Πανεπιστήμια σε Μπογκοτά, Κολομβία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Μπογκοτά
38 από 39
 • Πανεπιστήμια σε Μπογκοτά
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
16
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μπογκοτά
 • (10 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
3
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μπογκοτά
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μπογκοτά

---
#101 
Javeriana University
---
#151 
Javeriana University
---
#201 
Antonio Nariño University
---
#301 
National University of Colombia
Γεωργία
#397 
National University of Colombia

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μπογκοτά, Κολομβία2021

#1

Javeriana University
Pontificia Universidad Javeriana

Card image

 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #426 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of the Andes
Universidad de Los Andes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #227 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

National University of Colombia
Universidad Nacional de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (1029 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #259 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #333 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

El Rosario University
Universidad del Rosario

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #493 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Externado University of Colombia
Universidad Externado de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (144 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #561 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]
 • #11 
 • #86 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#6

Catholic University of Colombia
Universidad Católica de Colombia

Card image

 • #12 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #32 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#7

Antonio Nariño University
Universidad Antonio Nariño

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #518 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #2202 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #4 
 • #1382 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#8

University of San Buenaventura
Universidad de San Buenaventura

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (547 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #3728 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #26 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#9

Minuto de Dios University Corporation
Corporación Universitaria Minuto de Dios

Card image

 • #38 
 • #631 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #3230 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #51 
 • #292 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#10

El Bosque University
Universidad El Bosque

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (176 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #151 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #27 
 • #140 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#11

Jorge Tadeo Lozano University, Bogotá
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #161 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #45 
 • #242 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#12

Santo Tomás University
Universidad Santo Tomás

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (475 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #2945 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #27 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#13

Nueva Granada Military University
Universidad Militar Nueva Granada

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (456 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #16 
 • #126 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 29 Ιουνίου, 2020]

#14

Francisco José de Caldas District University
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (515 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #41 
 • #213 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#15

Co-operative University of Colombia
Universidad Cooperativa de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #66 
 • #405 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#16

Free University
Universidad Libre

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #604 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #45 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #44 
 • #4574 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

University of La Salle
Universidad de La Salle

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (132 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #25 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #52 
 • #4805 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

El Bosque University
Universidad El Bosque

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #2920 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#19

Sergio Arboleda University
Universidad Sergio Arboleda

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (185 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #54 
 • #319 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #51 
 • #4757 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

EAN University
Universidad EAN

 • #39 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #28 
 • #150 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #46 
 • #4599 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

Colombian School of Engineering
Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (178 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #34 
 • #4080 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

ECCI University
Universidad ECCI

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #50 
 • #287 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #77 
 • #7231 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Higher School of Public Administration
Escuela Superiore de Administración Pública

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #56 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#24

Grancolombiano Polytechnic
Politécnico Grancolombiano

 • #36 
 • #196 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#25

University of Applied and Environmental Sciences
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (157 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #4275 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #57 
 • #342 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #25 
 • #3690 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Andean Region University Foundation
Fundación Universitaria del Area Andina

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #59 
 • #348 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #79 
 • #7303 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

San Martín University Foundation
Fundación Universitaria San Martín

Card image

 • #58 
 • #347 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#28

Autonomous University of Colombia
Universidad Autónoma de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #62 
 • #377 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #87 
 • #9972 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

La Gran Colombia University
Universidad La Gran Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #64 
 • #379 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #86 
 • #9479 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

Pilot University of Colombia
Universidad Piloto de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (53 αξιολογήσεις)
Card image

 • #67 
 • #415 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #80 
 • #7489 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

University College of Cundinamarca
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

 • #72 
 • #447 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #57 
 • #5136 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Manuela Beltrán University
Universidad Manuela Beltrán

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (225 αξιολογήσεις)
 • #75 
 • #576 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #56 
 • #5104 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

National University of Education
Universidad Pedagogica Nacional

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #45 
 • #4595 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

College of Advanced Management Studies
Colegio de Estudios Superiores de Administración

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
Card image

 • #75 
 • #6877 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

INCCA University of Colombia
Universidad INCCA de Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (154 αξιολογήσεις)
Card image

 • #81 
 • #7954 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

Javeriana University
Pontificia Universidad Javeriana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (183 αξιολογήσεις)
 • #83 
 • #8365 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

Juan N. Corpas University Foundation
Fundación Universitaria Juan N. Corpas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

 • #88 
 • #11434 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

University of America
Universidad de América

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
Card image

 • #90 
 • #11884 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

La Gran Colombia University
Universidad La Gran Colombia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


ΜπογκοτάΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 7675000

: Bogota D.C.,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 110 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 110 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μπογκοτά

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Javeriana University βρίσκεται στη θέση #1 σε Μπογκοτά στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μπογκοτά National University of Colombia βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 22 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το National University of Colombia έχει περαστεί σε λίστα

Το Javeriana University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπογκοτά για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Javeriana University περιλαμβάνεται.

Το Javeriana University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπογκοτά για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Javeriana University περιλαμβάνεται.

Το Antonio Nariño University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπογκοτά για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Antonio Nariño University περιλαμβάνεται.

Το National University of Colombia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπογκοτά για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Colombia περιλαμβάνεται.

Το National University of Colombia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπογκοτά για Γεωργία (Γεωργία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Colombia περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής