Πανεπιστήμια σε Μιλάνο, Ιταλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Μιλάνο
7 από 8
 • Πανεπιστήμια σε Μιλάνο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
24
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μιλάνο
 • (19 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
22
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μιλάνο
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Μιλάνο, Ιταλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μιλάνο

---
#5 
Polytechnic University of Milan
---
#12 
Polytechnic University of Milan
Αρχιτεκτονική
#13 
Polytechnic University of Milan
---
#13 
Polytechnic University of Milan
---
#18 
Bocconi University
---
#29 
University of Milan
---
#39 
University of Milan
---
#44 
Polytechnic University of Milan
Μαθηματικά
#51 
University of Milan
---
#101 
Catholic University of the Sacred Heart

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μιλάνο, Ιταλία2022

#1

Polytechnic University of Milan
Politecnico di Milano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1076 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #142 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #237 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Milan
Università degli Studi di Milano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (751 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #316 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #112 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

University of Milano-Bicocca
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (1068 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #450 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #310 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Vita-Salute San Raffaele University
Università Vita-Salute San Raffaele

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (248 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #390 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #332 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Catholic University of the Sacred Heart
Università Cattolica del Sacro Cuore

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (593 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #319 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #441 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#6

Bocconi University
Università Commerciale Luigi Bocconi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (666 αξιολογήσεις)
Card image

 • #62 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #577 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #50 
 • #1555 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#7

Nuova Accademia di Belle Arti

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (181 αξιολογήσεις)
Card image

 • #78 
 • #565 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]


#8

SDA Bocconi School of Management, SDA Bocconi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (162 αξιολογήσεις)

ΜιλάνοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1237000

Ανύψωση: 122M πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

: Lombardy, Provincia di Milano

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας L
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μιλάνο

google static map google map control google map control

Polytechnic University of Milan βρίσκεται στη θέση #1 σε Μιλάνο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μιλάνο Polytechnic University of Milan βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 27 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Polytechnic University of Milan έχει περαστεί σε λίστα

Το Polytechnic University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μιλάνο για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Polytechnic University of Milan περιλαμβάνεται.

Το Polytechnic University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μιλάνο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Polytechnic University of Milan περιλαμβάνεται.

Το Polytechnic University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μιλάνο για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Polytechnic University of Milan περιλαμβάνεται.

Το Polytechnic University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μιλάνο για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Polytechnic University of Milan περιλαμβάνεται.

Το Bocconi University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μιλάνο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Bocconi University περιλαμβάνεται.

Το University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μιλάνο για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Milan περιλαμβάνεται.

Το University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μιλάνο για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Milan περιλαμβάνεται.

Το Polytechnic University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μιλάνο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Polytechnic University of Milan περιλαμβάνεται.

Το University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μιλάνο για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Milan περιλαμβάνεται.

Το Catholic University of the Sacred Heart έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μιλάνο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Catholic University of the Sacred Heart περιλαμβάνεται.

Το Catholic University of the Sacred Heart έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μιλάνο για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Catholic University of the Sacred Heart περιλαμβάνεται.

Το University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μιλάνο για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Milan περιλαμβάνεται.

Το University of Milano-Bicocca έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μιλάνο για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Milano-Bicocca περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Tillburg University

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Tilburg University Economics Ranking:
Η κατάταξη βασίζεται σε 35 περιοδικά.
Περιοδικά (πηγή) https://econtop.uvt.nl/journals.php

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής