Πανεπιστήμια σε Νότια Αφρική
- Κατάταξη & Κριτικές -

Νότια Αφρική
23 από 24
 • Πανεπιστήμια σε Νότια Αφρική
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
43
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Νότια Αφρική
 • (38 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
34
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Νότια Αφρική
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Νότια Αφρική

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Νότια Αφρική

--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#3 
University of the Witwatersrand
--- QS World University Rankings By Subject
#15 
University of the Witwatersrand
--- QS World University Rankings By Subject
#51 
University of Pretoria
--- QS World University Rankings By Subject
#76 
University of Stellenbosch
--- THE World University Rankings by Subject
#78 
University of Pretoria
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#97 
University of Cape Town
--- QS World University Rankings By Subject
#101 
University of Cape Town
--- QS World University Rankings By Subject
#101 
University of Cape Town
--- THE World University Rankings by Subject
#151 
University of Cape Town
--- THE World University Rankings by Subject
#151 
University of the Witwatersrand

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Νότια Αφρική2023

#1

University of Cape Town

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (2289 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #160 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #1 
 • #237 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #1 
 • #125 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2

University of the Witwatersrand

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (1095 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #251 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #3 
 • #428 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #244 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3

University of Stellenbosch

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (2268 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #251 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #4 
 • #454 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #304 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#4

University of Johannesburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #2 
 • #412 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #5 
 • #421 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#5

University of Pretoria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (777 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #5 
 • #591 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #6 
 • #452 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#6

University of KwaZulu-Natal

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (413 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #6 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #4 
 • #370 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #8 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #7 
 • #487 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


 • #11 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #11 
 • #935 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#9

University of the Western Cape

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (420 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #9 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #8 
 • #625 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#10

University of South Africa

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.3 / 5.0 (583 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #9 
 • #821 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #8 
 • #479 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#11

University of the Free State

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (473 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #10 
 • #875 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #10 
 • #492 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#12

Tshwane University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (692 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #12 
 • #1002 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #17 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#13

Nelson Mandela Metropolitan University

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.4 / 5.0 (832 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #1243 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #14 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #12 
 • #1636 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


#14

Durban University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (744 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #15 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #6 
 • #100 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#15

University of Fort Hare

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (137 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #12 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #15 
 • #2259 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]


#16

University of Limpopo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (230 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #16 
 • #2302 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #13 
 • #351 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#17

University of Venda

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (95 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #13 
 • #528 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #17 
 • #2380 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]


#18

Cape Peninsula University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (709 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #18 
 • #2388 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #10 
 • #70 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#19

Walter Sisulu University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #559 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #20 
 • #2816 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #18 
 • #268 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#20

University of Zululand

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #19 
 • #2774 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #23 
 • #429 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#21

Vaal University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (488 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #21 
 • #2883 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #21 
 • #360 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#22

Mangosuthu University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (274 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #135 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #8262 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#23

Central University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (296 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #273 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #3570 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#24

Milpark Business School, Milpark Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

Νότια ΑφρικήΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +27

 • Θρησκεία:
 • Πεντηκοστιαλισμός  8%
 • Καθολικισμός  7%
 • Μεθοδισμός  7%
 • Ολλανδικός Ρεφορμισμός  7%
 • Αγγλικανισμός  4%
 • Άλλος Προτεσταντισμός  40%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  15%
 • Άλλες θρησκείες: Ισλάμ, Ινδουϊσμός  12%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Νότια Αφρική:
 • 1. Κέιπ Τάουν: 3,500,000
 • 2. Ντέρμπαν: 3,100,000
 • 3. Γιοχάνεσμπουργκ: 2,000,000
 • 4. Σοβέτο: 1,700,000
 • 5. Πρετόρια: 1,600,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Νότια Αφρική:

O.R. Tambo International Airport (JNB): 20.692.780 επιβάτες / έτος; 7 τερματικοί σταθμοί (terminals); 21χλμ. από Γιοχάνεσμπουργκ κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Νότια Αφρική

google static map google map control google map control

University of Cape Town βρίσκεται στη θέση #1 σε Νότια Αφρική στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Νότια Αφρική University of Johannesburg βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 43 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Johannesburg έχει περαστεί σε λίστα

Το University of the Witwatersrand έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Αφρική για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Witwatersrand περιλαμβάνεται.

Το University of the Witwatersrand έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Αφρική για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Witwatersrand περιλαμβάνεται.

Το University of Pretoria έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Αφρική για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Pretoria περιλαμβάνεται.

Το University of Stellenbosch έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Αφρική για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Stellenbosch περιλαμβάνεται.

Το University of Pretoria έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Αφρική για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Pretoria περιλαμβάνεται.

Το University of Cape Town έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Αφρική για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Cape Town περιλαμβάνεται.

Το University of Cape Town έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Αφρική για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Cape Town περιλαμβάνεται.

Το University of Cape Town έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Αφρική για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Cape Town περιλαμβάνεται.

Το University of Cape Town έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Αφρική για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Cape Town περιλαμβάνεται.

Το University of the Witwatersrand έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Αφρική για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Witwatersrand περιλαμβάνεται.

Το North-West University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Αφρική για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το North-West University περιλαμβάνεται.

Το University of Cape Town έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Αφρική για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Cape Town περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global Employability University Ranking:
100% Employer Surveys

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής