Πανεπιστήμια σε Σαχ Αλάμ, Μαλαισία
- Κατάταξη & Κριτικές -

3 από 4
 • Πανεπιστήμια σε Σαχ Αλάμ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
14
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σαχ Αλάμ
 • (10 ίδρυμα και4 κατατάξεις θέματος)
2
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σαχ Αλάμ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σαχ Αλάμ

---
#151 
Management and Science University
---
#251 
MARA University of Technology
---
#351 
MARA University of Technology
---
#401 
MARA University of Technology
---
#401 
MARA University of Technology
---
#501 
MARA University of Technology
---
#601 
MARA University of Technology

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σαχ Αλάμ, Μαλαισία2022

#1

MARA University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (829 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #489 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Management and Science University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (527 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #147 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]


#3

Al-Madinah International University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
 • #42 
 • #5364 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Malaysia Institute for Supply Chain Innovation (MISI)

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)

Σαχ ΑλάμΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 482000

: Selangor,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας G
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας M
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σαχ Αλάμ

google static map google map control google map control

MARA University of Technology βρίσκεται στη θέση #1 σε Σαχ Αλάμ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σαχ Αλάμ MARA University of Technology βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 18 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το MARA University of Technology έχει περαστεί σε λίστα

Το Management and Science University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαχ Αλάμ για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Management and Science University περιλαμβάνεται.

Το MARA University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαχ Αλάμ για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το MARA University of Technology περιλαμβάνεται.

Το MARA University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαχ Αλάμ για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το MARA University of Technology περιλαμβάνεται.

Το MARA University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαχ Αλάμ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το MARA University of Technology περιλαμβάνεται.

Το MARA University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαχ Αλάμ για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το MARA University of Technology περιλαμβάνεται.

Το MARA University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαχ Αλάμ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το MARA University of Technology περιλαμβάνεται.

Το MARA University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαχ Αλάμ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το MARA University of Technology περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής