Πανεπιστήμια σε Μουμπάι, Ινδία
- Κατάταξη & Κριτικές -

10 από 16
 • Πανεπιστήμια σε Μουμπάι
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
21
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μουμπάι
 • (15 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
6
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μουμπάι
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Μουμπάι, Ινδία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μουμπάι

---
#51 
Indian Institute of Technology Bombay
---
#103 
Indian Institute of Technology Bombay
---
#251 
Institute of Chemical Technology
---
#301 
Indian Institute of Technology Bombay
---
#451 
Indian Institute of Technology Bombay

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μουμπάι, Ινδία2021

#1

Indian Institute of Technology Bombay
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (418 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #172 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #431 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #572 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#2

Institute of Chemical Technology
रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (231 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #1467 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#3

University of Mumbai
मुंबई विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.9 / 5.0 (939 αξιολογήσεις)
 • #45 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #22 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #70 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Homi Bhabha National Institute
होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
 • #122 
 • #612 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #235 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #44 
 • #1727 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#5

Tata Institute of Fundamental Research

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (136 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #462 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #550 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #11 
Careers360 Top Universities India
[Δημοσίευση 07 Απριλίου, 2020]


#6

International Institute for Population Sciences
अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान

 • #76 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #139 
 • #3988 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #63 
 • #72 
Careers360 Top Universities India
[Δημοσίευση 07 Απριλίου, 2020]

#7

Narsee Monjee Institute of Management and Higher Studies
NMIMS विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (377 αξιολογήσεις)
Card image

 • #108 
 • #605 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #93 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #49 
 • #57 
nirf National Institutional Ranking Framework
[Δημοσίευση 11 Ιουνίου, 2020]

#8

Tata Institute of Social Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
Card image

 • #64 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #30 
 • #34 
nirf National Institutional Ranking Framework
[Δημοσίευση 11 Ιουνίου, 2020]
 • #43 
 • #52 
Careers360 Top Universities India
[Δημοσίευση 07 Απριλίου, 2020]

#9

Indira Gandhi Institute of Development Research

 • #193 
 • #4559 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#10

Shreemati Nathibai Damodar Thackersey Women's University
श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (96 αξιολογήσεις)
Card image

 • #287 
 • #7867 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

School of Business Management, NMIMS University


#12

ITM Global Leadership Center, Institute for Technology and Management#14

School of Data Science, VIjaybhoomi University#16

National Institute of Industrial Engineering (NITIE)


ΜουμπάιΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 12692000

: Maharashtra, Mumbai Suburban

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας D
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας M
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μουμπάι

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Indian Institute of Technology Bombay βρίσκεται στη θέση #1 σε Μουμπάι στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μουμπάι Indian Institute of Technology Bombay βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 23 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Indian Institute of Technology Bombay έχει περαστεί σε λίστα

Το Indian Institute of Technology Bombay έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μουμπάι για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Indian Institute of Technology Bombay περιλαμβάνεται.

Το Indian Institute of Technology Bombay έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μουμπάι για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Indian Institute of Technology Bombay περιλαμβάνεται.

Το Institute of Chemical Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μουμπάι για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Institute of Chemical Technology περιλαμβάνεται.

Το Indian Institute of Technology Bombay έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μουμπάι για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Indian Institute of Technology Bombay περιλαμβάνεται.

Το Indian Institute of Technology Bombay έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μουμπάι για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Indian Institute of Technology Bombay περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Careers360

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Careers360 Top Universities India:
Ακαδημαϊκό Αποτέλεσμα
Επιρροή
Πνευματική Ιδιοκτησία (IP)
Παραγωγικότητα
Μάθηση

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

National Institutional Ranking Framework

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -nirf National Institutional Ranking Framework:
Διδασκαλία, Μάθηση και Πόροι 30%
Έρευνα και Επαγγελματικές Πρακτικές 30%
Αποτελέσματα Αποφοίτησης 20%
Εμβέλεια και Ένταξη 10%
Αντίληψη 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής