Bryan College 69% 5% 30% - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brooksby Melton College 83% - 40% - - Brooksby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brooksby Melton College 83% - 40% - - Brooksby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University - - - - - Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Agricultural University 75% - 0% £11000 132 Cirencester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Barnsley College - - 40% - - Barnsley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College 55% - 30% - - Beverley Oncampus μερική απασχόληση
Sparsholt College Hampshire 63% 5% 10% £9800 - Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Myerscough College - - 0% £12700 - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Weston College of Further and Higher Education - - 25% £12500 147 Weston-super-Mare Oncampus πλήρους απασχόλησης
Askham Bryan College 69% 5% 30% - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 90% - - £7800 - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
NESCOT North East Surrey College of Technology - - 5% - - Epsom Oncampus πλήρους απασχόλησης
Derby College - - 5% £12000 - Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College 100% - 25% - 165 Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sunderland College - 10% 0% - - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Derby College 83% - 0% £12000 - Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College - 0% 5% £12699 98 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College - 0% 5% £12699 98 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College - 0% 5% £12699 98 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College - 0% 10% £12699 98 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College - 0% 5% £12699 98 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Askham Bryan College 92% - 25% - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Derby College 92% - 25% £12000 - Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre at Salford City College 92% - 25% - - Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brooksby Melton College 77% 5% 0% - 115 Brooksby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brooksby Melton College 77% 5% 0% - 115 Brooksby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 73% 2% 7% - 121 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 71% - 0% £14500 131 London Oncampus μερική απασχόληση
Bridgwater and Taunton College - 10% 0% - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Agricultural University - 10% 0% £11000 - Cirencester Oncampus πλήρους απασχόλησης
NESCOT North East Surrey College of Technology - 10% 0% - - Epsom Oncampus πλήρους απασχόλησης
Askham Bryan College 92% - 25% - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough 92% - 25% - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Derby College 92% - 25% £12000 - Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Myerscough College 88% - 15% £12700 - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 88% - 15% - - Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
Myerscough College 88% - 15% - - Preston Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 87% 0% 5% - 151 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury College 34% - 5% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgend College 34% - 5% - - Bridgend Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 43% 25% 10% - 105 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Devon College 100% - 25% - - Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Moulton College 80% - 30% - - Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
City of Oxford College - - 20% - - Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Myerscough College - - 20% - - Preston Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University - - 20% - - Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Writtle University College - 0% 5% £12699 98 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College - 0% 5% £12699 98 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College - 0% 5% £12699 98 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - 0% 5% - 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sparsholt College Hampshire 88% - 20% £9800 - Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 88% - 20% £13200 - Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Devon College 88% - 20% - - Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 63% 0% 20% - 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 92% 0% 10% - 121 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College 92% 0% 10% - 121 Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sparsholt College Hampshire 88% - 20% £9800 - Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Moulton College 67% 0% 30% - - Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
City of Oxford College - - 20% - - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σχετικά Θέματα:
 • Veterinary Science and Animal Science | The Difference? | Which one to choose? | Vet Visit
  1/6
 • MSU Animal Science Major, Courses, AND Career Paths | Day 35/90
  2/6
 • COLLEGE DAY IN MY LIFE | ANIMAL SCIENCE MAJOR
  3/6
 • Southwest University Animal Science
  4/6
 • Maria | Animal Science | Meet Murdoch Students
  5/6
 • Overnight Lamb Watch! A Day in the Life of an Animal Science Student
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
70 /100
Απάντησαν 5486 φοιτητές Επιστήμη των ζώων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Επιστήμη των ζώων (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £18581 £16502 £19531
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £15537 - £21360 £12713 - £20571 £15339 - £24986

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £18760 £17463 £21035
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £16329 - £22035 £13986 - £21133 £16968 - £25991

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Επιστήμη των ζώων

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Επιστήμη των ζώων που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Επιστήμη των ζώων

 • Φιλανθρωπικά ιδρύματα για τα ζώα
 • Επιστημονικοί Οργανισμοί
 • Ζωολογικούς κήπους
 • Καταφύγια
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης

Εξειδικεύσεις εντός: Επιστήμη των ζώων

 • Συμπεριφορά και Διαχείριση Ζώων
 • Γενετική
 • Μικροβιολογία
 • Διατροφή
 • Φυσιολογία
 • Αναπαραγωγή
 • Επιστήμη του κρέατος

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Επιστήμη των ζώων που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Επιστήμη των ζώων (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Επιστήμη των ζώων από Bishop Burton College

20% Υπηρεσίες φροντίδας και ελέγχου ζώων
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
10% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
10% Επαγγέλματα αθλητισμού και γυμναστικής
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Επιστήμη των ζώων στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Επιστήμη των ζώων

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Επιστήμη των ζώων.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Επιστήμη των ζώων:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Research - MRes
 • Master of Agriculture - MAgr
 • Bachelor of Science - BSc
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Foundation Degree - FD
 • Bachelor of Arts or Bachelor of Science - BA/BSc
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science - MSc
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Foundation Certificate - FDCert
 • Certificate of Higher Education - CertHE

Το πρόγραμμα σπουδών: Επιστήμη των ζώων στο South Devon College έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 7 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Επιστήμη των ζώων ήταν £18581 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £16502 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £195315 χρόνια μετά την αποφοίτηση.