Πανεπιστήμια σε Νότια Αφρική
- Κατάταξη & Κριτικές -

Νότια Αφρική
23 από 24
 • Πανεπιστήμια σε Νότια Αφρική
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
23
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Νότια Αφρική
 • (17 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
16
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Νότια Αφρική
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Νότια Αφρική

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Νότια Αφρική

---
#3 
University of the Witwatersrand
---
#49 
University of Pretoria
---
#66 
University of Stellenbosch
---
#124 
University of Cape Town
---
#201 
University of Johannesburg
---
#251 
University of Pretoria

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Νότια Αφρική2021

#1

University of Cape Town

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (1789 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #155 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #220 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #275 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of the Witwatersrand

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (1094 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #403 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #327 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

University of Stellenbosch

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1622 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #456 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #357 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

University of KwaZulu-Natal

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #395 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


 • #7 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #439 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #453 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

University of Pretoria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (237 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #561 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #338 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

University of the Western Cape

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #527 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


 • #6 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #470 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Durban University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (74 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #562 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #1250 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#10

University of South Africa

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.1 / 5.0 (170 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #525 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #921 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#11

Tshwane University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (546 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #575 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #1044 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


 • #6 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #560 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #925 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#13

University of the Free State

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #949 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #8 
 • #1211 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#14

Nelson Mandela Metropolitan University

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.4 / 5.0 (832 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #586 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #1254 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #11 
 • #1411 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#15

University of Venda

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (95 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #573 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #2938 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #17 
 • #2397 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#16

University of Limpopo

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #3324 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #14 
 • #2131 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#17

University of Fort Hare

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #566 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #4057 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #16 
 • #2362 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#18

Cape Peninsula University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.1 / 5.0 (456 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #606 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #4307 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #15 
 • #2132 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#19

Walter Sisulu University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #592 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #3851 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #21 
 • #3837 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

University of Zululand

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #621 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #2764 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #19 
 • #3591 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

Vaal University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (64 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #616 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #3381 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

Central University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #3597 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Mangosuthu University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #9466 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

Milpark Business School, Milpark Education


Νότια ΑφρικήΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +27

 • Θρησκεία:
 • Πεντηκοστιαλισμός  8%
 • Καθολικισμός  7%
 • Μεθοδισμός  7%
 • Ολλανδικός Ρεφορμισμός  7%
 • Αγγλικανισμός  4%
 • Άλλος Προτεσταντισμός  40%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  15%
 • Άλλες θρησκείες: Ισλάμ, Ινδουϊσμός  12%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Νότια Αφρική:
 • 1. Κέιπ Τάουν: 3,500,000
 • 2. Ντέρμπαν: 3,100,000
 • 3. Γιοχάνεσμπουργκ: 2,000,000
 • 4. Σοβέτο: 1,700,000
 • 5. Πρετόρια: 1,600,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Νότια Αφρική:

Oliver Reginald Tambo International (JNB): 20.692.780 επιβάτες / έτος; 7 τερματικοί σταθμοί (terminals); 21χλμ. από Γιοχάνεσμπουργκ κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Νότια Αφρική

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of Cape Town βρίσκεται στη θέση #1 σε Νότια Αφρική στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Νότια Αφρική University of Cape Town βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 26 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Cape Town έχει περαστεί σε λίστα

Το University of the Witwatersrand έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Αφρική για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Witwatersrand περιλαμβάνεται.

Το University of Pretoria έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Αφρική για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Pretoria περιλαμβάνεται.

Το University of Stellenbosch έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Αφρική για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Stellenbosch περιλαμβάνεται.

Το University of Cape Town έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Αφρική για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Cape Town περιλαμβάνεται.

Το University of Johannesburg έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Αφρική για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Johannesburg περιλαμβάνεται.

Το University of Pretoria έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Αφρική για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Pretoria περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Africa:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής