Διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Teaching English as a foreign language)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of St Andrews - - - £20370 - St Andrews Online μερική απασχόληση
University of St Andrews - - - £6160 - St Andrews Online μερική απασχόληση
University of St Andrews - - - £20370 - St Andrews Online μερική απασχόληση
University of St Andrews - - - £20370 - St Andrews Online πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews - - - £20370 - St Andrews Online πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews - - - £20370 - St Andrews Online πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - £15000 - Cardiff Online μερική απασχόληση
University of Wolverhampton - - - - - Wolverhampton Online μερική απασχόληση
University of Central Lancashire - - - - - Preston Online μερική απασχόληση
Lancaster University - - - - - Lancaster Online μερική απασχόληση
University of Portsmouth - - - - - Portsmouth Online πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth - - - - - Portsmouth Online μερική απασχόληση
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Online μερική απασχόληση
University of the West of Scotland - - - - - Paisley Online πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - - - - Cambridge Online μερική απασχόληση
University of Portsmouth - - - - - Portsmouth Online μερική απασχόληση
University of Portsmouth - - - - - Portsmouth Online μερική απασχόληση
University of Birmingham - - - - - Birmingham Online μερική απασχόληση
Σχετικά θέματα - online προγράμματα σπουδών:

Εξειδικεύσεις εντός: Διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας

 • Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
 • Διγλωσσική εκπαίδευση
 • Μάθηση γλωσσών με τη βοήθεια υπολογιστή
 • Δημοτική Εκπαίδευση

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας:
 • Master of Science - MSc
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Arts - MA
 • Master of Education (Postgraduate) - MEd (PG)

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.