Πανεπιστήμια σε Μεδεγίν, Κολομβία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Μεδεγίν
12 από 13
 • Πανεπιστήμια σε Μεδεγίν
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
16
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μεδεγίν
 • (13 ίδρυμα και3 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μεδεγίν
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μεδεγίν

---
#251 
University of Antioquia
---
#301 
University of Antioquia
---
#401 
University of Antioquia
---
#401 
University of Antioquia

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μεδεγίν, Κολομβία2021

#1

University of Antioquia
Universidad de Antioquía

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (465 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #434 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Pontificia Bolivariana University
Universidad Pontificia Bolivariana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (211 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #28 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#3

EAFIT University
Universidad EAFIT

Card image

 • #11 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #33 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#4

University of Medellín
Universidad de Medellín

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #37 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #4175 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#5

CES University
Universidad CES

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (82 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #126 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 29 Ιουνίου, 2020]

#6

Metropolitan Institute of Technology
Instituto Tecnológico Metropolitano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (139 αξιολογήσεις)
 • #36 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #126 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 29 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #24 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#7

Major College of Antioquia
Colegio Mayor de Antioquia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #14 
 • #71 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #78 
 • #7244 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

Luis Amigó University Foundation
Fundación Universitaria Luis Amigo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (359 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #62 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #66 
 • #5490 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

Jaime Isaza Cadavid Colombian Polytechnic
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (153 αξιολογήσεις)
 • #39 
 • #209 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #85 
 • #8840 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

Latin American Autonomous University
Universidad Autónoma Latinoamericana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #46 
 • #252 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #70 
 • #5738 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

Esumer University Institute
Institución Universitaria Esumer

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
 • #69 
 • #5677 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#12

Pascual Bravo Institute of Technology
Instituto Tecnológico Pascual Bravo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (213 αξιολογήσεις)
 • #76 
 • #7121 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

Adventist University Corporation
Corporación Universitaria Adventista

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (145 αξιολογήσεις)
Card image


ΜεδεγίνΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 2000000

Ανύψωση: 1405M πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

: Antioquia,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 110 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 110 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μεδεγίν

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of Antioquia βρίσκεται στη θέση #1 σε Μεδεγίν στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μεδεγίν University of Antioquia βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 18 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Antioquia έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Antioquia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεδεγίν για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Antioquia περιλαμβάνεται.

Το University of Antioquia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεδεγίν για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Antioquia περιλαμβάνεται.

Το University of Antioquia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεδεγίν για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Antioquia περιλαμβάνεται.

Το University of Antioquia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεδεγίν για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Antioquia περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής