Κυτταρική Παθολογία Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Cellular pathology)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Βιοϊατρικές επιστήμες (κυτταρική παθολογία) MSc Πανεπιστήμιο του Westminster
(University of Westminster)
- - - £14000 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιοϊατρική επιστήμη (κυτταρική παθολογία) MSc Πανεπιστήμιο Middlesex
(Middlesex University)
- - - £14000 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Κυτταρική Παθολογία MSc Πανεπιστήμιο Manchester Metropolitan
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Μάντσεστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
  • Biomedical Sciences (Cellular Pathology) MSc
    1/2
  • Welcome to Cellular Pathology
    2/2

Συχνές ερωτήσεις

Η κυτταρική παθολογία είναι η μελέτη των επιπτώσεων και της φύσης των ασθενειών στις κυτταρικές δομές.

  • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Κυτταρική Παθολογία:
  • Master of Science - MSc