Μεταφραστικές Σπουδές Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Translation studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS
Μεταφραστικές Σπουδές (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) MA - Online Πανεπιστήμιο του Portsmouth
(University of Portsmouth)
- - - £10400 - Online πλήρους απασχόλησης
Μεταφραστικές Σπουδές (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) (2 έτη) MA - Online Πανεπιστήμιο του Portsmouth
(University of Portsmouth)
- - - £5200 - Online μερική απασχόληση
Διερμηνεία συνεδρίων PgDip - Online Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διερμηνεία PgDip - Online Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Μελέτες μετάφρασης MA (Res) - Online Πανεπιστήμιο του Birmingham
(University of Birmingham)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
Μελέτες μετάφρασης MA - Online Πανεπιστήμιο του Birmingham
(University of Birmingham)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Μεταφραστικές Σπουδές Βασισμένες στην Πράξη PhD - Online Πανεπιστήμιο του Birmingham
(University of Birmingham)
- - - - - Online μερική απασχόληση
 • WEEK IN MY LIFE AS A PROFESSIONAL INTERPRETER/ TRANSLATOR
  1/4
 • MA Translation Studies at Cardiff University
  2/4
 • MA Translation Studies (French) at UCC: A Student's Perspective with Denise Flood
  3/4
 • Studying Translation.
  4/4

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Μεταφραστικές Σπουδές:
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Research - MA (Res)
 • Doctor of Philosophy - PhD

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.