Πανεπιστήμια σε Εκουαδόρ
- Κατάταξη & Κριτικές -

Εκουαδόρ
46 από 59
 • Πανεπιστήμια σε Εκουαδόρ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
14
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Εκουαδόρ
 • (13 ίδρυμα και1 κατατάξεις θέματος)
2
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Εκουαδόρ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Εκουαδόρ

---
#501 
Escuela Superior Politécnica del Litoral
---
#601 
Escuela Superior Politécnica del Litoral
---
#801 
Universidad Politécnica Salesiana

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Εκουαδόρ2022

#1

Universidad San Francisco de Quito
San Francisco de Quito University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (3747 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#2

Escuela Politécnica Nacional
National Polytechnic School

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (834 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Escuela Superior Politécnica del Litoral
ESPOL Polytechnic University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (459 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #595 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Universidad Técnica Particular de Loja
Technical University of Loja

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (276 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #3799 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#5

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Pontifical Catholic University of Ecuador

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (700 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #1719 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#6

Universidad Politécnica Salesiana
Salesian Polytechnic University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (371 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #628 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]


#7

Universidad Central del Ecuador
Central University of Ecuador, Quito

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (1396 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #2923 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#8

Universidad Metropolitana
Metropolitan University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (62 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #486 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 19 Αυγούστου, 2019]

#9

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
Catholic University of Santiago de Guayaquil

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (605 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#10

Universidad de las Americas
University of the Americas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (2450 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #1864 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #181 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#11

Universidad de Cuenca
University of Cuenca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (897 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #3138 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#12

Universidad Tecnológica Equinoccial
Equinox University of Technology, Quito

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (188 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #529 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #3784 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#13

Universidad de Especialidades del Espíritu Santo
Espiritu Santo University, Guayaquil

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (398 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #596 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #191 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #3 
 • #98 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]

#14

Universidad Técnica del Norte
Technical University of the North, Ibarra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (344 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #591 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #3509 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #127 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#15

Universidad Nacional de Chimborazo
National University of Chimborazo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (603 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #11 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]

#16

Universidad Catolica de Cuenca
Catholic University of Cuenca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (262 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #605 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #21 
 • #223 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#17

Universidad Técnica de Manabí
Technical University of Manabí

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (230 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #596 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #148 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #6614 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Escuela Superior Politecnica de Chimborazo
School of Technology of Chimborazo, Riobamba

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (532 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #628 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #155 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #3750 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Universidad Técnica de Ambato
Technical University of Ambato

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (368 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #597 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #256 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #4244 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Universidad de Guayaquil
University of Guayaquil

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (2411 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #656 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #38 
 • #488 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#21

Universidad del Azuay
University of Azuay

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (770 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #2909 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #16 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #4 
 • #40 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#22

Escuela Politécnica del Ejército
Army Polytechnic School

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (549 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #10 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]
 • #22 
 • #232 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]


#23

Universidad Tecnica de Machala
Technical University of Machala

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #3664 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #421 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #4727 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

Amazonian State University
Universidad Estatal Amazonica

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (391 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #4031 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #189 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #4879 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Universidad Tecnológica Ecotec
Ecotec University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (255 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #11 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #43 
 • #11481 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Universidad Politecnica Estatal del Carchi
State Polytechnic University of Carchi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #15 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#27

Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Technical State University of Quevedo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (351 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #28 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #36 
 • #7621 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Universidad Estatal de Milagro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (272 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #130 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #7155 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil
Civil University Vicente Rocafuerte of Guayaquil

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (174 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #184 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #34 
 • #7034 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

Universidad Tecnológica Indoamérica
Technological Amerindian University, Ambato

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (115 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #222 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #4718 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo
Private University of San Gregorio Portoviejo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (119 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #215 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#32

Universidad Estatal Península de Santa Elena
State University of Santa Elena Peninsula

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #255 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #4975 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

Universidad Nacional de Loja
National University of Loja

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (177 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #311 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #4414 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

Universidad Internacional SEK
SEK University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #31 
 • #6024 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

Technical University of Babahoyo
Universidad Tecnica de Babahoyo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (121 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #377 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #41 
 • #10525 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

Universidad Técnica de Cotopaxi
Technical University of Cotopaxi, Latacunga

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (757 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #384 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #5417 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

Universidad Estatal del Sur de Manabi
State University of Southern Manabi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #381 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#38

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi
Civil University Eloy Alfaro of Manabí

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (350 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #402 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #29 
 • #5292 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

Universidad Agraria del Ecuador
Agricultural University of Ecuador

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (227 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #403 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #40 
 • #9423 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

Universidad Internacional del Ecuador
International University of Ecuador

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (316 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #458 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #4294 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador
Simón Bolívar Andean University, Ecuador

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (350 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #5003 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Instituto de Altos Estudios Nacionales
Institute of Advanced National Studies

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #5026 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Universidad Regional Autonoma de los Andes
Autonomous Regional University of the Andes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (267 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #6902 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Universidad Estatal de Bolívar
State University of Bolívar, Guaranda

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (101 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #7976 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Universidad Casa Grande
Casa Grande University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #9153 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de Manabi
Agricultural Polytechnic of Manabi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (322 αξιολογήσεις)
 • #42 
 • #10565 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

Ecotec University of Technology
Universidad Tecnológica Ecotec

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#48

Panamerican University of Cuenca
Universidad Panamericana de Cuenca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (355 αξιολογήσεις)

#49

Universidad Interamericana del Ecuador

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (272 αξιολογήσεις)

#50

Universidad de Los Hemisferios
University of the Hemispheres

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (76 αξιολογήσεις)
Card image


#51

University of Santa María
Universidad Santa María

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (108 αξιολογήσεις)
Card image


#52

Civil University Vicente Rocafuerte of Guayaquil
Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (174 αξιολογήσεις)

#53

Universidad Tecnica Luis Vargas Torres
Luis Vargas Torres Technical University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)

#54

Universidad Iberoamericana del Ecuador
Universidad Iberoamericana of Ecuador

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (81 αξιολογήσεις)
Card image


#55

San Antonio de Machala University of Technology
Universidad Tecnológica San Antonio de Machala

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)

#56

Universidad de Especialidades Turísticas
University of Tourism Specialties

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)

#57

Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil
Business and Technological University of Guayaquil

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
Card image


#58

Universidad de Otavalo

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#59

Jose Peralta Technical University
Universidad Tecnica Jose Peralta


ΕκουαδόρΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +593

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Εκουαδόρ:
 • 1. Γουαγιακίλ: 2,000,000
 • 2. Κίτο: 1,400,000
 • 3. Κουένκα: 280,000
 • 4. Ματσάλα: 200,000
 • 5. Santo Domingo de los Colorados: 200,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Εκουαδόρ

google static map google map control google map control

Universidad San Francisco de Quito βρίσκεται στη θέση #1 σε Εκουαδόρ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Εκουαδόρ Escuela Superior Politécnica del Litoral βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 12 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Escuela Superior Politécnica del Litoral έχει περαστεί σε λίστα

Το Escuela Superior Politécnica del Litoral έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Εκουαδόρ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Escuela Superior Politécnica del Litoral περιλαμβάνεται.

Το Escuela Superior Politécnica del Litoral έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Εκουαδόρ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Escuela Superior Politécnica del Litoral περιλαμβάνεται.

Το Universidad Politécnica Salesiana έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Εκουαδόρ για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Universidad Politécnica Salesiana περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Payscale

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής