Πανεπιστήμια σε Ριάντ, Σαουδική Αραβία
- Κατάταξη & Κριτικές -

9 από 10
 • Πανεπιστήμια σε Ριάντ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
24
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ριάντ
 • (19 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
14
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ριάντ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ριάντ

Μαθηματικά
#43 
King Saud University
---
#43 
King Saud University
---
#45 
King Saud University
---
#49 
King Saud University
---
#51 
King Saud University
---
#70 
King Saud University
---
#88 
King Saud University
---
#151 
King Saud University
Κοινωνικές επιστήμες
#201 
King Saud University
---
#401 
King Saud University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ριάντ, Σαουδική Αραβία2022

#1

King Saud University
جامعة الملك سعود

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (4252 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #277 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #194 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Alfaisal University
جامعة الفيصل

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (493 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #485 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #1843 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#3

King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (824 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #518 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #2141 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#4

Princess Nora bint Abdulrahman University
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

 • #9 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #2723 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#5

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #3897 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#6

Prince Sultan University
جامعة الأمير سلطان

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (59 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #560 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #61 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #10 
 • #47 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 20 Ιουλίου, 2021]

#7

Naif Arab University for Security Sciences
جامعة نايف العربية للعلوم الامنية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (258 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #6987 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

Al Yamamah University
جامعة اليمامة

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (261 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #179 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#9

Riyadh College of Dentistry and Pharmacy
كليات الرياض لطب الاسنان والصيدلة

Card image

 • #27 
 • #11434 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

Dar Al Uloom University
جامعة دار العلوم

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (205 αξιολογήσεις)
Card image


ΡιάντΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 4206000

: Ar Riyāḑ,

 • Τύπος Μπρίζας G
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ριάντ

google static map google map control google map control

King Saud University βρίσκεται στη θέση #1 σε Ριάντ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ριάντ King Saud University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 27 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το King Saud University έχει περαστεί σε λίστα

Το King Saud University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ριάντ για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το King Saud University περιλαμβάνεται.

Το King Saud University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ριάντ για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το King Saud University περιλαμβάνεται.

Το King Saud University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ριάντ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το King Saud University περιλαμβάνεται.

Το King Saud University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ριάντ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το King Saud University περιλαμβάνεται.

Το King Saud University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ριάντ για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το King Saud University περιλαμβάνεται.

Το King Saud University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ριάντ για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το King Saud University περιλαμβάνεται.

Το King Saud University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ριάντ για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το King Saud University περιλαμβάνεται.

Το King Saud University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ριάντ για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το King Saud University περιλαμβάνεται.

Το King Saud University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ριάντ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Κοινωνικές επιστήμες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το King Saud University περιλαμβάνεται.

Το King Saud University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ριάντ για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το King Saud University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Arab Region:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 15%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής