Πανεπιστήμια σε Σαν Μιγκέλ ντε Τουκουμάν, Αργεντινή
- Κατάταξη & Κριτικές -

2 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Σαν Μιγκέλ ντε Τουκουμάν
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
8
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σαν Μιγκέλ ντε Τουκουμάν
 • (7 ίδρυμα και1 κατατάξεις θέματος)
1
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σαν Μιγκέλ ντε Τουκουμάν
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σαν Μιγκέλ ντε Τουκουμάν

---
#936 
National University of Tucumán

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σαν Μιγκέλ ντε Τουκουμάν, Αργεντινή2022

#1

National University of Tucumán
Universidad Nacional de Tucumán

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (193 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #16 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #2384 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#2

North University of Santo Tomás de Aquino
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (98 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #60 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #72 
 • #8698 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

University of San Pablo-T
Universidad de San Pablo-T

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)

Σαν Μιγκέλ ντε ΤουκουμάνΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 782000

: Tucumán,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας I
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σαν Μιγκέλ ντε Τουκουμάν

google static map google map control google map control

National University of Tucumán βρίσκεται στη θέση #1 σε Σαν Μιγκέλ ντε Τουκουμάν στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σαν Μιγκέλ ντε Τουκουμάν National University of Tucumán βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 8 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το National University of Tucumán έχει περαστεί σε λίστα

Το National University of Tucumán έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σαν Μιγκέλ ντε Τουκουμάν για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Tucumán περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής