Πανεπιστήμια σε Κίνγκστον, Τζαμάικα
- Κατάταξη & Κριτικές -

2 από 4
 • Πανεπιστήμια σε Κίνγκστον
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
4
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κίνγκστον
 • (4 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κίνγκστον
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κίνγκστον, Τζαμάικα2021

#1

University of the West Indies

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #1938 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #1622 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #1 
 • #18 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 29 Ιουνίου, 2020]

#2

University of Technology, Jamaica

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #5341 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Mico University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#4

University College of the Caribbean

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image


ΚίνγκστονΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 115000

Ανύψωση: 70M πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

: Ontario,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 110 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 110 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κίνγκστον

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of the West Indies βρίσκεται στη θέση #1 σε Κίνγκστον στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κίνγκστον University of the West Indies βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 4 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of the West Indies έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής