Πανεπιστήμια σε Βινα ντελ Μαρ, Χιλή
- Κατάταξη & Κριτικές -

Βινα ντελ Μαρ
2 από 10
 • Πανεπιστήμια σε Βινα ντελ Μαρ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
13
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Βινα ντελ Μαρ
 • (11 ίδρυμα και2 κατατάξεις θέματος)
1
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Βινα ντελ Μαρ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Βινα ντελ Μαρ

---
#251 
Vina del Mar, Universidad Adolfo Ibáñez Viña del Mar
---
#801 
Vina del Mar, Universidad Adolfo Ibáñez Viña del Mar

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Βινα ντελ Μαρ, Χιλή2022

#1

Vina del Mar, Universidad Adolfo Ibáñez Viña del Mar
Universidad Adolfo Ibañez

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (259 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Vina del Mar, Universidad Adolfo Ibáñez Viña del Mar
Universidad Adolfo Ibañez

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (259 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Viña del Mar University
Universidad de Viña del Mar

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #8 
 • #339 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #43 
 • #6891 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Viña del Mar University
Universidad de Viña del Mar

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #8 
 • #339 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #43 
 • #6891 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

Maritime University of Chile
Universidad Marítima de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)

#6

Maritime University of Chile
Universidad Marítima de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)

#7

University of the Sea
Universidad del Mar

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)

#8

University of the Sea
Universidad del Mar

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)Βινα ντελ ΜαρΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 295000

: Valparaíso, Provincia de Valparaíso

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας L
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Βινα ντελ Μαρ

google static map google map control google map control

Vina del Mar, Universidad Adolfo Ibáñez Viña del Mar βρίσκεται στη θέση #1 σε Βινα ντελ Μαρ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Βινα ντελ Μαρ Vina del Mar, Universidad Adolfo Ibáñez Viña del Mar βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 19 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Vina del Mar, Universidad Adolfo Ibáñez Viña del Mar έχει περαστεί σε λίστα

Το Vina del Mar, Universidad Adolfo Ibáñez Viña del Mar έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βινα ντελ Μαρ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Vina del Mar, Universidad Adolfo Ibáñez Viña del Mar περιλαμβάνεται.

Το Vina del Mar, Universidad Adolfo Ibáñez Viña del Mar έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βινα ντελ Μαρ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Vina del Mar, Universidad Adolfo Ibáñez Viña del Mar περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής