Πανεπιστήμια σε Δημοκρατία της Κίνας
- Κατάταξη & Κριτικές -

Δημοκρατία της Κίνας
109 από 125
 • Πανεπιστήμια σε Δημοκρατία της Κίνας
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
31
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Δημοκρατία της Κίνας
 • (23 ίδρυμα και8 κατατάξεις θέματος)
25
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Δημοκρατία της Κίνας
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Δημοκρατία της Κίνας

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Δημοκρατία της Κίνας

Μαθηματικά
#3 
China Medical University
---
#25 
National Taiwan Normal University
---
#33 
National Taiwan University
---
#37 
National Taiwan University
---
#43 
National Taiwan University
---
#44 
National Taiwan University
---
#47 
National Taiwan University
---
#50 
National Taiwan University
---
#56 
National Taiwan University
---
#72 
St. John's University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Δημοκρατία της Κίνας2022

#1

National Taiwan University
國立台灣大學

Card image

 • #1 
 • #113 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #68 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #137 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

National Tsing Hua University
國立清華大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (3228 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #180 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #284 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

National Cheng Kung University
國立成功大學

Card image

 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #252 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #321 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Taipei Medical University
臺北醫學大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (193 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #407 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #326 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

National Taiwan University of Science and Technology
國立臺灣科技大學

Card image

 • #8 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #314 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

National Sun Yat-Sen University
國立中山大學

 • #10 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #412 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #452 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

National Taiwan Normal University
國立台灣師範大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (15995 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #334 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Chang Gung University
長庚大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (328 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #480 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #343 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

National Central University
國立中央大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #521 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #443 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

National Taipei University of Technology
國立臺北科技大學

Card image

 • #17 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #469 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #481 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

China Medical University
中國醫藥大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (193 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #771 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #12 
 • #1093 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#12

National Chung Hsing University
國立中興大學

Card image

 • #32 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #417 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

National Chengchi University
國立政治大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (584 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #591 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #46 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Asia University, Taiwan
亞洲大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1526 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #463 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #1191 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#15

Fu Jen Catholic University
天主教輔仁大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (2075 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #493 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

Chung Yuan Christian University
中原大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (612 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #514 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

National Dong Hwa University
國立東華大學

Card image

 • #16 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #453 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

National Chung Cheng University
國立中正大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #30 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

National Chiao Tung University
國立交通大學

Card image

 • #4 
 • #322 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #587 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #2 
 • #141 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#20

Kaohsiung Medical University
高雄醫學大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1763 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #405 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #878 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#21

National Taiwan Ocean University
國立臺灣海洋大學

Card image

 • #36 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #25 
 • #528 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#22

Feng Chia University
逢甲大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1384 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #33 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#23

Yuan Ze University
元智大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (769 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #502 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#24

National Yunlin University of Science and Technology
國立雲林科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #52 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #2730 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#25

Tamkang University
淡江大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1158 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#26

Tunghai University
東海大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (4503 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#27

National Taipei University
國立台北大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#28

I-Shou University
義守大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (647 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #496 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #3104 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#29

National Changhua University of Education
國立彰化師範大學

Card image

 • #27 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #37 
 • #556 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #2120 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#30

National Chi Nan University
國立暨南國際大學

Card image

 • #29 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #43 
 • #582 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #1759 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#31

National University of Kaohsiung
國立高雄大學

Card image

 • #34 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #51 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #1823 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#32

National Chiayi University
國立嘉義大學

Card image

 • #28 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #41 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #1516 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#33

Ming Chi University of Technology
明志科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (456 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #34 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #1630 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#34

Ming Chuan University
銘傳大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (308 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #58 
 • #618 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #2934 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#35

National United University
國立聯合大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #44 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #2875 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#36

Chaoyang University of Technology
朝陽科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (646 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #59 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#37

National Chin-Yi University of Technology
國立勤益科技大學

Card image

 • #30 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #53 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]

#38

Tzu Chi University
慈濟大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (483 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #471 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #1643 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#39

National Ilan University
國立宜蘭大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #3781 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#40

National Yang Ming University
國立陽明大學

Card image

 • #5 
 • #323 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #498 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #522 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#41

Chang Jung Christian University
長榮大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (331 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #56 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #351 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#42

Soochow University
東吳大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (560 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #29 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #1773 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#43

Chung Shan Medical University
中山醫學大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (988 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #480 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #2350 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #1093 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#44

National Kaohsiung First University of Science and Technology
國立高雄第一科技大學

Card image

 • #28 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #2546 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #21 
 • #1331 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#45

National Pingtung University
國立屏東大學

Card image

 • #50 
 • #595 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #1704 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #71 
 • #4310 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

Chinese Culture University
中國文化大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (345 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #3054 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#47

Central Taiwan University of Science and Technology
中臺科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (86 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #501 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #2701 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #68 
 • #4106 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

National Kaohsiung Normal University
國立高雄師範大學

Card image

 • #60 
 • #621 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #2626 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #46 
 • #651 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#49

Fooyin University
輔英科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (414 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #622 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #2817 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #70 
 • #4275 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

Southern Taiwan University of Science and Technology
南台科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (872 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #3180 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #41 
 • #2249 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#51

Chia Nan University of Pharmacy and Science
嘉南藥理科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #531 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #43 
 • #3331 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #59 
 • #3771 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#52

University of Taipei
臺北市立大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (389 αξιολογήσεις)
Card image

 • #54 
 • #603 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #351 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #65 
 • #4018 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

National Pingtung University of Science and Technology
國立屏東科技大學

Card image

 • #31 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #2036 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#54

National Taipei University of Nursing and Health Sciences
國立臺北護理健康大學

Card image

 • #45 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #3923 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #61 
 • #3870 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#55

Da-Yeh University
大葉大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (405 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #562 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #45 
 • #651 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #55 
 • #3381 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#56

National Formosa University
國立虎尾科技大學

Card image

 • #49 
 • #592 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #756 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #832 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2021]

#57

Hungkuang University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (645 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #60 
 • #3805 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#58

Providence University
静宜大学

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (546 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #2061 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #34 
 • #1001 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#59

National University of Tainan
國立台南大學

Card image

 • #42 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #45 
 • #2528 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#60

Chung Hwa University of Medical Technology
中華醫事科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (330 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #79 
 • #4686 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#61

National Taichung University of Science and Technology
國立臺中科技大學

Card image

 • #55 
 • #606 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #3291 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#62

National Center for Theoretical Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1158 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #612 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#63

Asia University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1321 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #151 
THE Japan University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 25 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #3227 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #801 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]

#64

St. John's University
聖約翰科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (304 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #2636 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #30 
 • #1684 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #1 
 • #210 
StuDocu World University Ranking - US & Canada
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]


#65

National Taitung University
國立台東大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (653 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #2207 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #62 
 • #3871 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#66

Kun Shan University
崑山科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #3351 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #56 
 • #3635 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#67

National Taipei University of Education
國立台北教育大學

 • #39 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #53 
 • #3197 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#68

Shih Chien University
實踐大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (732 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #63 
 • #3879 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#69

Chung Hua University
中華大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (454 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #825 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #28 
 • #779 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2021]

#70

Lunghwa University of Science and Technology
龍華科技大學

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (416 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #3749 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #66 
 • #4035 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

Δημοκρατία της ΚίναςΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +886

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Δημοκρατία της Κίνας:
 • 1. Ταϊπέι: 7,900,000
 • 2. Καοσιούνγκ: 1,500,000
 • 3. Ταϊτσούνγκ: 1,000,000
 • 4. Tainan City: 770,000
 • 5. Banciao: 545,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Δημοκρατία της Κίνας

google static map google map control google map control

National Taiwan University βρίσκεται στη θέση #1 σε Δημοκρατία της Κίνας στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Δημοκρατία της Κίνας National Taiwan University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 34 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το National Taiwan University έχει περαστεί σε λίστα

Το China Medical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το China Medical University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan Normal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan Normal University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το St. John's University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το St. John's University περιλαμβάνεται.

Το National Taiwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Taiwan University περιλαμβάνεται.

Το National Cheng Kung University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Cheng Kung University περιλαμβάνεται.

Το National Chengchi University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Δημοκρατία της Κίνας για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Chengchi University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Japan University Rankings - Times Higher Education:
Πόροι 34%
Συμμετοχή 30% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 20% (ποικιλότητα)
Αποτελέσματα 16% (προσληψιμότητα)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής