Πανεπιστήμια σε Ιταλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ιταλία
84 από 96
 • Πανεπιστήμια σε Ιταλία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
22
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ιταλία
 • (16 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
25
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ιταλία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ιταλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ιταλία

---
#1 
Sapienza University of Rome
---
#5 
Polytechnic University of Milan
---
#9 
University of Padua
---
#13 
Polytechnic University of Milan
---
#31 
Federico II University of Naples
---
#36 
University of Rome Tor Vergata
Στατιστική
#76 
University of Padua
---
#151 
Ca' Foscari University of Venice

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ιταλία2021

#1

Sapienza University of Rome
Università degli Studi di Roma La Sapienza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #171 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #90 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Bologna
Università degli Studi di Bologna

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #167 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #160 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #137 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Polytechnic University of Milan
Politecnico di Milano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1076 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #137 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #237 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

University of Padua
Università degli Studi di Padova

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (692 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #216 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #117 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

University of Milan
Università degli Studi di Milano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (712 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #301 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #112 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

University of Pisa
Università degli Studi di Pisa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (163 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #383 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #205 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Federico II University of Naples
Università degli Studi di Napoli Federico II

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (615 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #392 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #147 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

University of Trento
Università degli Studi di Trento

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (103 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #403 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #19 
 • #332 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

University of Turin
Università degli Studi di Torino

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #521 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #173 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Polytechnic University of Turin
Politecnico di Torino

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (573 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #308 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #20 
 • #340 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

University of Milano-Bicocca
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (1057 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #521 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #13 
 • #310 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

University of Florence
Università degli Studi di Firenze

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (237 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #432 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #172 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Vita-Salute San Raffaele University
Università Vita-Salute San Raffaele

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (248 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #392 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #17 
 • #332 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

University of Rome Tor Vergata
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (365 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #511 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #276 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

University of Pavia
Università degli Studi di Pavia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (406 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #17 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #66 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

University of Genoa
Università degli Studi di Genova

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #18 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #286 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

Normal School of Pisa
Scuola Normale Superiore di Pisa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #181 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #37 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #40 
 • #443 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

University of Siena
Università degli Studi di Siena

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (160 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #19 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #21 
 • #353 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

University of Verona
Università degli Studi di Verona

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (821 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #36 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #24 
 • #371 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

University of Bari Aldo Moro
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (532 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #34 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #18 
 • #332 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#21

University of Trieste
Università degli Studi di Trieste

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (326 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #20 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #26 
 • #379 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#22

University of Salerno
Università degli Studi di Salerno

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (441 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #28 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #25 
 • #377 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#23

University of Brescia
Università degli Studi di Brescia

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #21 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #30 
 • #384 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#24

Polytechnic Institute of Bari
Politecnico di Bari

Card image

 • #20 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #22 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #43 
 • #457 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#25

University of Modena and Reggio Emilia
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (110 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #24 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #28 
 • #384 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#26

University of Catania
Università degli Studi di Catania

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #26 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #16 
 • #329 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#27

University of Ferrara
Università degli Studi di Ferrara

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (119 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #27 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #27 
 • #383 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#28

Sant'Anna School of Advanced Studies
Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #170 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #38 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #29 
 • #384 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#29

University of Palermo
Università degli Studi di Palermo

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (183 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #33 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #22 
 • #363 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#30

University of Parma
Università degli Studi di Parma

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #35 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #23 
 • #369 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#31

Ca' Foscari University of Venice
Università Ca' Foscari di Venezia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (328 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #23 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #59 
 • #527 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#32

University of Calabria
Università della Calabria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (296 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #31 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #33 
 • #406 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#33

Roma Tre University
Università degli Studi Roma Tre

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (121 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #30 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #44 
 • #459 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#34

University of Udine
Università degli Studi di Udine

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #29 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #37 
 • #432 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#35

Free University of Bozen-Bolzano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #60 
 • #534 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#36

Polytechnical University of Marche
Università Politecnica delle Marche

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #32 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #34 
 • #408 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#37

Catholic University of the Sacred Heart
Università Cattolica del Sacro Cuore

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (593 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #511 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #15 
 • #319 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #459 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#38

Amedeo Avogadro University of Eastern Piedmont
Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.3 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #32 
 • #404 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #801 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#39

University of Messina
Università degli Studi di Messina

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (153 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #31 
 • #397 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #43 
 • #750 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#40

University of Urbino
Università degli Studi di Urbino

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
 • #36 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #50 
 • #485 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #45 
 • #783 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#41

University of Sannio
Università degli Studi del Sannio

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #56 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #1078 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]

#42

University of Insubria
Università degli Studi dell'Insubria

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #45 
 • #461 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #840 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#43

Parthenope University of Naples
Università degli Studi di Napoli Parthenope

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #53 
 • #506 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #523 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#44

University of Tuscia
Università degli Studi della Tuscia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #54 
 • #506 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #885 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#45

University of Aquila
Università degli Studi dell'Aquila

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (164 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #38 
 • #434 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #1078 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#46

University of Salento
Università del Salento

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #39 
 • #439 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #626 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#47

University of Sassari
Università degli Studi di Sassari

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #49 
 • #482 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #50 
 • #913 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#48

G. d'Annunzio University of Chieti
Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti e Pescara

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (148 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #36 
 • #417 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #52 
 • #1038 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#49

University of Bergamo
Università degli Studi di Bergamo

Card image

 • #38 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #40 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #65 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#50

University of Perugia
Università degli Studi di Perugia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #14 
 • #318 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #316 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#51

Bocconi University
Università Commerciale Luigi Bocconi

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (656 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #62 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #639 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#52

University of Foggia
Università degli Studi di Foggia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #47 
 • #473 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #59 
 • #3842 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#53

International School for Advanced Studies
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #453 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #148 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #10 
 • #454 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#54

University of Cagliari
Università degli Studi di Cagliari

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #415 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #672 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #22 
 • #827 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#55

Basilicata University
Università degli Studi della Basilicata

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
 • #55 
 • #515 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #684 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #47 
 • #1403 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#56

University of Camerino
Università degli Studi di Camerino

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (146 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #474 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #699 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #35 
 • #1069 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#57

Campus Bio-Medico University of Rome
Università Campus Bio-Medico di Roma

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (626 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #470 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #56 
 • #1122 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #52 
 • #1933 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#58

University of Cassino and Southern Lazio
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (119 αξιολογήσεις)
Card image

 • #57 
 • #525 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #55 
 • #1117 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #60 
 • #3867 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#59

Magna Graecia University of Catanzaro
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (195 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #453 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #57 
 • #1308 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #49 
 • #1147 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#60

University of Molise
Università degli Studi del Molise

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (203 αξιολογήσεις)
Card image

 • #58 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #57 
 • #2648 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #57 
 • #1653 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#61

University of Teramo
Università degli Studi di Teramo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (191 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #55 
 • #2200 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #61 
 • #2082 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]


#62

European University Institute

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (186 αξιολογήσεις)
Card image

 • #63 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #49 
 • #888 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#63

Mediterranean University of Reggio Calabria
Università Mediterranea di Reggio Calabria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #492 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #58 
 • #2948 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #60 
 • #1869 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#64

Foro Italico University of Rome
Università degli Studi di Roma Foro Italico

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
Card image

 • #52 
 • #503 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #2340 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #27 
 • #248 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#65

Kore University of Enna
Università degli Studi di Enna Kore

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (179 αξιολογήσεις)
Card image

 • #64 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #3981 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #33 
 • #267 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#66

IUAV University of Venice
Università Iuav di Venezia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image

 • #68 
 • #599 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #4167 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #64 
 • #2787 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]


#67

Libera Universita degli Studi Maria SS. Assunta di Roma (LUMSA)

 • #67 
 • #596 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #63 
 • #2760 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #40 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#68

LUISS Business School, Libera Universita Degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS)

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (248 αξιολογήσεις)
 • #69 
 • #620 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #77 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #61 
 • #1581 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#69

University of Macerata
Università degli Studi di Macerata

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
Card image

 • #70 
 • #648 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #425 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #66 
 • #2458 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#70

University of Campania Luigi Vanvitelli
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (86 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #551 
NTU Performance Ranking of Scientific Papers
[Δημοσίευση 10 Οκτωβρίου, 2020]
 • #39 
 • #828 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


ΙταλίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +39

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  66%
 • Ισλάμ  3%
 • Ορθοδοξία  3%
 • Προτεσταντισμός  1%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  24%
 • Άλλες θρησκείες: Βουδισμός, Ινδουϊσμός  3%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ιταλία:
 • 1. Ρώμη: 2,300,000
 • 2. Μιλάνο: 1,200,000
 • 3. Νάπολη: 960,000
 • 4. Τορίνο: 870,000
 • 5. Παλέρμο: 650,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Ιταλία:

Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport (FCO): 41.000.000 επιβάτες / έτος; 4 τερματικοί σταθμοί (terminals); 24χλμ. από Ρώμη κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ιταλία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Sapienza University of Rome βρίσκεται στη θέση #1 σε Ιταλία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ιταλία Sapienza University of Rome βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 25 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Sapienza University of Rome έχει περαστεί σε λίστα

Το Sapienza University of Rome έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Sapienza University of Rome περιλαμβάνεται.

Το Polytechnic University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Polytechnic University of Milan περιλαμβάνεται.

Το University of Padua έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Padua περιλαμβάνεται.

Το Polytechnic University of Milan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Polytechnic University of Milan περιλαμβάνεται.

Το Federico II University of Naples έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Federico II University of Naples περιλαμβάνεται.

Το University of Rome Tor Vergata έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Rome Tor Vergata περιλαμβάνεται.

Το University of Padua έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Padua περιλαμβάνεται.

Το Ca' Foscari University of Venice έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιταλία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Ca' Foscari University of Venice περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής