Πρώιμη εκπαίδευση Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Early years education)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Liverpool Hope University 78% 0% 9% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 78% 0% 9% £18650 111 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 78% 0% 9% £16000 111 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 91% 5% 5% £13275 176 Luton Oncampus μερική απασχόληση
University of Reading 91% 5% 5% £16450 176 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 88% 0% 15% £13500 103 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Sussex College 88% 0% 15% £9000 103 Eastbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 61% 2% 8% £12000 120 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 75% 0% 6% £10500 127 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 63% 0% 15% £12600 127 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 50% 10% 15% £14250 88 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 88% 0% 15% £13500 103 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 77% 0% 8% £12750 111 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 77% 0% 8% £12750 111 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 88% 0% 15% £13500 103 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 50% 10% 15% £14250 88 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology 70% 2% 6% £9250 114 Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 82% 5% 5% £12250 105 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 88% 0% 15% £13500 103 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 86% 0% 0% £15000 145 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 92% 5% 8% £13200 91 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 93% 0% 5% £14500 130 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 80% 0% 0% £11000 141 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 1% 7% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 85% 0% 5% £13100 131 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 15% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 3% 5% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 5% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 3% 10% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 8% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 3% 9% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 5% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 5% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 25% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 25% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 3% 25% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 8% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 0% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 3% 15% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 96% 0% 7% £14300 111 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 74% 2% 13% £13500 121 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 74% 2% 13% £16045 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 74% 2% 13% £13275 121 Luton Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 100% 5% 15% £13100 72 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 88% 0% 5% £12996 113 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 92% 5% 0% £12996 87 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 92% 5% 0% £9270 87 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 92% 5% 0% £9270 87 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 100% 5% 25% £13100 72 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 100% 5% 15% £13100 72 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 92% 5% 8% £13200 91 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 87% 1% 7% £13100 127 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 69% 5% 19% £10500 103 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - 25% - - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University - - 25% - - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 9% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 78% 0% 9% - 111 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University 78% 0% 9% - 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 91% 5% 5% - 176 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 91% 5% 5% - 176 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 91% 5% 5% - 176 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 91% 5% 5% - 176 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology 89% 0% 15% £8000 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 89% 0% 15% - - Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University Centre Peterborough - - 5% - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 100% 0% 5% £12250 - Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
NESCOT North East Surrey College of Technology 100% 0% 5% £6800 - Epsom Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Sussex College - - 10% £9000 - Eastbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bromley College of Further and Higher Education 69% 0% 5% - - Bromley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 0% 10% £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 0% 10% £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 93% - 5% £11000 130 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 93% - 5% £14800 130 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oldham College - - 15% - - Oldham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 64% 2% 8% - 104 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 11% £18600 84 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 86% - 5% £13250 119 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 87% - 13% - 132 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 72% - 5% £18500 146 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 15% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 83% - 12% £13000 119 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham Trent University 70% 2% 6% - 114 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 82% 0% 4% - 137 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 80% 2% 5% - 129 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 70% 0% 0% - 213 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 87% 0% 5% - - Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 87% 0% 5% - - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 85% 0% 0% - 137 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
WCG -Warwickshire College Group 85% 0% 0% - 137 Leamington Spa Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff Metropolitan University 83% - 12% £13000 119 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 94% 1% 5% - 139 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 0% 0% - 141 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Essex College of Further and Higher Education 100% 10% 20% £17930 - Southend-on-Sea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 86% - 5% - 119 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 85% 0% 0% - 137 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 55% - 14% - 106 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 87% - 13% - 132 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 15% 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 3% 5% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 5% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 3% 10% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 3% 9% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 3% 25% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 0% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 3% 15% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 87% 3% 12% - 138 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southport College 87% 3% 12% - 138 Southport Oncampus πλήρους απασχόλησης
Barnsley College 87% 3% 12% - 138 Barnsley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 87% 3% 12% - 138 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 87% 3% 12% - 138 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 80% - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
Swansea University 74% 2% 13% - 121 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 82% 5% 6% - 137 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 82% 5% 6% - 137 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 74% 2% 13% - 121 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 74% 2% 13% - 121 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 74% 2% 13% - 121 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth Marjon University 74% 2% 13% - 121 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 2% 13% - 121 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 74% 2% 13% - 121 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sunderland College 74% 2% 13% - 121 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 74% 2% 13% - 121 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Hull - - 5% - - Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Barnsley College - - 5% - - Barnsley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Peter Symonds College 79% - 25% - - Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 85% - 5% £13500 - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 85% - 5% £13100 - Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Surrey College - - 15% - - Redhill Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University - - 15% - - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bradford College - - 25% - - Bradford Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 90% - 20% - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - 5% 20% - - Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth Marjon University - - - - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University - 10% 10% - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Oxford Brookes University - 10% 10% £9270 - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
City of Bristol College 100% - 5% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 100% - 5% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - - - - Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hopwood Hall College - - 25% - - Rochdale Oncampus μερική απασχόληση
St Helens College - - 20% - - Saint Helens Oncampus πλήρους απασχόλησης
Calderdale College 94% - 20% - - Halifax Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College 100% 0% 10% - - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 100% 0% 10% - - Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
WCG -Warwickshire College Group - - 15% £11450 - Leamington Spa Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trafford College 75% - 0% - - Altrincham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nelson and Colne College 52% - 5% - - Nelson Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 90% 0% 10% - - Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southport College 81% - 25% - - Southport Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gloucestershire College - - 20% - - Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 29% - 5% - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 89% 0% 0% - 94 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 64% - 0% - - Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heart of Worcestershire College 100% 10% 5% - - Redditch Oncampus μερική απασχόληση
Chichester College 100% 10% 5% - - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Tameside College 80% - 5% - - Ashton-under-Lyne Oncampus μερική απασχόληση
Hull College - - 15% - - Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Havant and South Downs College - - 40% - - Waterlooville Oncampus πλήρους απασχόλησης
Craven College - - 20% - - Skipton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Colchester Institute - - 20% £8250 - Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria - - 20% £13250 - Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Calderdale College - - 20% - - Halifax Oncampus μερική απασχόληση
Cornwall College - - 20% £9950 - Redruth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk - - 20% £12996 - Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College - - 20% - - Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bury College - - 30% - - Bury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 91% 0% 10% - 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 86% - 5% £12600 116 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 80% 0% 15% - 91 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 80% 0% 15% - 91 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 80% 0% 15% - 91 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hugh Baird College 92% 5% 8% - 91 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nelson and Colne College 92% 5% 8% - 91 Nelson Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Helens College 92% 5% 8% - 91 Saint Helens Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 78% 1% 2% - 136 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norland College 87% 1% 7% - 127 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bradford College 67% - 20% - - Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oldham College - - 15% - - Oldham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 80% 0% 15% - 91 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 91% 0% 10% - 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Craven College 91% 0% 10% - 117 Skipton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Peter Symonds College 91% 0% 10% - 117 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 91% 0% 10% - 117 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wirral Met College - - - - - Birkenhead Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College - - - - - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College - - - - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
7 Online Πρώιμη εκπαίδευση Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
14 Πρώιμη εκπαίδευση Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Become an early years teacher
  1/2
 • What is "High-Quality" Early Years Education?
  2/2

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
84 /100
Απάντησαν 27059 φοιτητές Πρώιμη εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Πρώιμη εκπαίδευση (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20101 £17980 £19841
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £15961 - £24361 £12575 - £23370 £13551 - £26303

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19568 £16894 £19177
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £16210 - £23413 £12698 - £21818 £13715 - £25124

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Πρώιμη εκπαίδευση

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Πρώιμη εκπαίδευση που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Πρώιμη εκπαίδευση

 • Νηπιαγωγεία και νηπιαγωγεία
 • Κρατικά και Ανεξάρτητα Σχολεία
 • Τοπικές Αρχές
 • Τοπικές και εθνικές φιλανθρωπικές οργανώσεις
 • Αρχές υγείας

Εξειδικεύσεις εντός: Πρώιμη εκπαίδευση

 • Early Childhood Methods
 • Γλωσσική ανάπτυξη στα μικρά παιδιά
 • Παιδική Λογοτεχνία
 • Διοίκηση της Εκπαίδευσης στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Πρώιμη εκπαίδευση που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Πρώιμη εκπαίδευση (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Πρώιμη εκπαίδευση από Anglia Ruskin University

50% Διδάσκοντες επαγγελματίες
46% Διδάσκοντες επαγγελματίες
17% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
15% Άλλοι εκπαιδευτικοί επαγγελματίες
10% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
8% Επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διδασκαλία και την παιδική φροντίδα
5% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
5% Επαγγελματίες φυσικών και κοινωνικών επιστημών
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
4% Διοικητικά επαγγέλματα
2% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
2% Επαγγέλματα πωλήσεων
2% Άλλοι εκπαιδευτικοί επαγγελματίες
1% Επαγγελματίες φυσικών και κοινωνικών επιστημών
1% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Πρώιμη εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Πρώιμη εκπαίδευση

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Πρώιμη εκπαίδευση.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Πρώιμη εκπαίδευση:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Master of Education - MEd
 • Foundation Degree - FD
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Education (Honours) - BEd (Hons)
 • Professional Qualification - PQ
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science - MSc
 • Higher National Certificate - HNC
 • Graduate Certificate - GradCert
 • Foundation Degree in Education - FdEd
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Πρώιμη εκπαίδευση ήταν £20101 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £17980 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £198415 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Πτυχίο ίδρυσης για την πρώιμη εκπαίδευση (0-8) στο University of Worcester έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 9 ερωτηθέντες.