Πανεπιστήμια σε Δημοκρατία της Κίνας
- Κατάταξη & Κριτικές -

Δημοκρατία της Κίνας
109 από 124
 • Πανεπιστήμια σε Δημοκρατία της Κίνας
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
29
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Δημοκρατία της Κίνας
 • (22 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
23
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Δημοκρατία της Κίνας
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Δημοκρατία της Κίνας

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Δημοκρατία της Κίνας

---
#25 
Chang Gung University
---
#37 
National Taiwan University
---
#44 
National Taiwan University
---
#47 
National Taiwan University
---
#54 
National Taiwan University
---
#85 
National Taiwan University
---
#101 
Shih Chien University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Δημοκρατία της Κίνας2021

#1

National Taiwan University
國立台灣大學

Card image

 • #1 
 • #97 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #66 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #137 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

National Tsing Hua University
國立清華大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (3228 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #168 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #284 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

National Cheng Kung University
國立成功大學

Card image

 • #6 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #234 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #321 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

National Chiao Tung University
國立交通大學

Card image

 • #7 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #240 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #322 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

National Taiwan University of Science and Technology
國立臺灣科技大學

Card image

 • #8 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #267 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #13 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

National Yang Ming University
國立陽明大學

Card image

 • #5 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #298 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #323 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Taipei Medical University
臺北醫學大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (193 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #387 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #326 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

National Central University
國立中央大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #465 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #443 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

National Taiwan Normal University
國立台灣師範大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (15995 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #331 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #14 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Chang Gung University
長庚大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #493 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #343 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

National Sun Yat-Sen University
國立中山大學

 • #14 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #416 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #452 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

National Taipei University of Technology
國立臺北科技大學

Card image

 • #15 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #488 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #18 
 • #481 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Kaohsiung Medical University
高雄醫學大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (184 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #405 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

National Chengchi University
國立政治大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (584 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #581 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #46 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

National Chung Hsing University
國立中興大學

Card image

 • #31 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #417 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

China Medical University
中國醫藥大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (193 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #831 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #15 
 • #1149 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#17

Fu Jen Catholic University
天主教輔仁大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.6 / 5.0 (687 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #21 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #19 
 • #493 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

National Dong Hwa University
國立東華大學

Card image

 • #13 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #22 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #12 
 • #453 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

National Chung Cheng University
國立中正大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #30 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

Tamkang University
淡江大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #17 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #32 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#21

Asia University, Taiwan
亞洲大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (687 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #463 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #901 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]


#22

National Taiwan Ocean University
國立臺灣海洋大學

Card image

 • #35 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #23 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #25 
 • #528 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#23

Chung Yuan Christian University
中原大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (348 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #19 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #23 
 • #514 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#24

Tunghai University
東海大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (2940 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #18 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #27 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#25

Feng Chia University
逢甲大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1384 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #20 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #33 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#26

National Yunlin University of Science and Technology
國立雲林科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #52 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #2269 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#27

Yuan Ze University
元智大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (246 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #22 
 • #502 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #3805 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#28

National Changhua University of Education
國立彰化師範大學

Card image

 • #26 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #37 
 • #556 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #2214 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#29

I-Shou University
義守大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (140 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #20 
 • #496 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #2212 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#30

National Chiayi University
國立嘉義大學

Card image

 • #27 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #41 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #1550 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#31

National Chi Nan University
國立暨南國際大學

Card image

 • #28 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #43 
 • #582 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #1754 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#32

National University of Kaohsiung
國立高雄大學

Card image

 • #33 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #51 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #1774 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#33

Tzu Chi University
慈濟大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #471 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #2965 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#34

National Taipei University
國立台北大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #36 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #301 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]


#35

Ming Chuan University
銘傳大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (308 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #58 
 • #618 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#36

Chaoyang University of Technology
朝陽科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (239 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #59 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#37

National Ilan University
國立宜蘭大學

Card image

 • #32 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #35 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #3799 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#38

National Chin-Yi University of Technology
國立勤益科技大學

Card image

 • #29 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #53 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]

#39

Ming Chi University of Technology
明志科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #1638 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #26 
 • #1704 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#40

Soochow University
東吳大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #2947 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #22 
 • #281 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#41

National United University
國立聯合大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #2829 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #30 
 • #1792 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#42

National Kaohsiung First University of Science and Technology
國立高雄第一科技大學

Card image

 • #28 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #2277 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #26 
 • #1526 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#43

Chung Shan Medical University
中山醫學大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #480 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #1467 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #27 
 • #1888 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#44

National University of Tainan
國立台南大學

Card image

 • #42 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #2433 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #45 
 • #2528 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Chia Nan University of Pharmacy and Science
嘉南藥理科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #531 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #43 
 • #3207 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #35 
 • #1973 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#46

Central Taiwan University of Science and Technology
中臺科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (86 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #501 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #2725 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #68 
 • #4106 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

National Pingtung University of Science and Technology
國立屏東科技大學

Card image

 • #31 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #3704 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #36 
 • #1981 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#48

Chinese Culture University
中國文化大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (345 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #3105 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #34 
 • #1998 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

Chung Hwa University of Medical Technology
中華醫事科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (91 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #3116 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #79 
 • #4686 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

Chang Jung Christian University
長榮大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
Card image

 • #56 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #45 
 • #2672 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#51

University of Taipei
臺北市立大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (106 αξιολογήσεις)
Card image

 • #54 
 • #603 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #46 
 • #2697 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#52

Hungkuang University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (123 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #2422 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #60 
 • #3805 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#53

National Formosa University
國立虎尾科技大學

Card image

 • #49 
 • #592 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #2378 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #35 
 • #800 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#54

National Taipei University of Nursing and Health Sciences
國立臺北護理健康大學

Card image

 • #45 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #2416 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #61 
 • #3870 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#55

National Kaohsiung Normal University
國立高雄師範大學

Card image

 • #60 
 • #621 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #47 
 • #2731 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#56

Da-Yeh University
大葉大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (133 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #562 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #55 
 • #3381 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#57

Providence University
静宜大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (546 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #2061 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#58

Southern Taiwan University of Science and Technology
南台科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (201 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #2249 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#59

National Pingtung University
國立屏東大學

Card image

 • #50 
 • #595 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #71 
 • #4310 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#60

National Taichung University of Science and Technology
國立臺中科技大學

Card image

 • #55 
 • #606 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #3291 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#61

Fooyin University
輔英科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #622 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #49 
 • #2965 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #70 
 • #4275 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#62

National Center for Theoretical Sciences

Card image

 • #57 
 • #612 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

 • #1 
 • #151 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 25 Μαρτίου, 2021]
 • #45 
 • #3517 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #9 
 • #146 
THE Asia University Ranking
[Δημοσίευση 28 Μαΐου, 2020]

#64

National Taitung University
國立台東大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #2477 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #62 
 • #3871 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#65

St. John's University
聖約翰科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #3131 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #29 
 • #1615 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#66

Kun Shan University
崑山科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #3017 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #56 
 • #3635 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#67

Chung Hua University
中華大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #38 
 • #2391 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #38 
 • #2167 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#68

National Kaohsiung Marine University
國立高雄海洋科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (73 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #3498 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#69

National Taipei University of Education
國立台北教育大學

 • #36 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #53 
 • #3197 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#70

Shih Chien University
實踐大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (253 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #63 
 • #3879 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


Δημοκρατία της ΚίναςΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +886

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Δημοκρατία της Κίνας:
 • 1. Ταϊπέι: 7,900,000
 • 2. Καοσιούνγκ: 1,500,000
 • 3. Ταϊτσούνγκ: 1,000,000
 • 4. Tainan City: 770,000
 • 5. Banciao: 545,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Δημοκρατία της Κίνας

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

National Taiwan University βρίσκεται στη θέση #1 σε Δημοκρατία της Κίνας στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Δημοκρατία της Κίνας National Taiwan University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 31 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το National Taiwan University έχει περαστεί σε λίστα

Το Chang Gung University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Chang Gung University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το Shih Chien University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Shih Chien University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Japan University Rankings - Times Higher Education:
Πόροι 34%
Συμμετοχή 30% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 20% (ποικιλότητα)
Αποτελέσματα 16% (προσληψιμότητα)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής