Πανεπιστήμια σε Βέλγιο
- Κατάταξη & Κριτικές -

31 από 75
 • Πανεπιστήμια σε Βέλγιο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
27
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Βέλγιο
 • (22 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
28
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Βέλγιο
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Βέλγιο

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Βέλγιο

---
#6 
KU Leuven
---
#10 
KU Leuven
---
#11 
Ghent University
---
#12 
Ghent University
---
#14 
Ghent University
Αρχιτεκτονική
#16 
Ghent University
---
#22 
Ghent University
---
#23 
KU Leuven
---
#25 
KU Leuven
Επιστήμες Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Γενικά)
#30 
Ghent University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Βέλγιο2022

#1

KU Leuven
Katholieke Universiteit Leuven

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (474 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #42 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #70 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #49 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Ghent University
Universiteit Gent

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (281 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #96 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #141 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #74 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Catholic University of Louvain
Université Catholique de Louvain

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (226 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #158 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #188 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #248 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Free University of Brussels ULB
Université Libre de Bruxelles

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (445 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #207 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #273 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

University of Antwerp
Universiteit Antwerpen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #143 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #233 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #225 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Free University of Brussels VUB
Vrije Universiteit Brussel

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (535 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #221 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #268 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

University of Liège
Université de Liège

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (291 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #480 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #302 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Hasselt University
Universiteit Hasselt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #471 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #410 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

University of Mons
Université de Mons

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #434 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #756 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#10

University of Namur
Université de Namur

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (85 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #489 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #882 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#11

Institute of Tropical Medicine
Instituut voor Tropische Geneeskunde

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #458 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #2026 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #1368 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#12

Robert Schuman University College
Haute École Robert Schuman

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #1998 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#13

VIVES

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #3348 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #315 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #9336 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Saint-Louis University - Brussels
Université Saint-Louis - Bruxelles

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #65 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #6654 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

University College of Louvain en Hainaut
Haute École Louvain en Hainaut

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #111 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#16

West-Flanders University College
Hogeschool West-Vlaanderen

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #190 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #1001 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#17

University College Ghent
Hogeschool Gent

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #361 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #3833 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

PXL University College
Hogeschool PXL

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #416 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #9226 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Artevelde University College Ghent
Arteveldehogeschool

Card image

 • #14 
 • #415 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#20

Karel de Grote-University College
Karel de Grote-Hogeschool

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #457 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #8827 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

University College Leuven-Limburg
UC Leuven-Limburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #458 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#22

Plantijn University College
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #497 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #8365 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Erasmus University College, Brussels
Erasmushogeschool Brussel

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #586 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#24

Vlerick Business School

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #2705 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

HUB Hogeschool-Universiteit Brussel

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #5978 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#26

University College Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool

Card image

 • #18 
 • #9212 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Antwerp Management School

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (76 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #9648 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Limburg Catholic University College
Katholieke Hogeschool Limburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #9680 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

Leonardo da Vinci University College
Haute École Léonard de Vinci

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #11222 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

La Cambre National School of Visual Arts
École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre

 • #24 
 • #11256 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Antwerp Maritime Academy
Hogere Zeevaartschool Antwerpen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (199 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #11281 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Brussels Free University College - Ilya Prigogine
Haute École Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#33

Higher Institute of the Arts of Spectacle
Institut National Supérieur des Arts du Spectacle

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#34

Paul-Henri Spaak University College
Haute École Paul-Henri Spaak

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)

#35

K.H. Kempen University College
Katholieke Hogeschool Kempen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)

#36

Group T - International University College Leuven
Groep T - Internationale Hogeschool Leuven

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)

#37

School of Arts Saint-Luc de Liège
École Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (62 αξιολογήσεις)

#38

Charlemagne University College
Haute École Charlemagne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#39

ICHEC Brussels Management School
Institut Catholique des Hautes Études Commerciales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (59 αξιολογήσεις)

#40

transnational University of Limburg
transnationale Universiteit Limburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)

#41

KATHO University College
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)

#42

Arts² - Academy of Arts
Arts² - École supérieure des Arts

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)

#43

Provincial University College of Hainaut-Condorcet
Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)

#44

Catholic University of Mons
Facultés Universitaires Catholiques de Mons

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image


#45

QTEM

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (204 αξιολογήσεις)

#46

University College of the Province of Liège
Haute École de la Province de Liège

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)

#47

Mosane Free University College
Haute École Libre Mosane

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (133 αξιολογήσεις)

#48

Higher Institute of Music and Pedagogy
Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (100 αξιολογήσεις)

#49

PHL University College
Provinciale Hogeschool Limburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image


#50

University College of the Province of Namur
Haute École de la Province de Namur

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image


#51

EPHEC University College
Haute École EPHEC

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
Card image


#52

Royal Academy of Fine Arts Antwerp

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
Card image


#53

University College Haute Ecole Roi Baudouin
Haute École Roi Baudouin

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)

#54

Evangelical Theological Faculty, Leuven
Evangelische Theologische Faculteit, Leuven

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image


#55

Royal Conservatory of Bruxelles
Conservatoire Royal de Bruxelles

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (53 αξιολογήσεις)
Card image


#56

Hainaut University College
Haute École en Hainaut

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
Card image


#57

Catholic University College Ghent
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)

#58

Leuven University College
Katholieke Hogeschool Leuven

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (199 αξιολογήσεις)
Card image


#59

Saint-Luc Institute of Tournai
Institut Saint-Luc Tournai

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
Card image


#60

Academy of Fine Arts, Tournai
Académie des Beaux-Arts de Tournai

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)

#61

University College of Brussels
Haute École de Bruxelles

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)

#62

University College for Sciences & Arts
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)

#63

Catholic University College of Bruges-Ostend
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)

#64

Galilée University College
Haute École Galilée

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)

#65

Lucia de Brouckère University College
Haute École Lucia de Brouckère

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image


#66

Albert Jacquard University College
Haute École Albert Jacquard

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)

#67

Francisco Ferrer University College
Haute École Francisco Ferrer


#68

University College of Namur-Liège-Luxembourg
Haute École de Namur-Liège-Luxembourg#70

School of Graphic Research
École de Recherche Graphique


ΒέλγιοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Βέλγιο

google static map google map control google map control

KU Leuven βρίσκεται στη θέση #1 σε Βέλγιο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Βέλγιο KU Leuven βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 29 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το KU Leuven έχει περαστεί σε λίστα

Το KU Leuven έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βέλγιο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το KU Leuven περιλαμβάνεται.

Το KU Leuven έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βέλγιο για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το KU Leuven περιλαμβάνεται.

Το Ghent University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βέλγιο για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ghent University περιλαμβάνεται.

Το Ghent University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βέλγιο για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ghent University περιλαμβάνεται.

Το Ghent University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βέλγιο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ghent University περιλαμβάνεται.

Το Ghent University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βέλγιο για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ghent University περιλαμβάνεται.

Το Ghent University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βέλγιο για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ghent University περιλαμβάνεται.

Το KU Leuven έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βέλγιο για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το KU Leuven περιλαμβάνεται.

Το KU Leuven έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βέλγιο για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το KU Leuven περιλαμβάνεται.

Το Ghent University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βέλγιο για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (Επιστήμες Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Γενικά)). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ghent University περιλαμβάνεται.

Το Ghent University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βέλγιο για Μηχανική (Επιστήμη Περιβάλλοντος). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ghent University περιλαμβάνεται.

Το University of Antwerp έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βέλγιο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Antwerp περιλαμβάνεται.

Το KU Leuven έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βέλγιο για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το KU Leuven περιλαμβάνεται.

Το KU Leuven έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βέλγιο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το KU Leuven περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Tillburg University

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Tilburg University Economics Ranking:
Η κατάταξη βασίζεται σε 35 περιοδικά.
Περιοδικά (πηγή) https://econtop.uvt.nl/journals.php

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής