Πανεπιστήμια σε Τζαμάικα
- Κατάταξη & Κριτικές -

4 από 7
 • Πανεπιστήμια σε Τζαμάικα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
5
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Τζαμάικα
 • (4 ίδρυμα και1 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Τζαμάικα
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Τζαμάικα

---
#301 
The University of the West Indies, St. Augustine

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Τζαμάικα2021

#1

The University of the West Indies, Mona

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #6675 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#2

University of the West Indies

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #1938 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #1622 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #1 
 • #18 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 29 Ιουνίου, 2020]

#3

University of Technology, Jamaica

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #5341 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Northern Caribbean University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (132 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #8305 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

The University of the West Indies, St. Augustine

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)


#6

Mico University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#7

University College of the Caribbean

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image


ΤζαμάικαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +1

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Τζαμάικα:
 • 1. Κίνγκστον: 940,000
 • 2. Σπάνις Τάουν: 145,000
 • 3. Πόρτμορε: 100,000
 • 4. Μοντέγκο Μπέυ: 82,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Τζαμάικα

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

The University of the West Indies, Mona βρίσκεται στη θέση #1 σε Τζαμάικα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Τζαμάικα University of the West Indies βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 4 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of the West Indies έχει περαστεί σε λίστα

Το The University of the West Indies, St. Augustine έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τζαμάικα για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of the West Indies, St. Augustine περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής