Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Primary education)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
The University of Edinburgh 83% 0% 1% £23100 193 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 83% 0% 0% £23100 191 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 91% 5% 2% £81600 165 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 91% 0% 9% £15000 131 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 86% 0% 10% £14045 133 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 91% 0% 9% £14700 131 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 91% 0% 9% £15000 131 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 54% 4% 10% £16200 119 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 84% 0% 0% £19500 130 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 73% 0% 0% £10500 124 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 61% 2% 8% £12000 120 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 69% 0% 20% £14500 62 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 82% 0% 3% £12750 123 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 0% £14500 116 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 84% 0% 0% £19500 137 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 88% 2% 7% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 50% 10% 15% £14250 88 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 83% 0% 4% £12200 128 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 77% 0% 1% £13000 137 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 86% 10% 15% £20000 139 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 83% 2% 5% £10500 110 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 72% 0% 8% £13145 128 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 77% 5% 9% £13500 159 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 50% 10% 15% £14250 88 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 0% 7% £12250 112 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 0% 7% £12250 110 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 83% 0% 0% £13200 105 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 83% 0% 0% £14000 105 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 0% 7% £12250 112 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 0% 7% £12250 110 Twickenham Oncampus μερική απασχόληση
Leeds Beckett University 73% 15% 10% £10500 125 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 75% 3% 5% £13740 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 0% 7% £12250 110 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 79% 0% 5% £16100 151 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 77% 0% 1% £13000 137 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 83% 0% 0% £13200 105 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 84% 0% 10% £19500 122 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 64% 2% 8% £12000 106 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 80% 0% 0% £19500 141 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 82% 0% 3% £12750 123 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 82% 0% 3% £12750 123 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 91% 0% 5% £15150 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 84% 5% 1% £14000 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 44% 0% 7% £22700 146 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 42% 5% 20% £11000 102 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 81% 0% 0% £13842 136 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 81% 0% 0% £13842 136 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 69% 0% 20% £14500 62 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 84% 0% 0% £19500 154 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - - £19500 - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University - - - £12500 - Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading - - - £18650 - Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University - - - £13500 - Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria - - - - - Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria - - - - - Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading - - - £18650 - Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria - - - - - Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University - - - - - Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria - - - - - Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £16000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading - - - £18650 - Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University - - - £13500 - Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - - - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 77% 0% 3% - 173 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 73% - - - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 100% 0% 5% £12900 - Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough 100% 0% 5% - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 94% - 5% £11000 138 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 93% - 5% £11000 130 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 95% 0% 5% - 119 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 73% 0% 0% - 124 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 67% 5% 8% - 113 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 75% 0% 15% - 109 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 64% 2% 8% - 104 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 82% - 13% £13000 116 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 72% 2% 5% - 152 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 44% 0% 7% - 146 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 83% - 10% £13000 129 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 67% 5% 8% - 113 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 63% - 10% £18600 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 70% 2% 7% - 120 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 70% 2% 7% - 120 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 96% 0% 4% - 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 57% 2% 5% - 144 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 85% 1% 6% - 133 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 79% 0% 4% - 128 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 77% 0% 2% - 137 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 97% 1% 7% - 121 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 89% 0% 7% - 112 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 75% 0% 15% - 109 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 80% 2% 5% - 129 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham - 15% 1% £12500 133 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 75% 0% 15% - 109 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 64% 2% 8% - 104 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough 89% 0% 7% - 110 Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 77% 0% 5% - 114 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 57% 2% 6% - 131 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 85% 0% 0% - 137 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 84% 0% 4% - 136 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bradford College 67% - 11% - - Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 82% 0% 4% - 137 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 42% 5% 20% - 102 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 35% - 5% £12996 106 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 80% 0% 3% - 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 80% - 20% £11000 99 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 41% 5% 0% - 155 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 0% 0% - 141 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 42% 5% 20% - 102 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Wolverhampton 85% 0% 1% - 126 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 80% 0% 8% - 129 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 69% 0% 20% - 62 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
12 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Primary School Teacher - Career Insights (Careers in Education)
  1/5
 • 60 seconds with a Primary Education student at the University of Greenwich | London & Kent
  2/5
 • Applying for Primary Teaching at Uni? Interview Advice! | Uni Chats
  3/5
 • Studying Primary Education at ECU - Michelle's Story
  4/5
 • Meet Rachel, a Bachelor of Education (Primary) student
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
81 /100
Απάντησαν 27059 φοιτητές Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20101 £17980 £19841
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £15961 - £24361 £12575 - £23370 £13551 - £26303

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19568 £16894 £19177
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £16210 - £23413 £12698 - £21818 £13715 - £25124

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 • Σχολεία
 • Κολέγια
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Εταιρείες κοινωνικής εργασίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από Anglia Ruskin University

50% Διδάσκοντες επαγγελματίες
46% Διδάσκοντες επαγγελματίες
17% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
15% Άλλοι εκπαιδευτικοί επαγγελματίες
10% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
8% Επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διδασκαλία και την παιδική φροντίδα
5% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
5% Επαγγελματίες φυσικών και κοινωνικών επιστημών
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
4% Διοικητικά επαγγέλματα
2% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
2% Επαγγέλματα πωλήσεων
2% Άλλοι εκπαιδευτικοί επαγγελματίες
1% Επαγγελματίες φυσικών και κοινωνικών επιστημών
1% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Education (Honours) - BEd (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Higher National Diploma - HND
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Foundation Degree - FD

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ήταν £20101 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £17980 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £198415 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (διετές πτυχίο ίδρυσης με βάση την εργασία) στο St Mary's University, Twickenham έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 30 ερωτηθέντες.