Πανεπιστήμια σε Ινδία
- Κατάταξη & Κριτικές -

378 από 578
 • Πανεπιστήμια σε Ινδία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
51
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ινδία
 • (42 ίδρυμα και9 κατατάξεις θέματος)
37
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ινδία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ινδία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ινδία

--- nirf: India Rankings by Subject
#1 
Indian Institute of Technology Madras
Φιλοσοφία & Ηθική nirf: India Rankings by Subject
#1 
Jamia Hamdard
Αρχιτεκτονική nirf: India Rankings by Subject
#1 
Indian Institute of Technology Roorkee
--- nirf: India Rankings by Subject
#1 
National Law School of India University
--- QS World University Rankings By Subject
#41 
University of Delhi
--- Nature Index - Top 100 Institutions in Sciences Asia Pacific
#42 
Homi Bhabha National Institute
--- QS World University Rankings By Subject
#51 
National Institute of Design
--- QS World University Rankings By Subject
#65 
Indian Institute of Technology Delhi
--- QS World University Rankings By Subject
#101 
University of Delhi
Μαθηματικά QS World University Rankings By Subject
#117 
Indian Institute of Technology Bombay

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ινδία2023

#1
India

Indian Institute of Science
भारतीय विज्ञान संस्थान

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #251 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #1 
 • #155 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #551 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2
India

Indian Institute of Technology Delhi
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली

 • #3 
 • #174 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #5 
 • #717 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #7 
 • #405 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#3
India

Indian Institute of Technology Bombay
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (418 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #172 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #583 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #4 
 • #397 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#4
India

Indian Institute of Technology Madras
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (1656 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #250 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #4 
 • #605 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #5 
 • #400 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#5
India

Indian Institute of Technology Kharagpur
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (4406 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #270 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #9 
 • #764 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #3 
 • #381 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#6
India

Indian Institute of Technology Kanpur
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (768 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #264 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #17 
 • #879 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #10 
 • #436 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#7
India

University of Delhi
दिल्ली विश्वविद्यालय

Card image

 • #40 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #10 
 • #521 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #6 
 • #717 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#8
India

Indian Institute of Technology Roorkee
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (743 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #369 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #18 
 • #896 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #12 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#9
India

Indian Institute of Technology Indore
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर

 • #17 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #9 
 • #396 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #25 
 • #1140 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#10
India

Indian Institute of Technology Guwahati
ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান, গুৱাহাটী

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (554 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #8 
 • #384 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #24 
 • #1106 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#11
India

Anna University
अन्ना विश्वविद्यालय

Card image

 • #26 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #13 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #35 
 • #1361 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#12
India

Jawaharlal Nehru University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #15 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #23 
 • #1088 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#13
India

Jadavpur University
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #18 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #27 
 • #1184 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#14
India

Savitribai Phule Pune University
पुणे विश्वविद्यालय

Card image

 • #12 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #11 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #49 
 • #1549 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#15
India

Indian Institute of Technology Hyderabad
हैदराबाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #581 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #16 
 • #875 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #24 
 • #496 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#16
India

Jamia Millia Islamia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (471 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #23 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #15 
 • #856 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#17
India

VIT University
VIT विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (2334 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #36 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #13 
 • #844 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#18
India

Manipal University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (465 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #19 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #21 
 • #1032 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#19
India

Banaras Hindu University
काशी हिंदू विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (3921 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #30 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #12 
 • #826 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#20
India

University of Hyderabad
हैदराबाद विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (756 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #29 
 • #1271 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #46 
 • #523 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#21
India

University of Calcutta
कोलकाता विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (493 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #21 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #38 
 • #1376 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#22
India

Aligarh Muslim University
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (925 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #27 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #10 
 • #787 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#23
India

National Institute of Technology, Tiruchirappalli
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

 • #36 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #24 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #41 
 • #1413 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#24
India

Thapar University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (368 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #34 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #20 
 • #997 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#25
India

University of Madras
मद्रास विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (342 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #48 
 • #1542 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #75 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#26
India

Indian Institute of Technology Bhubaneswar
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , भुवनेश्वर

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (134 αξιολογήσεις)
 • #45 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #22 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #39 
 • #1389 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#27
India

Panjab University
पंजाब यूनिवर्सिटी

 • #37 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #39 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #8 
 • #759 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#28
India

Pondicherry University
पांडिचेरी विश्वविद्यालय

Card image

 • #51 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #25 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #46 
 • #1514 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#29
India

Amrita Vishwa Vidyapeetham
अमृता विश्व विद्यापीठम्

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (330 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #43 
 • #1483 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #32 
 • #503 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#30
India

Amity University
एमिटी विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (949 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #28 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #40 
 • #1413 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#31
India

University of Mumbai
मुंबई विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.9 / 5.0 (939 αξιολογήσεις)
 • #62 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #35 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #122 
 • #570 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#32
India

SRM Institute of Science and Technology
SRM विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (3695 αξιολογήσεις)
 • #68 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #40 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #30 
 • #1281 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#33
India

Indian Institute of Technology, BHU
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(का.हि.वि.),वाराणसी

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (287 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #31 
 • #1291 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #41 
 • #1567 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#34
India

Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #351 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #26 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #42 
 • #514 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#35
India

Birla Institute of Technology and Science, Pilani
बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान

 • #28 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #31 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #28 
 • #1254 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#36
India

Jamia Hamdard

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #37 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #36 
 • #1365 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#37
India

National Institute of Technology, Rourkela
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान , राउरकेलì

Card image

 • #50 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #32 
 • #1327 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #45 
 • #522 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#38
India

Siksha`O` Anusandhan University

 • #52 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #33 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #75 
 • #1916 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#39
India

Sathyabama University
सत्यभामा विश्वविद्यालय

Card image

 • #66 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #32 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #112 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#40
India

Institute of Chemical Technology
रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (231 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #61 
 • #1753 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #19 
 • #488 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#41
India

Osmania University
उस्मानिया विश्वविद्यालय

Card image

 • #64 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #38 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #68 
 • #1821 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#42
India

Jindal Global Business School, O.P. Jindal Global University

 • #17 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #10 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #29 
 • #251 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 08 Νοεμβρίου, 2022]

#43
India

Bharathiar University
भारतियर विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (121 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #37 
 • #1376 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #65 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#44
India

Alagappa University
अलगप्पा विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #52 
 • #1585 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #63 
 • #539 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#45
India

All India Institute of Medical Sciences Delhi
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

 • #11 
 • #826 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #2 
 • #364 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #14 
 • #899 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#46
India

Indian Institute of Technology Ropar
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (237 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #110 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #34 
 • #35 
nirf: India Rankings - Overall
[Δημοσίευση 15 Ιουλίου, 2022]


#47
India

Indian Institute of Technology Gandhinagar
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर

 • #31 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #7 
 • #725 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #61 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#48
India

Homi Bhabha National Institute
होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #1354 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #80 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #31 
 • #1067 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#49
India

Tata Institute of Fundamental Research

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (310 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #452 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #16 
 • #466 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #4 
 • #563 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#50
India

Jagadguru Sri Shivarathreeswara University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #351 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #51 
 • #527 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #57 
 • #60 
nirf: India Rankings - Overall
[Δημοσίευση 15 Ιουλίου, 2022]


#51
India

Indian Institute of Technology Patna
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , पटना

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (276 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #60 
 • #1746 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #145 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#52
India

KIIT University
KIIT विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (443 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #63 
 • #1788 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #83 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#53
India

Delhi Technological University
दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

 • #15 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #44 
 • #1483 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #93 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#54
India

SASTRA University
சண்முகா கலை, அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி அகாதமி

 • #65 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #47 
 • #1514 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #68 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#55
India

Symbiosis International University
सिंबयॉसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (314 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #164 
 • #586 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #59 
 • #62 
nirf: India Rankings - Overall
[Δημοσίευση 15 Ιουλίου, 2022]


#56
India

National Institute of Technology, Silchar
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान , सिलचर

 • #11 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #66 
 • #1818 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #171 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#57
India

Indian School of Mines
इंडियन स्कूल ऑफ़ माइन

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (638 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #45 
 • #1506 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #13 
 • #557 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#58
India

Tezpur University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
Card image

 • #69 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #77 
 • #1974 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #92 
 • #554 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#59
India

National Institute of Technology, Karnataka
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक,सूरतकल

 • #57 
 • #1694 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #82 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #29 
 • #1041 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]

#60
India

Lovely Professional University
लवली प्रोफ़ेशनल यूनिवर्सिटी

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5319 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #56 
 • #1647 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #96 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#61
India

Indian Institute of Science Education and Research, Pune

Card image

 • #43 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #19 
 • #926 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #20 
 • #1106 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#62
India

Indraprastha Institute of Information Technology
इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (517 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #21 
 • #491 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #143 
 • #151 
nirf: India Rankings - Overall
[Δημοσίευση 15 Ιουλίου, 2022]


#63
India

Indian Institute of Technology Mandi
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #73 
 • #1908 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #79 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#64
India

Sri Venkateswara University
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #67 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #54 
 • #529 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #129 
 • #101 
nirf: India Rankings - Overall
[Δημοσίευση 15 Ιουλίου, 2022]


#65
India

Cochin University of Science and Technology
कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #58 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #76 
 • #1950 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #97 
 • #559 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#66
India

Andhra University
आन्ध्र विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (3861 αξιολογήσεις)
 • #53 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #119 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #68 
 • #71 
nirf: India Rankings - Overall
[Δημοσίευση 15 Ιουλίου, 2022]


#67
India

Visva-Bharati University
विश्व भारती विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (299 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #1180 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #101 
 • #560 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #22 
 • #1142 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#68

Kalasalingam Academy of Research and Education

 • #21 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #166 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #47 
 • #50 
nirf: India Rankings - Overall
[Δημοσίευση 15 Ιουλίου, 2022]


#69
India

Mahatma Gandhi University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (254 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #58 
 • #534 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #48 
 • #51 
nirf: India Rankings - Overall
[Δημοσίευση 15 Ιουλίου, 2022]


#70
India

Guru Nanak Dev University
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (275 αξιολογήσεις)
 • #62 
 • #1771 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #70 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #33 
 • #1117 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


ΙνδίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +91

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ινδία:
 • 1. Μουμπάι: 12,700,000
 • 2. Dehli: 11,000,000
 • 3. Μπανγκαλόρ: 5,100,000
 • 4. Καλκούτα: 4,600,000
 • 5. Τσεννάι: 4,300,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ινδία

google static map google map control google map control

Indian Institute of Science βρίσκεται στη θέση #1 σε Ινδία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ινδία Indian Institute of Technology Guwahati βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 41 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Indian Institute of Technology Guwahati έχει περαστεί σε λίστα

Το Indian Institute of Technology Madras έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ινδία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Indian Institute of Technology Madras περιλαμβάνεται.

Το Jamia Hamdard έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ινδία για Ιατρική & Υγεία (Φιλοσοφία & Ηθική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jamia Hamdard περιλαμβάνεται.

Το Indian Institute of Technology Roorkee έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ινδία για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Indian Institute of Technology Roorkee περιλαμβάνεται.

Το National Law School of India University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ινδία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Law School of India University περιλαμβάνεται.

Το University of Delhi έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ινδία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Delhi περιλαμβάνεται.

Το Homi Bhabha National Institute έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ινδία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Homi Bhabha National Institute περιλαμβάνεται.

Το National Institute of Design έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ινδία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Institute of Design περιλαμβάνεται.

Το Indian Institute of Technology Delhi έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ινδία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Indian Institute of Technology Delhi περιλαμβάνεται.

Το University of Delhi έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ινδία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Delhi περιλαμβάνεται.

Το Indian Institute of Technology Bombay έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ινδία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Indian Institute of Technology Bombay περιλαμβάνεται.

Το University of Delhi έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ινδία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Delhi περιλαμβάνεται.

Το University of Delhi έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ινδία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Delhi περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Careers360

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

National Institutional Ranking Framework

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Academic:
Published Articles Count:
- Count (whole articles)
- Share (fractional article count)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global Employability University Ranking:
100% Employer Surveys

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής