Πανεπιστήμια σε Μαλαισία
- Κατάταξη & Κριτικές -

54 από 70
 • Πανεπιστήμια σε Μαλαισία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
24
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μαλαισία
 • (18 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
14
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μαλαισία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Μαλαισία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μαλαισία

---
#19 
University of Malaya
---
#32 
University of Malaya
---
#33 
International Islamic University Malaysia
---
#45 
University of Science, Malaysia
---
#48 
Putra Malaysia University
---
#62 
University of Malaya
---
#75 
University Sains Malaysia (USM)

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μαλαισία2021

#1

University of Malaya

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #59 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #201 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

The National University of Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #141 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #364 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

University of Technology Malaysia
Universiti Teknologi Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (3655 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #187 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #348 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Putra Malaysia University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (225 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #132 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #307 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Petronas Technology University
Universiti Teknologi PETRONAS

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (182 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #439 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #503 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Northern University of Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (348 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #531 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #25 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

MARA University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (239 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #489 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

University of Science, Malaysia
Universiti Sains Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #340 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #580 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#9

Tunku Abdul Rahman University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (101 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #17 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #251 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#10

Tenaga National University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (311 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #19 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#11

University of Malaysia, Perlis

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #18 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #13 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

UCSI University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (96 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #391 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #20 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #251 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]

#13

University of Malaysia, Sarawak

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (849 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #18 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

 • #15 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #23 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#15

University Sains Malaysia (USM)
Universiti Sains Malaysia (USM)

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (203 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #142 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]
 • #8 
 • #2670 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#16

University of Malaysia, Pahang

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (175 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #1049 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#17

Taylor's University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #379 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #201 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]
 • #20 
 • #4344 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#18

Technical University of Malaysia, Melaka

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #3247 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#19

University of Kuala Lumpur
Universiti Kuala Lumpur

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #24 
 • #586 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #291 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#20

Sunway University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (113 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #15 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #172 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#21

University of Malaysia Sabah

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #14 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #2450 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#22

International Islamic University Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (455 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #895 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #21 
 • #4356 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#23

University of Malaysia, Terengganu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #26 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #3861 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#24

Tun Hussein Onn University of Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (403 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #291 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #14 
 • #1969 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#25

International Islamic University Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (228 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #496 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #1549 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #1700 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]


#26

SEGi University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (136 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #301 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #32 
 • #3614 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Asia Pacific University of Technology and Innovation

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (512 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #633 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #301 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #35 
 • #3984 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Sultan Idris University of Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (89 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #3479 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #14 
 • #1609 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

INTI International University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #612 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #34 
 • #3822 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

AIMST University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (44 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #3615 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #36 
 • #4245 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Islamic Science University of Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (231 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #616 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #24 
 • #2278 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

International Medical University
Universiti Perubatan Antarabangsa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (321 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #4164 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #22 
 • #2063 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#33

University of Malaysia, Kelantan
Universiti Malaysia Kelantan

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #551 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #28 
 • #2990 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

University of Nottingham Malaysia Campus

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (184 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #527 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #1652 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

University Tunku Abdul Rahman

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (142 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#36

Sultan Zainal Abidin University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (73 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#37

National Defence University of Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #599 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #3308 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

Swinburne University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (195 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #614 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #3114 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

Heriot-Watt University Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (573 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #627 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #5947 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

HELP University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #38 
 • #4749 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

Universiti Sultan Zainal Abidin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #4321 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #28 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #26 
 • #2603 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Malaysia University of Science and Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #43 
 • #5813 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Curtin University Sarawak

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #2886 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #27 
 • #2771 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Perdana University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #4579 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Open University Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (405 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #5176 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

Al-Madinah International University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #5364 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

University of Selangor

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (206 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #5441 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

Quest International University Perak

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #5748 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

Mersing Malay University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #45 
 • #7585 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

Xiamen University Malaysia Campus

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #7867 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#51

Infrastructure University Kuala Lumpur

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (212 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #8228 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

 • #48 
 • #10991 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

Wawasan Open University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #11626 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#54

Nilai University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
 • #50 
 • #11921 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#55

Raffles University Iskandar, Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
Card image


#56

UNITAR International University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (115 αξιολογήσεις)
Card image


#57

Manipal International University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image


#58

Newcastle University Medicine Malaysia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (256 αξιολογήσεις)
Card image


#59

University of Selangor

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (191 αξιολογήσεις)
Card image


#60

Limkokwing University of Creative Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1087 αξιολογήσεις)

#61

Tun Abdul Razak University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)

#62

Asia e University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)
Card image


#63

Management and Science University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
Card image


#64

Binary University of Management and Entrepreneurship

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
Card image


#65

Linton University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (126 αξιολογήσεις)
Card image


#66

Asean Metropolitan University

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.9 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image#68

Malaysia Institute for Supply Chain Innovation (MISI)


#69

University College Shah PutraΜαλαισίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μαλαισία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of Malaya βρίσκεται στη θέση #1 σε Μαλαισία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μαλαισία University of Malaya βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 28 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Malaya έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Malaya έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Malaya περιλαμβάνεται.

Το University of Malaya έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Malaya περιλαμβάνεται.

Το International Islamic University Malaysia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το International Islamic University Malaysia περιλαμβάνεται.

Το University of Science, Malaysia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Science, Malaysia περιλαμβάνεται.

Το Putra Malaysia University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Putra Malaysia University περιλαμβάνεται.

Το University of Malaya έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Malaya περιλαμβάνεται.

Το University Sains Malaysia (USM) έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μαλαισία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University Sains Malaysia (USM) περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής