Πανεπιστήμια σε Ταϊπέι, Δημοκρατία της Κίνας
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ταϊπέι
25 από 28
 • Πανεπιστήμια σε Ταϊπέι
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
30
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ταϊπέι
 • (22 ίδρυμα και8 κατατάξεις θέματος)
25
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ταϊπέι
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ταϊπέι

---
#25 
National Taiwan Normal University
---
#33 
National Taiwan University
---
#37 
National Taiwan University
---
#43 
National Taiwan University
---
#44 
National Taiwan University
---
#47 
National Taiwan University
---
#50 
National Taiwan University
---
#56 
National Taiwan University
Μαθηματικά
#66 
National Taiwan University
---
#72 
St. John's University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ταϊπέι, Δημοκρατία της Κίνας2022

#1

National Taiwan University
國立台灣大學

Card image

 • #1 
 • #113 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #68 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #137 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Taipei Medical University
臺北醫學大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (193 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #407 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #326 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

National Taiwan University of Science and Technology
國立臺灣科技大學

Card image

 • #8 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #314 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

National Taiwan Normal University
國立台灣師範大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (15995 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #334 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

National Taipei University of Technology
國立臺北科技大學

Card image

 • #17 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #469 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #481 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

National Chengchi University
國立政治大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (584 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #591 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #46 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

National Taipei University
國立台北大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Ming Chi University of Technology
明志科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (456 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #34 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #1630 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#9

Ming Chuan University
銘傳大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (308 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #58 
 • #618 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #2934 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#10

National Yang Ming University
國立陽明大學

Card image

 • #5 
 • #323 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #498 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #522 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#11

Soochow University
東吳大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (560 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #29 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #1773 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#12

Chinese Culture University
中國文化大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (345 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #3054 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#13

University of Taipei
臺北市立大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (389 αξιολογήσεις)
Card image

 • #54 
 • #603 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #351 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #65 
 • #4018 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

National Taipei University of Nursing and Health Sciences
國立臺北護理健康大學

Card image

 • #45 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #3923 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #61 
 • #3870 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#15

St. John's University
聖約翰科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (304 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #2636 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #30 
 • #1684 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #1 
 • #210 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]


#16

National Taipei University of Education
國立台北教育大學

 • #39 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #53 
 • #3197 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#17

Shih Chien University
實踐大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (732 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #63 
 • #3879 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#18

Tatung University
大同大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (422 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #825 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #34 
 • #820 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2021]

#19

Aletheia University
真理大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (171 αξιολογήσεις)
Card image

 • #69 
 • #4252 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Shih Hsin University
世新大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (522 αξιολογήσεις)
Card image

 • #73 
 • #4380 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

Jinwen University of Science and Technology
景文科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (337 αξιολογήσεις)
Card image

 • #87 
 • #5122 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

Taipei National University of the Arts
國立台北藝術大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (958 αξιολογήσεις)
Card image

 • #90 
 • #6327 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Takming University of Science and Technology
德明財經科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (341 αξιολογήσεις)
Card image

 • #100 
 • #9632 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

Tungnan University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #101 
 • #9693 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Taipei Chengshih University of Science and Technology
臺北城市科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (349 αξιολογήσεις)
 • #107 
 • #11301 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Taipei Municipal University of Education
臺北市立教育大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (392 αξιολογήσεις)
Card image


#27

Hsing Wu University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (356 αξιολογήσεις)
Card image


#28

Academia Sinica
中央硏究院


ΤαϊπέιΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 7872000

: Taipei,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 110 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 110 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ταϊπέι

google static map google map control google map control

National Taiwan University βρίσκεται στη θέση #1 σε Ταϊπέι στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ταϊπέι National Taiwan University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 34 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το National Taiwan University έχει περαστεί σε λίστα

Το National Taiwan Normal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊπέι για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan Normal University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊπέι για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊπέι για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊπέι για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊπέι για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊπέι για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊπέι για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊπέι για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊπέι για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το St. John's University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊπέι για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το St. John's University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊπέι για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Chengchi University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊπέι για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Chengchi University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ταϊπέι για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής