Συστήματα Γνώσης και Πληροφοριών Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Knowledge and information systems)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS
Συστήματα Πληροφορικής και Πληροφοριών (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) (Top-up) BSc (Hons) - Online Πανεπιστήμιο του Portsmouth
(University of Portsmouth)
68% 0% 10% - 127 Online μερική απασχόληση
Ανάλυση δεδομένων και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων MSc - Online Πανεπιστήμιο Arden
(Arden University)
68% 0% 10% - 127 Online μερική απασχόληση
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών MSc (PG) - Online Πανεπιστήμιο Ulster
(Ulster University)
68% 0% 10% - 127 Online μερική απασχόληση
Διοίκηση και Πληροφοριακά Συστήματα: (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) MSc - Online Πανεπιστήμιο του Manchester
(The University of Manchester)
68% 0% 10% - 127 Online μερική απασχόληση
Διαχείριση περιβάλλοντος και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (ηλεκτρονική μάθηση) PgDip - Online Πανεπιστήμιο Ulster
(Ulster University)
68% 0% 10% - 127 Online μερική απασχόληση
Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών MSc (PG) - Online Πανεπιστήμιο Ulster
(Ulster University)
68% 0% 10% - 127 Online μερική απασχόληση

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Συστήματα Γνώσης και Πληροφοριών (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £25537 £24976 £29266
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20224 - £29866 £18312 - £32475 £21197 - £39777

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24365 £27240 £30577
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20557 - £26787 £19721 - £35721 £22898 - £43381

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Συστήματα Γνώσης και Πληροφοριών

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Συστήματα Γνώσης και Πληροφοριών που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές


Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςΣυστήματα Γνώσης και Πληροφοριών, εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

Συχνές ερωτήσεις

  • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Συστήματα Γνώσης και Πληροφοριών:
  • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
  • Master of Science - MSc
  • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
  • Postgraduate Diploma - PgDip

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Συστήματα Πληροφορικής και Πληροφοριών (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) (Top-up) - BSc (Hons) στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών 2022 με βαθμολογία: 68 στα 100. Συμμετείχαν 20 ερωτηθέντες.