Πανεπιστήμια σε Μπογκοτά, Κολομβία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Μπογκοτά
37 από 38
 • Πανεπιστήμια σε Μπογκοτά
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
17
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μπογκοτά
 • (12 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
4
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μπογκοτά
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μπογκοτά

---
#51 
National University of Colombia
---
#62 
National University of Colombia
---
#101 
Javeriana University
---
#101 
National University of Colombia
---
#101 
National University of Colombia
---
#151 
National University of Colombia
---
#151 
Javeriana University
---
#201 
National University of Colombia
---
#201 
University of the Andes
Μαθηματικά
#251 
National University of Colombia

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μπογκοτά, Κολομβία2022

#1

Javeriana University
Pontificia Universidad Javeriana

Card image

 • #1 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #412 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

National University of Colombia
Universidad Nacional de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (1856 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #258 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #333 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

University of the Andes
Universidad de Los Andes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (546 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #236 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

El Rosario University
Universidad del Rosario

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (367 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #493 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Externado University of Colombia
Universidad Externado de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (403 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #591 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #75 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#6

Antonio Nariño University
Universidad Antonio Nariño

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #518 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #2088 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #1337 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#7

Catholic University of Colombia
Universidad Católica de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #33 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#8

Francisco José de Caldas District University
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (780 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #3513 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #37 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#9

Minuto de Dios University Corporation
Corporación Universitaria Minuto de Dios

Card image

 • #39 
 • #631 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #3170 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #48 
 • #299 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#10

El Bosque University
Universidad El Bosque

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (784 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #133 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #58 
 • #348 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#11

University of San Buenaventura
Universidad de San Buenaventura

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (552 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #25 
 • #166 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#12

Jorge Tadeo Lozano University, Bogotá
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (308 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #191 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #46 
 • #294 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#13

Santo Tomás University
Universidad Santo Tomás

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (652 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #22 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]

#14

Free University
Universidad Libre

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #604 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #52 
 • #316 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#15

Nueva Granada Military University
Universidad Militar Nueva Granada

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (756 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #21 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]

#16

Co-operative University of Colombia
Universidad Cooperativa de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #43 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #71 
 • #443 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#17

University of La Salle
Universidad de La Salle

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (327 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #41 
 • #264 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#18

Sergio Arboleda University
Universidad Sergio Arboleda

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (226 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #4201 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #29 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #38 
 • #245 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#19

EAN University
Universidad EAN

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #26 
 • #172 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #47 
 • #4599 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Colombian School of Engineering
Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (347 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #16 
 • #99 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #4080 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

Higher School of Public Administration
Escuela Superiore de Administración Pública

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #52 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #5 
 • #57 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #77 
 • #6522 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

ECCI University
Universidad ECCI

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (282 αξιολογήσεις)
 • #51 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #62 
 • #382 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #80 
 • #7231 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Andean Region University Foundation
Fundación Universitaria del Area Andina

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (76 αξιολογήσεις)
Card image

 • #53 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #73 
 • #459 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #82 
 • #7303 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

University of Applied and Environmental Sciences
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (157 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #165 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #3690 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

National University of Education
Universidad Pedagogica Nacional

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (1488 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #198 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #46 
 • #4595 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

University of America
Universidad de América

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (139 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #268 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #93 
 • #11884 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

San Martín University Foundation
Fundación Universitaria San Martín

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #287 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#28

Grancolombiano Polytechnic
Politécnico Grancolombiano

 • #55 
 • #335 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#29

Juan N. Corpas University Foundation
Fundación Universitaria Juan N. Corpas

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (442 αξιολογήσεις)
Card image

 • #68 
 • #417 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #91 
 • #11434 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

University College of Cundinamarca
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

 • #74 
 • #461 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #59 
 • #5136 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Manuela Beltrán University
Universidad Manuela Beltrán

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (225 αξιολογήσεις)
 • #58 
 • #5104 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

College of Advanced Management Studies
Colegio de Estudios Superiores de Administración

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
Card image

 • #78 
 • #6877 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

Pilot University of Colombia
Universidad Piloto de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (53 αξιολογήσεις)
Card image

 • #83 
 • #7489 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

INCCA University of Colombia
Universidad INCCA de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (154 αξιολογήσεις)
Card image

 • #84 
 • #7954 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

La Gran Colombia University
Universidad La Gran Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (255 αξιολογήσεις)
Card image

 • #89 
 • #9479 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

Autonomous University of Colombia
Universidad Autónoma de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (104 αξιολογήσεις)
Card image

 • #90 
 • #9972 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

El Bosque University
Universidad El Bosque

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (784 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #401 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#38

La Gran Colombia University
Universidad La Gran Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (255 αξιολογήσεις)
Card image


ΜπογκοτάΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 7675000

: Bogota D.C.,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 110 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 110 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μπογκοτά

google static map google map control google map control

Javeriana University βρίσκεται στη θέση #1 σε Μπογκοτά στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μπογκοτά National University of Colombia βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 21 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το National University of Colombia έχει περαστεί σε λίστα

Το National University of Colombia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπογκοτά για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Colombia περιλαμβάνεται.

Το National University of Colombia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπογκοτά για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Colombia περιλαμβάνεται.

Το Javeriana University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπογκοτά για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Javeriana University περιλαμβάνεται.

Το National University of Colombia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπογκοτά για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Colombia περιλαμβάνεται.

Το National University of Colombia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπογκοτά για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Colombia περιλαμβάνεται.

Το National University of Colombia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπογκοτά για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Colombia περιλαμβάνεται.

Το Javeriana University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπογκοτά για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Javeriana University περιλαμβάνεται.

Το National University of Colombia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπογκοτά για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Colombia περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπογκοτά για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes περιλαμβάνεται.

Το National University of Colombia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπογκοτά για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Colombia περιλαμβάνεται.

Το University of the Andes έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπογκοτά για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of the Andes περιλαμβάνεται.

Το Javeriana University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπογκοτά για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Javeriana University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής