Πανεπιστήμια σε Ντέρμπαν, Νότια Αφρική
- Κατάταξη & Κριτικές -

3 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Ντέρμπαν
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
20
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ντέρμπαν
 • (15 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
5
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ντέρμπαν
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ντέρμπαν

Δημόσια Υγεία
#76 
University of KwaZulu-Natal
---
#144 
University of KwaZulu-Natal
---
#151 
University of KwaZulu-Natal
---
#184 
University of KwaZulu-Natal
---
#201 
University of KwaZulu-Natal
Επιστήμη Περιβάλλοντος
#289 
University of KwaZulu-Natal
---
#292 
University of KwaZulu-Natal
Μαθηματικά
#351 
University of KwaZulu-Natal
---
#401 
University of KwaZulu-Natal
---
#601 
University of KwaZulu-Natal

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ντέρμπαν, Νότια Αφρική2022

#1

University of KwaZulu-Natal

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (413 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #395 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Durban University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (744 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #562 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #1147 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#3

Mangosuthu University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (274 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #135 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #9466 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΝτέρμπανΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 3121000

: KwaZulu-Natal, eThekwini Metropolitan Municipality

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας M
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας N
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ντέρμπαν

google static map google map control google map control

University of KwaZulu-Natal βρίσκεται στη θέση #1 σε Ντέρμπαν στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ντέρμπαν University of KwaZulu-Natal βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 25 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of KwaZulu-Natal έχει περαστεί σε λίστα

Το University of KwaZulu-Natal έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ντέρμπαν για Ιατρική & Υγεία (Δημόσια Υγεία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of KwaZulu-Natal περιλαμβάνεται.

Το University of KwaZulu-Natal έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ντέρμπαν για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of KwaZulu-Natal περιλαμβάνεται.

Το University of KwaZulu-Natal έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ντέρμπαν για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of KwaZulu-Natal περιλαμβάνεται.

Το University of KwaZulu-Natal έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ντέρμπαν για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of KwaZulu-Natal περιλαμβάνεται.

Το University of KwaZulu-Natal έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ντέρμπαν για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of KwaZulu-Natal περιλαμβάνεται.

Το University of KwaZulu-Natal έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ντέρμπαν για Μηχανική (Επιστήμη Περιβάλλοντος). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of KwaZulu-Natal περιλαμβάνεται.

Το University of KwaZulu-Natal έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ντέρμπαν για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of KwaZulu-Natal περιλαμβάνεται.

Το University of KwaZulu-Natal έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ντέρμπαν για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of KwaZulu-Natal περιλαμβάνεται.

Το University of KwaZulu-Natal έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ντέρμπαν για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of KwaZulu-Natal περιλαμβάνεται.

Το University of KwaZulu-Natal έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ντέρμπαν για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of KwaZulu-Natal περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Africa:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής