Πανεπιστήμια σε Ριομπάμπα, Εκουαδόρ
- Κατάταξη & Κριτικές -

2 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Ριομπάμπα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
4
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ριομπάμπα
 • (4 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ριομπάμπα
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ριομπάμπα, Εκουαδόρ2021

#1

Universidad Nacional de Chimborazo
National University of Chimborazo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (398 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #162 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#2

Escuela Superior Politecnica de Chimborazo
School of Technology of Chimborazo, Riobamba

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (105 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #628 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #256 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #12 
 • #3750 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Universidad Interamericana del Ecuador


ΡιομπάμπαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 125000

: Chimborazo,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 120 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ριομπάμπα

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Universidad Nacional de Chimborazo βρίσκεται στη θέση #1 σε Ριομπάμπα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ριομπάμπα Universidad Nacional de Chimborazo βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 4 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Universidad Nacional de Chimborazo έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής