Πανεπιστήμια σε Χιλή
- Κατάταξη & Κριτικές -

Χιλή
45 από 61
 • Πανεπιστήμια σε Χιλή
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
23
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Χιλή
 • (17 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
8
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Χιλή
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Χιλή

---
#32 
Pontifical Catholic University of Chile
---
#51 
Pontifical Catholic University of Chile
---
#51 
University for Development
---
#70 
Pontifical Catholic University of Chile
---
#76 
Andrés Bello University
---
#78 
Pontifical Catholic University of Chile
---
#251 
University of Chile

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Χιλή2021

#1

Pontifical Catholic University of Chile

Card image

 • #4 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #121 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #256 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Chile
Universidad de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1349 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #180 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #270 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Diego Portales University
Universidad Diego Portales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (359 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #18 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

University of Santiago de Chile
Universidad de Santiago de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (245 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #501 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #516 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

University of Concepción
Universidad de Concepción

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (175 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #448 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Autonomous University of Chile
Universidad Autónoma de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #16 
 • #534 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

University for Development
Universidad del Desarrollo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #17 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #497 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Vina del Mar, Universidad Adolfo Ibáñez Viña del Mar
Universidad Adolfo Ibañez

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (229 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #19 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Vina del Mar, Universidad Adolfo Ibáñez Viña del Mar
Universidad Adolfo Ibañez

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (229 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #19 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Austral University of Chile
Universidad Austral de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #475 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Pontifical Catholic University of Valparaíso

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #501 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

University of Antofagasta
Universidad de Antofagasta

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #520 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #720 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#13

Andrés Bello University
Universidad Andrés Bello

Card image

 • #13 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #478 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

University of Valparaíso
Universidad de Valparaíso

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #14 
 • #528 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

Catholic University of the North
Universidad Catolica del Norte

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (108 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #24 
 • #566 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

University of the Frontier
Universidad de La Frontera

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (91 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #15 
 • #531 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

University of Talca
Universidad de Talca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #495 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

University of Bío Bío
Universidad del Bío-Bío

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (82 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #28 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#19

University of Tarapacá
Universidad de Tarapacá

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #21 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #1676 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#20

San Sebastián University
Universidad San Sebastián

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (123 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #22 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #2635 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#21

University of La Serena
Universidad de La Serena

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #1735 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #17 
 • #1857 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#22

Catholic University of the Holy Conception
Universidad Catolica de la Santísima Concepción

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #1452 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #22 
 • #2387 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#23

Mayor University
Universidad Mayor

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #502 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #1468 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #21 
 • #2367 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#24

Catholic University of Temuco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #1687 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #26 
 • #2798 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#25

University of Los Lagos
Universidad de Los Lagos

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #560 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #1977 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #25 
 • #2737 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#26

Catholic University of the Maule
Universidad Catolica del Maule

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (110 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #2203 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #27 
 • #2863 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#27

University of Magallanes
Universidad de Magallanes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #3323 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #23 
 • #2403 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#28

Arturo Prat University
Universidad Arturo Prat

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #2694 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #30 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#29

Bernardo O'Higgins University
Universidad Bernardo O'Higgins

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (175 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #527 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #2959 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #31 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#30

University of Atacama
Universidad de Atacama

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (189 αξιολογήσεις)
 • #32 
 • #595 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #3166 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #32 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#31

Alberto Hurtado University
Universidad Alberto Hurtado

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #589 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #145 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #19 
 • #458 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#32

Playa Ancha University of Educational Sciences
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educacion

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #126 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 29 Ιουνίου, 2020]
 • #22 
 • #471 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#33

Central University of Chile
Universidad Central de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #2226 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #27 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #15 
 • #442 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#34

Catholic University Cardinal Raúl Silva Henríquez
Universidad Católica Silva Henriquez

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #2245 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #34 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #31 
 • #546 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#35

Finis Terrae University
Universidad Finis Terrae

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (260 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #3564 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #33 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #25 
 • #126 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 29 Ιουνίου, 2020]

#36

Bolivariana University
Universidad Bolivariana

 • #24 
 • #489 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#37

University of Technology of Chile
Universidad Tecnológica de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (187 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #516 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#38

Viña del Mar University
Universidad de Viña del Mar

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #524 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #38 
 • #6891 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

Viña del Mar University
Universidad de Viña del Mar

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #524 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #38 
 • #6891 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

University of Las Américas
Universidad de Las Américas

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #522 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#41

Metropolitan University of Educational Sciences
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #4590 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Autonomous University Academy of Christian Humanism
Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (107 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #5288 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Pedro de Valdivia University
Universidad Pedro de Valdivia

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #629 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#44

Gabriela Mistral University
Universidad Gabriela Mistral

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (158 αξιολογήσεις)
 • #39 
 • #7330 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

International University SEK
Universidad Internacional SEK

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #7963 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

 • #41 
 • #631 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

 • #41 
 • #631 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#48

Chilean Adventist University
Universidad Adventista de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (283 αξιολογήσεις)
 • #41 
 • #8940 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

Federico Santa María Technical University
Universidad Técnica Federico Santa María

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (104 αξιολογήσεις)
Card image


#50

Chilean-British University of Santiago
Universidad Chileno Británica de Cultura

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
Card image


#51

San Marcos Regional University
Universidad Regional San Marcos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#52

Catholic University of Temuco
Universidad Católica de Temuco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image


#53

Metropolitan University of Technology
Universidad Tecnológica Metropolitana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (182 αξιολογήσεις)

#54

UNIACC University
Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (293 αξιολογήσεις)

#55

University of Computer Science
Universidad de Ciencias de la Informatica

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)

#56

University of the Sea
Universidad del Mar

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)

#57

University of the Sea
Universidad del Mar

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)

#58

University of the Republic
Universidad La Republica

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)


#59

University of Arts and Social Sciences ARCIS
Universidad de Artes y Ciencias Sociales


#60

Miguel de Cervantes University
Universidad Miguel de Cervantes

Card image


#61

ISA University
Universidad ISA


#62

Maritime University of Chile
Universidad Marítima de Chile


#63

Maritime University of Chile
Universidad Marítima de Chile


#64

Valparaiso Business School - Santiago, Universidad Adolfo Ibáñez


#65

University of the Andes, Chile
Universidad de los Andes


#66

University Santo Tomás
Universidad Santo Tomás


ΧιλήΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +56

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  58%
 • Προτεσταντισμός  13%
 • Οι Άγιοι της Τελευταίας Ημέρας  3%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  25%
 • Άλλες θρησκείες: Άλλος Προτεσταντισμός, Μπαχάι  1%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Χιλή:
 • 1. Σαντιάγο: 4,800,000
 • 2. Puente Alto: 510,000
 • 3. Αντοφαγάστα: 310,000
 • 4. Βίνια δελ Μαρ: 300,000
 • 5. Βαλπαραΐσο: 280,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Χιλή:

Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport (SCL): 21.426.871 επιβάτες / έτος; 0 τερματικοί σταθμοί (terminals); 15χλμ. από Σαντιάγο κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Χιλή

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Pontifical Catholic University of Chile βρίσκεται στη θέση #1 σε Χιλή στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Χιλή Pontifical Catholic University of Chile βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 27 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Pontifical Catholic University of Chile έχει περαστεί σε λίστα

Το Pontifical Catholic University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Chile περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Chile περιλαμβάνεται.

Το University for Development έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University for Development περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Chile περιλαμβάνεται.

Το Andrés Bello University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Andrés Bello University περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Chile περιλαμβάνεται.

Το University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Χιλή για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Chile περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU South America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Επιρροή Έρευνας 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής