Πανεπιστήμια σε Σάο Πάολο, Βραζιλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Σάο Πάολο
20 από 22
 • Πανεπιστήμια σε Σάο Πάολο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
48
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σάο Πάολο
 • (43 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
42
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σάο Πάολο
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Σάο Πάολο, Βραζιλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σάο Πάολο

--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#2 
University of São Paulo
--- NTU by Subject
#6 
University of São Paulo
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#13 
University of São Paulo
--- QS World University Rankings By Subject
#31 
University of São Paulo
--- QS World University Rankings By Subject
#38 
University of São Paulo
Μαθηματικά NTU by Subject
#38 
University of São Paulo
--- QS World University Rankings By Subject
#41 
University of São Paulo
--- QS World University Rankings By Subject
#49 
University of São Paulo
--- QS World University Rankings By Subject
#51 
University of São Paulo
--- QS World University Rankings By Subject
#89 
University of São Paulo

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σάο Πάολο, Βραζιλία2023

#1
Brazil

University of São Paulo
Universidade de São Paulo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1123 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #1 
 • #115 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #1 
 • #120 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2
Brazil

São Paulo State University
Universidade Estadual Paulista

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1123 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #5 
 • #477 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #6 
 • #497 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3
Brazil

Federal University of São Paulo
Universidade Federal de São Paulo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (334 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #4 
 • #441 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #7 
 • #583 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#4
Brazil

Pontifical Catholic University of São Paulo
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Card image

 • #9 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #76 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #56 
 • #56 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]


#5
Brazil

Nove de Julho University
Universidade Nove de Julho

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.5 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
 • #59 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #93 
 • #536 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #67 
 • #67 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#6
Brazil

Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getulio Vargas

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.1 / 5.0 (335 αξιολογήσεις)
 • #135 
 • #595 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #2 
 • #251 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #240 
THE Global Employability University Ranking
[Δημοσίευση 23 Νοεμβρίου, 2022]

#7
Brazil

Paulista University
Universidade Paulista

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (188 αξιολογήσεις)
Card image

 • #129 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #77 
 • #77 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]
 • #70 
 • #2673 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]

#8
Brazil

Mackenzie Presbyterian University
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (486 αξιολογήσεις)
Card image

 • #58 
 • #1501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #34 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #34 
 • #34 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]

#9
Brazil

City University of Sao Paulo
Universidade Cidade de Sao Paulo

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (297 αξιολογήσεις)
 • #125 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #98 
 • #98 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]
 • #79 
 • #484 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#10
Brazil

Southern Cross University
Universidade Cruzeiro do Sul

 • #134 
 • #591 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #85 
 • #84 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]
 • #99 
 • #639 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#11
Brazil

University of Santo Amaro
Universidade de Santo Amaro

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (572 αξιολογήσεις)
Card image

 • #105 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #137 
 • #141 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]
 • #81 
 • #2868 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]

#12
Brazil

Faculty of Medical Sciences of Santa Casa Sao Paulo
Faculdade de Ciencias Medicas da Santa Casa de Sao Paulo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (324 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #473 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #90 
 • #3585 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#13
Brazil

Anhembi Morumbi University
Universidade do Anhembi Morumbi

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (247 αξιολογήσεις)
 • #115 
 • #117 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]
 • #89 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 22 Σεπτεμβρίου, 2022]
 • #61 
 • #301 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#14
Brazil

São Judas Tadeu University
Universidade São Judas Tadeu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1168 αξιολογήσεις)
 • #108 
 • #109 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]
 • #103 
 • #652 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #140 
 • #4823 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#15
Brazil

Anhanguera University of São Paulo
Universidade Anhanguera de São Paulo

 • #164 
 • #169 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]
 • #47 
 • #213 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#16
Brazil

Bandeirante University of São Paulo
Universidade Bandeirante de São Paulo

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #70 
 • #351 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #63 
 • #333 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#17
Brazil

Brasil University
Universidade Brasil

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
 • #154 
 • #158 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]
 • #101 
 • #642 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #150 
 • #5372 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#18
Brazil

Ibirapuera University
Universidade Ibirapuera

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (445 αξιολογήσεις)
Card image

 • #182 
 • #188 
RUF Ranking de universidades
[Δημοσίευση 07 Οκτωβρίου, 2019]
 • #156 
 • #5527 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#19

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa

 • #91 
 • #3595 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]
 • #40 
 • #1001 
THE University Impact Rankings - Quality Education (SDG4)
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]
 • #33 
 • #801 
THE University Impact Rankings - Decent Work and Economic Growth (SDG8)
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]

#20

FIA, Fundação Instituto de Administração

 • #180 
 • #8324 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#21
Brazil

Foundation Institute of Administration
Fundação Instituto de Administração

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (161 αξιολογήσεις)
Card image


#22
Brazil

University Camilo Castelo Branco
Universidade Camilo Castelo Branco

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.7 / 5.0 (135 αξιολογήσεις)

Σάο ΠάολοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 10022000

: São Paulo,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 127 V / 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας N
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 127 V / 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σάο Πάολο

google static map google map control google map control

University of São Paulo βρίσκεται στη θέση #1 σε Σάο Πάολο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σάο Πάολο University of São Paulo βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 50 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of São Paulo έχει περαστεί σε λίστα

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάο Πάολο για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάο Πάολο για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάο Πάολο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάο Πάολο για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάο Πάολο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάο Πάολο για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάο Πάολο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάο Πάολο για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάο Πάολο για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάο Πάολο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάο Πάολο για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάο Πάολο για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Το University of São Paulo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάο Πάολο για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of São Paulo περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Academic:
Published Articles Count:
- Count (whole articles)
- Share (fractional article count)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUF

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global Employability University Ranking:
100% Employer Surveys

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής