Ιατρική Βιοτεχνολογία Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Medical biotechnology)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS
Βιοϊατρική επιστήμη (online) MSc - Online Πανεπιστήμιο του Greenwich
(University of Greenwich)
- - - £14000 - Online μερική απασχόληση
Εφαρμοσμένη έρευνα στις βιοϊατρικές επιστήμες MRes - Online Πανεπιστήμιο Wrexham Glyndwr
(Wrexham Glyndwr University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Βιοϊατρική επιστήμη (ευέλικτη μάθηση) MSc - Online Πανεπιστήμιο Nottingham Trent
(Nottingham Trent University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
 • BIOMEDICAL SCIENCES VS MEDICINE
  1/5
 • Biomedical Science VS Biomedical Engineering | University of Malaya (UM) | Biomed Life 003
  2/5
 • My Experience Studying Biomedical Science (VS Medicine) @ University of Birmingham
  3/5
 • What I Wish I Knew Before Studying Biomedical Science (UK)
  4/5
 • Career options after BIOMEDICAL SCIENCE DEGREE
  5/5

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ιατρική Βιοτεχνολογία:
 • Master of Science - MSc
 • Master of Research - MRes

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.