Διδασκαλία ειδικών αναγκών Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Special needs teaching)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 82% 5% 10% £9150 119 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 10% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 82% 0% 15% £9150 119 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 82% 0% 5% £12445 111 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 92% 0% 5% £14700 127 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 47% 5% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 90% 0% 14% £11000 136 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 51% 5% 30% £12200 111 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 82% 5% 10% £12200 119 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 82% 0% 10% £9150 107 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 92% 0% 5% £14700 127 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 90% 0% 14% £15600 136 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 0% 4% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 85% 0% 9% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 64% 1% 25% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 92% 0% 5% £14700 127 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 87% 0% 15% £14045 130 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 87% 0% 15% £14045 130 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 82% 0% 10% £12200 107 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 69% 4% 12% £15000 129 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 90% 5% 8% £11000 108 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 82% 0% 10% £9150 107 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 59% 0% 10% £13000 126 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 69% 4% 12% £15000 129 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 80% 0% 5% £13100 121 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 51% 5% 30% £9150 111 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 64% 1% 25% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 0% 4% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 10% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 54% 5% 10% - 137 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 47% 5% 0% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Essex College of Further and Higher Education 90% 0% 15% £17930 - Southend-on-Sea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 93% 10% 5% - 127 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 87% 0% 2% - 130 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 85% 0% 9% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 93% 10% 5% - 127 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 80% 0% 3% - 123 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 78% 4% 11% - 120 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 54% 5% 10% - 137 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk - 0% 15% £12996 - Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 38% 0% 5% - 136 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 60% 0% 7% - 106 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 78% 4% 11% - 120 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 88% 0% 5% - - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 100% - 15% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 81% - 4% - 116 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 100% - 15% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - 0% 15% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - 0% 15% £13200 - Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University - 0% 15% £14000 - Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Solihull College and University Centre - - 40% - - Solihull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University - - 40% £14280 - Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
Weston College of Further and Higher Education - - 40% £12500 - Weston-super-Mare Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - - £11400 - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - - £11400 - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University - - - £12200 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University - - - £14000 - Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading - - - £18650 - Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - - £13275 - Luton Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University - - - £11400 - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - - £13200 - Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - - - - Luton Oncampus μερική απασχόληση
Wrexham Glyndwr University - - - - - Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University - - - - - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University - - - - - Bath Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University - - - - - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton - - - - - Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland - - - - - Sunderland Online μερική απασχόληση
University of Wolverhampton - - - - - Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - - - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University - - - - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - - - - Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
York St John University - - - - - York Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter - - - - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - - - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University - - - - - Plymouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Brighton - - - - - Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales - - - - - Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester - - - - - Chester Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester - - - - - Worcester Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University - - - - - Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield - - - - - Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester - - - - - Chester Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University - - - - - Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast - - - - - Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - - - Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University - - - - - Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
The University of Winchester - - - - - Winchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales - - - - - Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University - - - - - Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds - - - - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
3 Διδασκαλία ειδικών αναγκών Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Day In The Life Of A Special Ed Teacher
  1/4
 • A Day in the Life: Special Education
  2/4
 • Special Education: A Career in High Demand
  3/4
 • PROS & CONS OF TEACHING SPECIAL EDUCATION
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Διδασκαλία ειδικών αναγκών (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £25479 £24514 £28116
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £23782 - £28383 £18792 - £27897 £20130 - £32846

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £26569 £24798 £29283
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £23909 - £27907 £21215 - £26355 £22979 - £32512

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Διδασκαλία ειδικών αναγκών

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Διδασκαλία ειδικών αναγκών που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Διδασκαλία ειδικών αναγκών

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ιδιωτικά και δημόσια σχολεία
 • Κυβερνητικά

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Διδασκαλία ειδικών αναγκών (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Διδασκαλία ειδικών αναγκών από Barnsley College

40% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
15% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
10% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Άλλοι εκπαιδευτικοί επαγγελματίες
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διδασκαλία και την παιδική φροντίδα

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατανομή χρόνου μελέτηςΚατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Διδασκαλία ειδικών αναγκών στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Διδασκαλία ειδικών αναγκών

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Διδασκαλία ειδικών αναγκών.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Διδασκαλία ειδικών αναγκών ήταν £25479 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £24514 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £281165 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Διδασκαλία ειδικών αναγκών:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Bachelor of Education (Honours) - BEd (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Education - MEd

Το πρόγραμμα σπουδών: Υποστήριξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία (SEND) - FdA στο Doncaster College and University Centre έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 20 ερωτηθέντες.