Πανεπιστήμια σε Σαντιάγο, Χιλή
- Κατάταξη & Κριτικές -

Σαντιάγο
20 από 31
 • Πανεπιστήμια σε Σαντιάγο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
25
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σαντιάγο
 • (20 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
10
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σαντιάγο
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σαντιάγο

---
#14 
University of Chile
---
#27 
Pontifical Catholic University of Chile
---
#51 
University of Chile
---
#51 
University of Chile
---
#51 
Pontifical Catholic University of Chile
---
#51 
Pontifical Catholic University of Chile
---
#78 
Pontifical Catholic University of Chile
---
#79 
University of Chile
Μαθηματικά
#108 
University of Chile
---
#134 
University of Chile

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σαντιάγο, Χιλή2022

#1

Pontifical Catholic University of Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile

Card image

 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #135 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #256 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Chile
Universidad de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1668 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #183 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #270 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Diego Portales University
Universidad Diego Portales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (416 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

University for Development
Universidad del Desarrollo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (409 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #497 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

University of Santiago de Chile
Universidad de Santiago de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (528 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #487 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #516 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Andrés Bello University
Universidad Andrés Bello

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #478 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

University of the Andes, Chile
Universidad de los Andes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (178 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#8

Bernardo O'Higgins University
Universidad Bernardo O'Higgins

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (240 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #527 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #1956 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#9

Mayor University
Universidad Mayor

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #502 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #1428 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#10

Alberto Hurtado University
Universidad Alberto Hurtado

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (134 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #589 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #171 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #28 
 • #3020 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

Catholic University Cardinal Raúl Silva Henríquez
Universidad Católica Silva Henriquez

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #2242 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #38 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #17 
 • #498 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#12

Finis Terrae University
Universidad Finis Terrae

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (368 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #2939 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #35 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #28 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]

#13

Central University of Chile
Universidad Central de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #2990 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #33 
 • #3792 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

University Santo Tomás
Universidad Santo Tomás

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (103 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #4191 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #37 
 • #4820 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

Metropolitan University of Technology
Universidad Tecnológica Metropolitana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (226 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#16

University of Technology of Chile
Universidad Tecnológica de Chile

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (288 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #126 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιουλίου, 2020]
 • #38 
 • #4930 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Metropolitan University of Educational Sciences
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (110 αξιολογήσεις)
 • #36 
 • #4590 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Autonomous University Academy of Christian Humanism
Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (136 αξιολογήσεις)
 • #42 
 • #5288 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Gabriela Mistral University
Universidad Gabriela Mistral

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (187 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #7330 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Santiago University of Technology
Universidad Tecnológica de Santiago

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (511 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #8539 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #1 
 • #601 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#21

Chilean-British University of Santiago
Universidad Chileno Británica de Cultura

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
Card image


#22

Bolivariana University
Universidad Bolivariana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)

#23

Miguel de Cervantes University
Universidad Miguel de Cervantes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
Card image


#24

University of the Republic
Universidad La Republica

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (341 αξιολογήσεις)


#25

ISA University
Universidad ISA

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)

#26

University of Las Américas
Universidad de Las Américas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (86 αξιολογήσεις)
Card image


#27

University of Computer Science
Universidad de Ciencias de la Informatica

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)

#28

UNIACC University
Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (350 αξιολογήσεις)

#29

Pedro de Valdivia University
Universidad Pedro de Valdivia

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#30

University of Arts and Social Sciences ARCIS
Universidad de Artes y Ciencias Sociales


#31

Adolfo Ibáñez University
Universidad Adolfo Ibáñez


ΣαντιάγοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 4838000

: Santiago Metropolitan, Provincia de Santiago

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας L
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σαντιάγο

google static map google map control google map control

Pontifical Catholic University of Chile βρίσκεται στη θέση #1 σε Σαντιάγο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σαντιάγο Pontifical Catholic University of Chile βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 29 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Pontifical Catholic University of Chile έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαντιάγο για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Chile περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαντιάγο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Chile περιλαμβάνεται.

Το University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαντιάγο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Chile περιλαμβάνεται.

Το University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαντιάγο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Chile περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαντιάγο για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Chile περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαντιάγο για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Chile περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαντιάγο για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Chile περιλαμβάνεται.

Το University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαντιάγο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Chile περιλαμβάνεται.

Το University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαντιάγο για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Chile περιλαμβάνεται.

Το University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαντιάγο για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Chile περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαντιάγο για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Chile περιλαμβάνεται.

Το Pontifical Catholic University of Chile έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαντιάγο για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pontifical Catholic University of Chile περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU South America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Επιρροή Έρευνας 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής