Πανεπιστήμια σε Μονς, Βέλγιο
- Κατάταξη & Κριτικές -

2 από 7
 • Πανεπιστήμια σε Μονς
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
8
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μονς
 • (4 ίδρυμα και4 κατατάξεις θέματος)
1
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μονς
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μονς

---
#301 
University of Mons
---
#351 
University of Mons
---
#501 
University of Mons

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μονς, Βέλγιο2022

#1

University of Mons
Université de Mons

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #434 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #756 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#2

University College of Louvain en Hainaut
Haute École Louvain en Hainaut

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #111 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#3

Arts² - Academy of Arts
Arts² - École supérieure des Arts

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)

#4

Provincial University College of Hainaut-Condorcet
Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)

#5

Catholic University of Mons
Facultés Universitaires Catholiques de Mons

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image


#6

University College Haute Ecole Roi Baudouin
Haute École Roi Baudouin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)

#7

Hainaut University College
Haute École en Hainaut

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
Card image


ΜονςΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 92000

: Walloon, Province du Hainaut

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας E
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μονς

google static map google map control google map control

University of Mons βρίσκεται στη θέση #1 σε Μονς στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μονς University of Mons βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 11 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Mons έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Mons έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μονς για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Mons περιλαμβάνεται.

Το University of Mons έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μονς για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Mons περιλαμβάνεται.

Το University of Mons έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μονς για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Mons περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής