Πανεπιστήμια σε Ιταλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ιταλία
90 από 96
 • Πανεπιστήμια σε Ιταλία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
25
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ιταλία
 • (20 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
26
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ιταλία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ιταλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ιταλία

---
#1 
Sapienza University of Rome
---
#5 
Polytechnic University of Milan
---
#9 
University of Padua
---
#13 
Polytechnic University of Milan
Αρχιτεκτονική
#13 
Polytechnic University of Milan
---
#22 
Federico II University of Naples
---
#37 
University of Rome Tor Vergata
---
#40 
University of Bologna
---
#44 
Polytechnic University of Milan
Μαθηματικά
#51 
University of Milan

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ιταλία2022

#1

Sapienza University of Rome
Università degli Studi di Roma La Sapienza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #197 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #171 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #90 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Bologna
Università degli Studi di Bologna

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #172 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #166 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #137 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Polytechnic University of Milan
Politecnico di Milano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1076 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #142 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #237 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

University of Padua
Università degli Studi di Padova

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (758 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #242 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #117 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

University of Milan
Università degli Studi di Milano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (751 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #316 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #112 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

University of Turin
Università degli Studi di Torino

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #485 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #173 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

University of Milano-Bicocca
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (1068 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #450 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #310 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Federico II University of Naples
Università degli Studi di Napoli Federico II

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (662 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #424 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #147 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

University of Pisa
Università degli Studi di Pisa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (166 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #388 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #205 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

University of Trento
Università degli Studi di Trento

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (103 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #440 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #332 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Vita-Salute San Raffaele University
Università Vita-Salute San Raffaele

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (248 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #390 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #332 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

University of Florence
Università degli Studi di Firenze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (241 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #451 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #172 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Polytechnic University of Turin
Politecnico di Torino

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (573 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #334 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #340 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

University of Rome Tor Vergata
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (365 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #494 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #276 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

University of Pavia
Università degli Studi di Pavia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (406 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #561 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #287 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

University of Genoa
Università degli Studi di Genova

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #286 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

University of Verona
Università degli Studi di Verona

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (850 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #371 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

University of Trieste
Università degli Studi di Trieste

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (340 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #26 
 • #379 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

University of Modena and Reggio Emilia
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (115 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #28 
 • #384 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

University of Perugia
Università degli Studi di Perugia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #318 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#21

University of Salerno
Università degli Studi di Salerno

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (441 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #25 
 • #377 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#22

University of Bari Aldo Moro
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (550 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #27 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #332 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#23

University of Ferrara
Università degli Studi di Ferrara

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (119 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #383 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#24

University of Siena
Università degli Studi di Siena

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (162 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #21 
 • #353 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#25

University of Brescia
Università degli Studi di Brescia

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #30 
 • #384 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#26

University of Catania
Università degli Studi di Catania

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #37 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #16 
 • #329 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#27

University of Parma
Università degli Studi di Parma

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #31 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #369 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#28

University of Palermo
Università degli Studi di Palermo

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (186 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #363 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#29

University of Messina
Università degli Studi di Messina

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (153 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #28 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #31 
 • #397 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#30

Polytechnic Institute of Bari
Politecnico di Bari

Card image

 • #28 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #43 
 • #457 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#31

Roma Tre University
Università degli Studi Roma Tre

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (127 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #34 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #44 
 • #459 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#32

University of Udine
Università degli Studi di Udine

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #33 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #37 
 • #432 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#33

Polytechnical University of Marche
Università Politecnica delle Marche

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #34 
 • #408 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#34

Normal School of Pisa
Scuola Normale Superiore di Pisa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #197 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #40 
 • #443 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #303 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#35

University of Calabria
Università della Calabria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (312 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #39 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #33 
 • #406 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#36

Free University of Bozen-Bolzano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #60 
 • #534 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#37

Parthenope University of Naples
Università degli Studi di Napoli Parthenope

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (74 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #29 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #53 
 • #506 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#38

Sant'Anna School of Advanced Studies
Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #29 
 • #384 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #689 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#39

Catholic University of the Sacred Heart
Università Cattolica del Sacro Cuore

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (593 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #319 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #441 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#40

University of Tuscia
Università degli Studi della Tuscia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #40 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #54 
 • #506 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#41

University of Insubria
Università degli Studi dell'Insubria

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #45 
 • #461 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #51 
 • #954 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#42

Ca' Foscari University of Venice
Università Ca' Foscari di Venezia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (335 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #36 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #59 
 • #527 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#43

G. d'Annunzio University of Chieti
Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti e Pescara

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (160 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #38 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #417 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#44

University of Sassari
Università degli Studi di Sassari

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #49 
 • #482 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #49 
 • #908 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#45

University of Camerino
Università degli Studi di Camerino

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (150 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #48 
 • #474 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #657 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#46

University of Urbino
Università degli Studi di Urbino

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (133 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #50 
 • #485 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #45 
 • #783 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#47

University of Aquila
Università degli Studi dell'Aquila

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (166 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #38 
 • #434 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #1261 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#48

University of Salento
Università del Salento

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #39 
 • #439 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #657 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#49

Amedeo Avogadro University of Eastern Piedmont
Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #404 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #50 
 • #916 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#50

University of Sannio
Università degli Studi del Sannio

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #56 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #51 
 • #1673 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#51

University of Bergamo
Università degli Studi di Bergamo

Card image

 • #37 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #41 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #65 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#52

University of Foggia
Università degli Studi di Foggia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #47 
 • #473 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #64 
 • #2885 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#53

Bocconi University
Università Commerciale Luigi Bocconi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (666 αξιολογήσεις)
Card image

 • #62 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #577 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #50 
 • #1555 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#54

University of Cagliari
Università degli Studi di Cagliari

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (89 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #415 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #684 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #25 
 • #926 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#55

International School for Advanced Studies
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #453 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #289 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #8 
 • #436 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#56

Basilicata University
Università degli Studi della Basilicata

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
 • #55 
 • #515 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #784 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #46 
 • #1388 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#57

University of Campania Luigi Vanvitelli
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (86 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #616 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #47 
 • #1406 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]


#58

European University Institute

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (187 αξιολογήσεις)
Card image

 • #63 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #855 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #64 
 • #1773 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#59

Magna Graecia University of Catanzaro
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (215 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #453 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #58 
 • #2391 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #50 
 • #1159 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#60

Campus Bio-Medico University of Rome
Università Campus Bio-Medico di Roma

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (647 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #470 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #59 
 • #2536 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #56 
 • #1283 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#61

University of Molise
Università degli Studi del Molise

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (211 αξιολογήσεις)
Card image

 • #58 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #56 
 • #2103 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #60 
 • #1646 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#62

University of Teramo
Università degli Studi di Teramo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (247 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #57 
 • #2222 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #30 
 • #241 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#63

Mediterranean University of Reggio Calabria
Università Mediterranea di Reggio Calabria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #492 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #63 
 • #2787 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #65 
 • #1849 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#64

University of Cassino and Southern Lazio
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (123 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #525 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #67 
 • #3690 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #61 
 • #1711 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#65

Kore University of Enna
Università degli Studi di Enna Kore

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (179 αξιολογήσεις)
Card image

 • #64 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #69 
 • #3942 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #36 
 • #272 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#66

Foro Italico University of Rome
Università degli Studi di Roma Foro Italico

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
Card image

 • #52 
 • #503 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #55 
 • #388 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #75 
 • #3301 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#67

IUAV University of Venice
Università Iuav di Venezia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (73 αξιολογήσεις)
Card image

 • #67 
 • #599 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #70 
 • #4168 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #39 
 • #290 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]


#68

Libera Universita degli Studi Maria SS. Assunta di Roma (LUMSA)

 • #66 
 • #596 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #91 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #73 
 • #2763 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#69

LUISS Business School, Libera Universita Degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS)

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (248 αξιολογήσεις)
 • #68 
 • #620 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #43 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #63 
 • #1581 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#70

University of Macerata
Università degli Studi di Macerata

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
Card image

 • #69 
 • #648 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #435 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #69 
 • #2458 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΙταλίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +39

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  66%
 • Ισλάμ  3%
 • Ορθοδοξία  3%
 • Προτεσταντισμός  1%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  24%
 • Άλλες θρησκείες: Βουδισμός, Ινδουϊσμός  3%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ιταλία:
 • 1. Ρώμη: 2,300,000
 • 2. Μιλάνο: 1,200,000
 • 3. Νάπολη: 960,000
 • 4. Τορίνο: 870,000
 • 5. Παλέρμο: 650,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Ιταλία:

Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport (FCO): 41.000.000 επιβάτες / έτος; 4 τερματικοί σταθμοί (terminals); 24χλμ. από Ρώμη κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ιταλία

google static map google map control google map control

Sapienza University of Rome βρίσκεται στη θέση #1 σε Ιταλία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ιταλία Sapienza University of Rome βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 27 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Sapienza University of Rome έχει περαστεί σε λίστα

Το Sapienza University of Rome έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Sapienza University of Rome περιλαμβάνεται.

Το Polytechnic University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Polytechnic University of Milan περιλαμβάνεται.

Το University of Padua έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Padua περιλαμβάνεται.

Το Polytechnic University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Polytechnic University of Milan περιλαμβάνεται.

Το Polytechnic University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Polytechnic University of Milan περιλαμβάνεται.

Το Federico II University of Naples έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federico II University of Naples περιλαμβάνεται.

Το University of Rome Tor Vergata έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Rome Tor Vergata περιλαμβάνεται.

Το University of Bologna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Bologna περιλαμβάνεται.

Το Polytechnic University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Polytechnic University of Milan περιλαμβάνεται.

Το University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Milan περιλαμβάνεται.

Το University of Bologna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Bologna περιλαμβάνεται.

Το Sapienza University of Rome έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Sapienza University of Rome περιλαμβάνεται.

Το University of Bologna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Bologna περιλαμβάνεται.

Το University of Padua έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Padua περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Tillburg University

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Tilburg University Economics Ranking:
Η κατάταξη βασίζεται σε 35 περιοδικά.
Περιοδικά (πηγή) https://econtop.uvt.nl/journals.php

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής