Πανεπιστήμια σε Χιλή
- Κατάταξη & Κριτικές -

Χιλή
46 από 61
 • Πανεπιστήμια σε Χιλή
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
25
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Χιλή
 • (20 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
10
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Χιλή
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Χιλή

---
#14 
University of Chile
---
#27 
Pontifical Catholic University of Chile
---
#51 
University of Chile
---
#51 
University of Chile
---
#51 
Pontifical Catholic University of Chile
---
#51 
University for Development
---
#78 
Pontifical Catholic University of Chile
---
#79 
University of Chile
Μαθηματικά
#108 
University of Chile
---
#134 
University of Chile

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Χιλή2022

#1

Pontifical Catholic University of Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile

Card image

 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #135 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #256 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Chile
Universidad de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1668 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #183 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #270 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Diego Portales University
Universidad Diego Portales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (416 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

University of Concepción
Universidad de Concepción

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (1017 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #448 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Autonomous University of Chile
Universidad Autónoma de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #16 
 • #534 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

University for Development
Universidad del Desarrollo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (409 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #497 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

University of Santiago de Chile
Universidad de Santiago de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (528 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #487 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #516 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Pontifical Catholic University of Valparaíso
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #501 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Vina del Mar, Universidad Adolfo Ibáñez Viña del Mar
Universidad Adolfo Ibañez

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (259 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Vina del Mar, Universidad Adolfo Ibáñez Viña del Mar
Universidad Adolfo Ibañez

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (259 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Federico Santa María Technical University
Universidad Técnica Federico Santa María

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (295 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #641 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#12

University of the Frontier
Universidad de La Frontera

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (198 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #531 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Andrés Bello University
Universidad Andrés Bello

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #478 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Austral University of Chile
Universidad Austral de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (199 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #475 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

University of the Andes, Chile
Universidad de los Andes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (178 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#16

University of Valparaíso
Universidad de Valparaíso

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #528 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

University of Talca
Universidad de Talca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #495 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

Catholic University of the North
Universidad Catolica del Norte

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (108 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #566 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

University of Bío Bío
Universidad del Bío-Bío

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (82 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #28 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

University of Tarapacá
Universidad de Tarapacá

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #1721 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#21

San Sebastián University
Universidad San Sebastián

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (242 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #2464 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#22

University of La Serena
Universidad de La Serena

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #1429 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#23

University of Antofagasta
Universidad de Antofagasta

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #520 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #867 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #113 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#24

Bernardo O'Higgins University
Universidad Bernardo O'Higgins

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (240 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #527 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #1956 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#25

Catholic University of the Holy Conception
Universidad Catolica de la Santísima Concepción

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (197 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #1293 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #25 
 • #191 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#26

Mayor University
Universidad Mayor

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #502 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #1428 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#27

University of Los Lagos
Universidad de Los Lagos

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #560 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #1761 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #31 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#28

Arturo Prat University
Universidad Arturo Prat

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (85 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #1610 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #29 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#29

University of Atacama
Universidad de Atacama

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (189 αξιολογήσεις)
 • #32 
 • #595 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #2092 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #33 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#30

University of Magallanes
Universidad de Magallanes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #3047 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #161 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#31

Catholic University of the Maule
Universidad Catolica del Maule

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (182 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #3073 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #26 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#32

Catholic University of Temuco
Universidad Católica de Temuco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #171 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #23 
 • #101 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]

#33

Alberto Hurtado University
Universidad Alberto Hurtado

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (134 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #589 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #171 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #28 
 • #3020 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

Playa Ancha University of Educational Sciences
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educacion

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #14 
 • #452 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#35

Catholic University of Temuco
Universidad Católica de Temuco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #1727 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#36

Catholic University Cardinal Raúl Silva Henríquez
Universidad Católica Silva Henriquez

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #2242 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #38 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #17 
 • #498 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#37

Finis Terrae University
Universidad Finis Terrae

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (368 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #2939 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #35 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #28 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]

#38

Central University of Chile
Universidad Central de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #2990 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #33 
 • #3792 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

University Santo Tomás
Universidad Santo Tomás

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (103 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #4191 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #37 
 • #4820 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

Viña del Mar University
Universidad de Viña del Mar

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #8 
 • #339 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #43 
 • #6891 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

Viña del Mar University
Universidad de Viña del Mar

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #8 
 • #339 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #43 
 • #6891 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Metropolitan University of Technology
Universidad Tecnológica Metropolitana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (226 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#43

University of Technology of Chile
Universidad Tecnológica de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (288 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #126 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιουλίου, 2020]
 • #38 
 • #4930 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Metropolitan University of Educational Sciences
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (110 αξιολογήσεις)
 • #36 
 • #4590 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Autonomous University Academy of Christian Humanism
Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (136 αξιολογήσεις)
 • #42 
 • #5288 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

Gabriela Mistral University
Universidad Gabriela Mistral

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (187 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #7330 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

International University SEK
Universidad Internacional SEK

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #7963 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

Chilean Adventist University
Universidad Adventista de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (328 αξιολογήσεις)
 • #46 
 • #8940 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

Chilean-British University of Santiago
Universidad Chileno Británica de Cultura

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
Card image


#50

San Marcos Regional University
Universidad Regional San Marcos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (114 αξιολογήσεις)
Card image


#51

Bolivariana University
Universidad Bolivariana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)

#52

Miguel de Cervantes University
Universidad Miguel de Cervantes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
Card image


#53

University of the Republic
Universidad La Republica

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (341 αξιολογήσεις)


#54

Maritime University of Chile
Universidad Marítima de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)

#55

Maritime University of Chile
Universidad Marítima de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)

#56

ISA University
Universidad ISA

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)

#57

University of Las Américas
Universidad de Las Américas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (86 αξιολογήσεις)
Card image


#58

University of Computer Science
Universidad de Ciencias de la Informatica

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)

#59

UNIACC University
Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (350 αξιολογήσεις)

#60

University of the Sea
Universidad del Mar

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)

#61

University of the Sea
Universidad del Mar

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)

#62

Pedro de Valdivia University
Universidad Pedro de Valdivia

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#63

University of Arts and Social Sciences ARCIS
Universidad de Artes y Ciencias Sociales
#66

Adolfo Ibáñez University
Universidad Adolfo Ibáñez


ΧιλήΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +56

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  58%
 • Προτεσταντισμός  13%
 • Οι Άγιοι της Τελευταίας Ημέρας  3%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  25%
 • Άλλες θρησκείες: Άλλος Προτεσταντισμός, Μπαχάι  1%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Χιλή:
 • 1. Σαντιάγο: 4,800,000
 • 2. Puente Alto: 510,000
 • 3. Αντοφαγάστα: 310,000
 • 4. Βίνια δελ Μαρ: 300,000
 • 5. Βαλπαραΐσο: 280,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Χιλή:

Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport (SCL): 21.426.871 επιβάτες / έτος; 0 τερματικοί σταθμοί (terminals); 15χλμ. από Σαντιάγο κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Χιλή

google static map google map control google map control

Pontifical Catholic University of Chile βρίσκεται στη θέση #1 σε Χιλή στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Χιλή Pontifical Catholic University of Chile βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 29 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Pontifical Catholic University of Chile έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Chile περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Chile περιλαμβάνεται.

Το University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Chile περιλαμβάνεται.

Το University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Chile περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Chile περιλαμβάνεται.

Το University for Development έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University for Development περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Chile περιλαμβάνεται.

Το University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Chile περιλαμβάνεται.

Το University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Chile περιλαμβάνεται.

Το University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Chile περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Chile περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Chile περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU South America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Επιρροή Έρευνας 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής