Διδασκαλία ειδικών αναγκών Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Special needs teaching)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 85% 0% 15% £13000 118 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 5% 10% £12200 104 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 5% 10% £9150 104 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 10% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 5% 10% £18650 104 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 5% 10% £14280 104 Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
University of Bedfordshire 73% 5% 10% £13275 104 Luton Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 0% 13% £9150 110 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 3% 15% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 0% 13% £9150 110 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 78% 0% 5% £12445 113 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 91% 2% 6% £14700 122 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 91% 2% 6% £13200 122 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 90% 0% 5% £14000 100 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 15% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 74% 4% 11% £11000 136 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 0% 13% £12200 110 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 0% 10% £9150 105 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 91% 2% 6% £14700 122 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Weston College of Further and Higher Education 100% 3% 15% £12500 118 Weston-super-Mare Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 74% 4% 11% £15600 136 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 8% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 3% 25% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 69% 0% 9% £12200 98 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 91% 2% 6% £14700 122 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 69% 0% 9% £14000 105 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 100% 0% 2% £14045 131 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 100% 0% 2% £14045 131 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 0% 10% £12200 105 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 86% 5% 9% £15000 127 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 0% 10% £9150 105 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 86% 5% 9% £15000 127 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 70% 2% 5% £13100 131 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 3% 25% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 92% 5% 10% £13200 91 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 9% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 9% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 10% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 73% 5% 10% - 104 Luton Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth University 73% 5% 10% - 104 Plymouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 73% 5% 10% - 104 Chester Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 73% 5% 10% - 104 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
University of Sunderland 73% 5% 10% - 104 Sunderland Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 73% 5% 10% - 104 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 73% 5% 10% - 104 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 73% 5% 10% - 104 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 73% 5% 10% - 104 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 73% 5% 10% - 104 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
Newman University 73% 5% 10% - 104 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Winchester 73% 5% 10% - 104 Winchester Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 73% 5% 10% - 104 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 73% 5% 10% - 104 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 73% 5% 10% - 104 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 73% 5% 10% - 104 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 73% 5% 10% - 104 York Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 73% 5% 10% - 104 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 10% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 73% 5% 10% - 104 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 73% 5% 10% - 104 Chester Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 73% 5% 10% - 104 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 73% 5% 10% - 104 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 5% 10% - 104 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 78% - 10% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - 5% - - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 78% - 10% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 10% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 73% 10% 0% - 132 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 70% 2% 6% - 114 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 69% 0% 9% - 98 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 69% 0% 9% - 98 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 90% 0% 5% - 100 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Solihull College and University Centre 82% - 5% - - Solihull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 9% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 69% 0% 9% - 113 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 3% 15% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 90% 0% 5% - 100 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 77% 4% 0% - 97 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 15% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 68% 7% 17% - 103 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 77% 4% 0% - 97 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 3% 9% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 77% 1% 8% - 111 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 70% 2% 6% - 114 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Essex College of Further and Higher Education 100% 10% 10% £17930 - Southend-on-Sea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 86% 5% 9% - 127 Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 80% - 20% £11000 99 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 90% 1% 10% - 129 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 75% 0% 15% - 109 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 8% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 90% 1% 10% - 129 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 83% 0% 1% - 130 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 69% 0% 9% - 98 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Bath Spa University 69% 0% 9% - 98 Bath Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 98 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales 69% 0% 9% - 98 Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 98 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales 69% 0% 9% - 98 Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 69% 0% 9% - 98 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Suffolk - - 15% £12996 - Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
3 Διδασκαλία ειδικών αναγκών Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Day In The Life Of A Special Ed Teacher
  1/4
 • A Day in the Life: Special Education
  2/4
 • Special Education: A Career in High Demand
  3/4
 • PROS & CONS OF TEACHING SPECIAL EDUCATION
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
84 /100
Απάντησαν 13755 φοιτητές Διδασκαλία ειδικών αναγκών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Διδασκαλία ειδικών αναγκών (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24629 £23769 £26716
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £22965 - £28008 £17500 - £27452 £18804 - £31696

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £25449 £23896 £27647
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £23700 - £26789 £19807 - £25681 £21152 - £31074

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Διδασκαλία ειδικών αναγκών

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Διδασκαλία ειδικών αναγκών που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Διδασκαλία ειδικών αναγκών

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ιδιωτικά και δημόσια σχολεία
 • Κυβερνητικά

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Διδασκαλία ειδικών αναγκών που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Διδασκαλία ειδικών αναγκών (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Διδασκαλία ειδικών αναγκών από University of Brighton

90% Διδάσκοντες επαγγελματίες
3% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
1% Διοικητικά επαγγέλματα
1% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
1% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
1% Επαγγέλματα πωλήσεων
1% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
1% Επαγγέλματα αθλητισμού και γυμναστικής

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Διδασκαλία ειδικών αναγκών στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Διδασκαλία ειδικών αναγκών

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Διδασκαλία ειδικών αναγκών.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Διδασκαλία ειδικών αναγκών:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Education - MEd
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Bachelor of Education (Honours) - BEd (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip

Το πρόγραμμα σπουδών: Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σπουδές για την αναπηρία στο South Essex College of Further and Higher Education έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 9 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Διδασκαλία ειδικών αναγκών ήταν £24629 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £23769 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £267165 χρόνια μετά την αποφοίτηση.