Πανεπιστήμια σε Μαλαισία
- Κατάταξη & Κριτικές -

55 από 70
 • Πανεπιστήμια σε Μαλαισία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
25
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μαλαισία
 • (20 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
15
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μαλαισία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Μαλαισία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μαλαισία

---
#19 
University of Malaya
Αρχιτεκτονική
#31 
University of Malaya
---
#33 
University of Malaya
---
#33 
International Islamic University Malaysia
---
#33 
Putra Malaysia University
---
#62 
University of Malaya
---
#75 
University Sains Malaysia (USM)
---
#89 
University of Malaya
---
#94 
University of Malaya
---
#101 
The National University of Malaysia

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μαλαισία2022

#1

University of Malaya

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (607 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #65 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #201 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Putra Malaysia University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (920 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #143 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #307 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

University of Technology Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (3834 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #191 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #348 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

The National University of Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #144 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #364 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Petronas Technology University
Universiti Teknologi PETRONAS

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (388 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #414 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #503 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Northern University of Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (625 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #511 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #25 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

University of Science, Malaysia
Universiti Sains Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #340 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #525 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#8

Tenaga National University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (388 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

MARA University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (829 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #489 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Tunku Abdul Rahman University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (163 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #201 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#11

University of Malaysia, Perlis

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

UCSI University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (425 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #347 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #201 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]

#13

University Sains Malaysia (USM)
Universiti Sains Malaysia (USM)

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (335 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #147 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #2946 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#14

University of Kuala Lumpur
Universiti Kuala Lumpur

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (195 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #586 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

Sultan Idris University of Education
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (89 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #27 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #101 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#16

University of Malaysia, Terengganu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #26 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

Taylor's University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (403 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #332 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #191 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #4324 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


 • #18 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

University of Malaysia, Sarawak

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (971 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

Sunway University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (401 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #121 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#21

University of Malaysia, Pahang

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (259 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#22

Technical University of Malaysia, Melaka

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (323 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #3212 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#23

Tun Hussein Onn University of Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (611 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#24

Management and Science University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (527 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #147 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]


#25

University of Malaysia Sabah

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (552 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #3141 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#26

International Islamic University Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1038 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #4332 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #123 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]


#27

International Islamic University Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1092 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #496 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #970 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #6 
 • #1527 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#28

AIMST University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (167 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #3072 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #351 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#29

SEGi University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (251 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #291 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #3614 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

Asia Pacific University of Technology and Innovation

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (512 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #633 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #271 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #36 
 • #3984 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

INTI International University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (157 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #612 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #351 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #34 
 • #3822 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Islamic Science University of Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (483 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #616 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #4144 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#33

University of Malaysia, Kelantan
Universiti Malaysia Kelantan

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (136 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #551 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #28 
 • #2990 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

International Medical University
Universiti Perubatan Antarabangsa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (392 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #4289 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #2063 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#35

University of Nottingham Malaysia Campus

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (335 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #527 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #1652 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

University Tunku Abdul Rahman

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (142 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#37

Sultan Zainal Abidin University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (398 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#38

National Defence University of Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (179 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #599 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #3308 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

Swinburne University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (257 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #614 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #3114 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

Heriot-Watt University Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (573 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #627 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #5947 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

HELP University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (216 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #351 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #40 
 • #4749 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Universiti Sultan Zainal Abidin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (398 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #4294 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #33 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #2603 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Malaysia University of Science and Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #45 
 • #5813 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Curtin University Sarawak

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #2771 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Perdana University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #4579 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

Open University Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (468 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #5176 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

Al-Madinah International University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
 • #42 
 • #5364 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

University of Selangor

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (372 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #5441 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

Quest International University Perak

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #5748 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #13 
 • #601 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#50

Mersing Malay University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (607 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #7585 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#51

Xiamen University Malaysia Campus

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (225 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #7867 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#52

Infrastructure University Kuala Lumpur

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (348 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #8228 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

Southern University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (113 αξιολογήσεις)
 • #50 
 • #10991 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#54

Wawasan Open University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #11626 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#55

Nilai University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
Card image

 • #52 
 • #11921 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#56

Gugusan University Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)

#57

Raffles University Iskandar, Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
Card image


#58

University College Shah Putra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (869 αξιολογήσεις)

#59

University of Selangor

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (393 αξιολογήσεις)
Card image


#60

Tun Abdul Razak University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (81 αξιολογήσεις)
Card image


#61

Manipal International University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image


#62

Newcastle University Medicine Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (279 αξιολογήσεις)
Card image


#63

Asia e University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)
Card image


#64

UNITAR International University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (218 αξιολογήσεις)
Card image


#65

Limkokwing University of Creative Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (1347 αξιολογήσεις)

#66

Malaysia Institute for Supply Chain Innovation (MISI)

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)

#67

Binary University of Management and Entrepreneurship

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
Card image


#68

Linton University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (171 αξιολογήσεις)
Card image


#69

Asean Metropolitan University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
Card imageΜαλαισίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μαλαισία

google static map google map control google map control

University of Malaya βρίσκεται στη θέση #1 σε Μαλαισία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μαλαισία University of Malaya βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 28 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Malaya έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Malaya έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Malaya περιλαμβάνεται.

Το University of Malaya έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Malaya περιλαμβάνεται.

Το University of Malaya έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Malaya περιλαμβάνεται.

Το International Islamic University Malaysia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το International Islamic University Malaysia περιλαμβάνεται.

Το Putra Malaysia University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Putra Malaysia University περιλαμβάνεται.

Το University of Malaya έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Malaya περιλαμβάνεται.

Το University Sains Malaysia (USM) έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University Sains Malaysia (USM) περιλαμβάνεται.

Το University of Malaya έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Malaya περιλαμβάνεται.

Το University of Malaya έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Malaya περιλαμβάνεται.

Το The National University of Malaysia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The National University of Malaysia περιλαμβάνεται.

Το University of Malaya έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Malaya περιλαμβάνεται.

Το University of Malaya έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Malaya περιλαμβάνεται.

Το University of Malaya έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Malaya περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής