Πανεπιστήμια σε Ιταλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ιταλία
91 από 100
 • Πανεπιστήμια σε Ιταλία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
45
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ιταλία
 • (40 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
45
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ιταλία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ιταλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ιταλία

--- QS World University Rankings By Subject
#1 
Sapienza University of Rome
--- QS World University Rankings By Subject
#5 
Polytechnic University of Milan
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#9 
University of Padua
--- QS World University Rankings By Subject
#11 
Polytechnic University of Milan
Αρχιτεκτονική URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#13 
Polytechnic University of Milan
--- NTU by Subject
#22 
Federico II University of Naples
--- QS World University Rankings By Subject
#34 
University of Milan
--- THE World University Rankings by Subject
#39 
University of Bologna
--- QS World University Rankings By Subject
#49 
Polytechnic University of Milan
--- QS World University Rankings By Subject
#49 
University of Bologna

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ιταλία2023

#1
Italy

Sapienza University of Rome
Università degli Studi di Roma La Sapienza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #3 
 • #171 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #125 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2
Italy

Polytechnic University of Milan
Politecnico di Milano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1076 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #301 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #1 
 • #139 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #13 
 • #297 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3
Italy

University of Bologna
Università degli Studi di Bologna

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #161 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #2 
 • #167 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #122 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#4
Italy

University of Padua
Università degli Studi di Padova

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (758 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #4 
 • #243 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #1 
 • #115 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#5
Italy

University of Milan
Università degli Studi di Milano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (751 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #301 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #5 
 • #324 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #4 
 • #156 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#6
Italy

Polytechnic University of Turin
Politecnico di Torino

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (573 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #6 
 • #325 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #28 
 • #504 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#7

Federico II University of Naples
Università degli Studi di Napoli Federico II

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (662 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #351 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #8 
 • #416 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #5 
 • #185 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#8
Italy

University of Turin
Università degli Studi di Torino

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #12 
 • #475 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #6 
 • #209 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#9
Italy

University of Pisa
Università degli Studi di Pisa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (166 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #7 
 • #404 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #7 
 • #219 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#10
Italy

Catholic University of the Sacred Heart
Università Cattolica del Sacro Cuore

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (593 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #511 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #17 
 • #366 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #13 
 • #291 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#11
Italy

University of Florence
Università degli Studi di Firenze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (241 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #11 
 • #460 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #8 
 • #250 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#12
Italy

University of Trento
Università degli Studi di Trento

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (103 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #10 
 • #457 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #9 
 • #256 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#13
Italy

University of Milano-Bicocca
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (1068 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #301 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #17 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #10 
 • #273 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#14
Italy

University of Pavia
Università degli Studi di Pavia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (406 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #251 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #15 
 • #561 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #12 
 • #295 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#15
Italy

Vita-Salute San Raffaele University
Università Vita-Salute San Raffaele

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (248 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #9 
 • #436 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #16 
 • #314 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#16
Italy

University of Rome Tor Vergata
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (365 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #351 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #13 
 • #499 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #15 
 • #300 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#17
Italy

University of Genoa
Università degli Studi di Genova

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #18 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #14 
 • #300 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#18
Italy

University of Verona
Università degli Studi di Verona

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (850 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #351 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #26 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #25 
 • #468 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#19
Italy

University of Trieste
Università degli Studi di Trieste

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (340 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #20 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #20 
 • #416 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#20
Italy

University of Bari Aldo Moro
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (550 αξιολογήσεις)
 • #43 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #33 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #21 
 • #432 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#21
Italy

University of Perugia
Università degli Studi di Perugia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #30 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #18 
 • #385 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#22
Italy

University of Catania
Università degli Studi di Catania

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #28 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #23 
 • #461 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#23
Italy

University of Siena
Università degli Studi di Siena

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (162 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #21 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #22 
 • #452 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#24
Italy

University of Parma
Università degli Studi di Parma

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
 • #36 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #25 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #27 
 • #501 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#25
Italy

University of Ferrara
Università degli Studi di Ferrara

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (119 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #29 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #33 
 • #564 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#26
Italy

Polytechnic Institute of Bari
Politecnico di Bari

Card image

 • #38 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #16 
 • #591 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #35 
 • #573 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#27
Italy

University of Modena and Reggio Emilia
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (115 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #24 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #32 
 • #561 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#28
Italy

Polytechnical University of Marche
Università Politecnica delle Marche

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #32 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #40 
 • #662 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#29
Italy

University of Messina
Università degli Studi di Messina

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (153 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #23 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #37 
 • #618 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#30
Italy

Roma Tre University
Università degli Studi Roma Tre

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (127 αξιολογήσεις)
Card image

 • #54 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #31 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #34 
 • #564 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#31
Italy

University of Brescia
Università degli Studi di Brescia

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #351 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #22 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #29 
 • #526 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#32
Italy

University of Palermo
Università degli Studi di Palermo

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (186 αξιολογήσεις)
Card image

 • #52 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #38 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #36 
 • #573 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#33
Italy

University of Salerno
Università degli Studi di Salerno

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (441 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #39 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #24 
 • #463 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#34
Italy

Free University of Bozen-Bolzano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #19 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #58 
 • #1158 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#35
Italy

University of Udine
Università degli Studi di Udine

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #35 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #38 
 • #618 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#36
Italy

University of Calabria
Università della Calabria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (312 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #36 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #42 
 • #688 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#37
Italy

Ca' Foscari University of Venice
Università Ca' Foscari di Venezia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (335 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #27 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #53 
 • #1022 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#38
Italy

University of Tuscia
Università degli Studi della Tuscia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #34 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #47 
 • #826 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#39
Italy

Parthenope University of Naples
Università degli Studi di Napoli Parthenope

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (74 αξιολογήσεις)
Card image

 • #53 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #37 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #45 
 • #745 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#40
Italy

G. d'Annunzio University of Chieti
Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti e Pescara

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (160 αξιολογήσεις)
 • #46 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #40 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #51 
 • #935 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#41
Italy

Normal School of Pisa
Scuola Normale Superiore di Pisa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #183 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #19 
 • #416 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #50 
 • #461 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#42
Italy

University of Campania Luigi Vanvitelli
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (86 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #31 
 • #554 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #27 
 • #360 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#43
Italy

University of Cagliari
Università degli Studi di Cagliari

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (89 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #684 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #33 
 • #374 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #27 
 • #687 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#44

Humanitas University
Università HUMANITAS di Milano

 • #3 
 • #201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #26 
 • #472 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #14 
 • #292 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#45

University of Salento
Università del Salento

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #44 
 • #730 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #38 
 • #420 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#46
Italy

International School for Advanced Studies
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #282 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #43 
 • #435 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #41 
 • #901 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2022]


#47

Bocconi University
Università Commerciale Luigi Bocconi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (666 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #544 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #67 
 • #522 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #1 
 • #60 
THE Global Employability University Ranking
[Δημοσίευση 23 Νοεμβρίου, 2022]


#48
Italy

University of Insubria
Università degli Studi dell'Insubria

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #52 
 • #966 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #46 
 • #443 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#49
Italy

Sant'Anna School of Advanced Studies
Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #43 
 • #702 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #34 
 • #391 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#50
Italy

University of Aquila
Università degli Studi dell'Aquila

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (166 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #59 
 • #1225 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #41 
 • #427 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#51
Italy

University of Sassari
Università degli Studi di Sassari

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #50 
 • #912 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #47 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#52
Italy

Amedeo Avogadro University of Eastern Piedmont
Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #54 
 • #1032 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #39 
 • #422 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#53
Italy

University of Camerino
Università degli Studi di Camerino

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (150 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #39 
 • #632 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #45 
 • #440 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#54
Italy

University of Urbino
Università degli Studi di Urbino

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (133 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #48 
 • #849 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #53 
 • #468 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#55
Italy

Basilicata University
Università degli Studi della Basilicata

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
 • #49 
 • #884 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #63 
 • #502 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #42 
 • #825 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#56
Italy

Magna Graecia University of Catanzaro
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (215 αξιολογήσεις)
Card image

 • #55 
 • #1088 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #40 
 • #424 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #41 
 • #1239 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#57
Italy

University of Bergamo
Università degli Studi di Bergamo

Card image

 • #49 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #41 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #64 
 • #1767 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#58
Italy

Campus Bio-Medico University of Rome
Università Campus Bio-Medico di Roma

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (647 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #1126 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #51 
 • #461 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #56 
 • #1301 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]

#59
Italy

University of Sannio
Università degli Studi del Sannio

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #56 
 • #1121 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #60 
 • #488 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#60
Italy

University of Cassino and Southern Lazio
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (123 αξιολογήσεις)
Card image

 • #60 
 • #1251 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #64 
 • #505 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #64 
 • #1767 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]

#61
Italy

University of Foggia
Università degli Studi di Foggia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #62 
 • #1609 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #49 
 • #459 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#62
Italy

Mediterranean University of Reggio Calabria
Università Mediterranea di Reggio Calabria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #1386 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #54 
 • #470 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #66 
 • #1883 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#63
Italy

University of Molise
Università degli Studi del Molise

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (211 αξιολογήσεις)
Card image

 • #63 
 • #1678 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #55 
 • #475 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #61 
 • #1649 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]

#64

Gran Sasso Science Institute

 • #68 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #50 
 • #1194 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]
 • #48 
 • #344 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]


#65

Guglielmo Marconi University
Università degli studi Guglielmo Marconi Telematica

 • #65 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #58 
 • #1443 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]
 • #69 
 • #2961 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]


#66
Italy

University of Teramo
Università degli Studi di Teramo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (247 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #482 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #64 
 • #2059 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #30 
 • #241 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#67
Italy

Kore University of Enna
Università degli Studi di Enna Kore

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (179 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #58 
 • #485 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #65 
 • #2271 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]


#68
Italy

Foro Italico University of Rome
Università degli Studi di Roma Foro Italico

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #497 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #66 
 • #2392 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #55 
 • #388 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#69

Niccolò Cusano University
Università degli Studi Niccolò Cusano

 • #71 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #67 
 • #2510 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #26 
 • #202 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#70

Libera Universita degli Studi Maria SS. Assunta di Roma (LUMSA)

 • #70 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #70 
 • #2995 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #14 
 • #91 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

ΙταλίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +39

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  66%
 • Ισλάμ  3%
 • Ορθοδοξία  3%
 • Προτεσταντισμός  1%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  24%
 • Άλλες θρησκείες: Βουδισμός, Ινδουϊσμός  3%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ιταλία:
 • 1. Ρώμη: 2,300,000
 • 2. Μιλάνο: 1,200,000
 • 3. Νάπολη: 960,000
 • 4. Τορίνο: 870,000
 • 5. Παλέρμο: 650,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Ιταλία:

Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport (FCO): 41.000.000 επιβάτες / έτος; 4 τερματικοί σταθμοί (terminals); 24χλμ. από Ρώμη κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ιταλία

google static map google map control google map control

Sapienza University of Rome βρίσκεται στη θέση #1 σε Ιταλία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ιταλία Sapienza University of Rome βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 41 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Sapienza University of Rome έχει περαστεί σε λίστα

Το Sapienza University of Rome έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Sapienza University of Rome περιλαμβάνεται.

Το Polytechnic University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Polytechnic University of Milan περιλαμβάνεται.

Το University of Padua έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Padua περιλαμβάνεται.

Το Polytechnic University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Polytechnic University of Milan περιλαμβάνεται.

Το Polytechnic University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Polytechnic University of Milan περιλαμβάνεται.

Το Federico II University of Naples έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federico II University of Naples περιλαμβάνεται.

Το University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Milan περιλαμβάνεται.

Το University of Bologna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Bologna περιλαμβάνεται.

Το Polytechnic University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Polytechnic University of Milan περιλαμβάνεται.

Το University of Bologna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Bologna περιλαμβάνεται.

Το International School for Advanced Studies έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το International School for Advanced Studies περιλαμβάνεται.

Το University of Bologna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Bologna περιλαμβάνεται.

Το University of Bologna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Bologna περιλαμβάνεται.

Το University of Padua έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Padua περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Academic:
Published Articles Count:
- Count (whole articles)
- Share (fractional article count)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global Employability University Ranking:
100% Employer Surveys

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής